Šimon Velkoborský, prosinec 2015

Šimon Velkoborský, prosinec 2015

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Šimon Velkoborský přednáší s podporou Nadace Mezinárodní potřeby v Klatovech a přilehlém regionu od září 2015. Částečně přednášel již rok předtím, nyní mu podpora nadace umožňuje přednášet v mnohem větší míře.

Přednášku s tématem Mezilidské vztahy vytvořil sám z několika různých zdrojů. Přednáška byla určena pro děti z osmých tříd. Dotýkala se otázek, které byly pro děti očividně smysluplné, protože Šimon měl po celou dobu plnou pozornost i živý ohlas. Přednáška šla k věci, týkala se jak partnerského vztahu, tak přátelství. Šimon neváhal zabrousit do příkladů z vlastního života a bylo vidět, že tento přístup „zabírá“. Bylo patrné, že děti už jej znají z některých předchozích přednášek a mají jej rády – jak mi potvrdila i přítomná učitelka. Šimon též krátce vyprávěl ze své osobní historie. Dnes manžel a otec čtyř dětí vedl kdysi značně neuspořádaný život, než se stal křesťanem. Ovšem myšlence na přijetí víry velmi tvrdošíjně vzdoroval a po dvakrát ji prý rezolutně odmítl. „Došlo mi však, že potřetí by to už mohlo být naposled,“ vyprávěl. Právě při těchto jeho slovech zazvonilo – právě totiž začínala přestávka.

Strávili jsme tak dvě velmi plodné vyučovací hodiny, naplněné výkladem, diskusí i debatami v menších skupinkách, kdy děti probraly určitá dílčí témata. Skupiny se pak sdílely se svými pohledy. Bylo vidět, že si děti z přednášky odnášejí skutečně hodnotné prožitky i podněty pro svůj budoucí život, pro budování vlastních vztahů i hodnot.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary