VIDEO: Michal Malina, březen 2015

VIDEO: Michal Malina, březen 2015

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Doprovázet Michala Malinu na jednu ze základních škol v Havířově, kam již několik let přichází s preventivními besedami, je opravdu zážitek. „Ahoj Michale, čau, jé ahoj Michale,“ se ozývá ze všech stran od dětí i učitelů. Jedna z učitelek jde kolem a Michala vřele zdraví.
„Tohle je ředitel nadace, co mě platí,“ představuje mou osobu Michal.
„Jen ho plaťte, on je zlatej,“ zní pohotová odpověď.

Beseda o partnerských vztazích byla určena postupně dvěma osmým třídám. Michal se nezdráhá ilustrovat klíčové myšlenky přednášky malými příběhy z vlastního života. Líčí některé velmi těžké okamžiky, kdy se jako manželé a rodiče ocitli v nesnadných životních situacích, řešili společně krizové momenty.
„Tohle všechno spolu milenec a milenka nikdy neřeší,“ vysvětluje Michal. Ale také nikdy nemohou vybudovat společný život a rodinu postavenou na pevných základech…
Vypráví o příteli, který se mu svěřil, že léta promiskuitního života jej připravila o schopnost navázat opravdový vztah. Po zbytek jeho života mu nyní hrozí propad do prázdnoty a samoty.

Není asi třeba dodávat, že Michal má plnou pozornost posluchačů a posluchaček a děti se beze všeho zapojují do diskusí a skupinkové práce.
Opět jsem zažil přednášku, o které byste si přáli, aby ji slyšely Vaše vlastní děti.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace  

Zvuk ve videu je mírně zkreslený kvůli blízkosti dataprojektoru.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary