VIDEO: Jan Novák, duben 2017

VIDEO: Jan Novák, duben 2017

Toto tříminutové video jsme pořídili na programu Jana Nováka pro šestou třídu ZŠ. V přednášce Jan provází třídu debatou o změnách životech dospívajících. Nevyhýbá se citlivým tématům a s velkým citem i přiměřenou autoritou zvládl tříhodinový program k velkému užitku všech přítomných. Podívejte se, jak povzbuzuje mladé posluchače k tomu, aby se nebáli nebýt součástí davu, nýbrž aby si vážili vlastní originality.

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary