Michal Malina, listopad 2018

Myslím, že nejlepší je nekouřit! V listopadu jsme se vydali do Havířova na program ostříleného lektorského „mazáka“ Michala Maliny. V oblasti primární prevence působí s určitými přestávkami už zhruba 18 let a stále s chutí a radostí. Úžasné! V průběhu přednášky, v kontaktu s dětmi a učiteli, ve třídě i o přestávce na chodbě bylo znát, že Michal je ve svém živlu a také, že je u všech oblíbený. Po celou dobu programu panovala ve třídě příjemná přátelská atmosféra plná důvěry a přijetí.…

Filip Dvořák, duben 2018

Rizikové sexuální chování Filip je jedním z lektorů, které jsme začali podporovat od ledna 2018, ale do této práce se postupně zaučoval již předešlý podzim. Přestože měl dobře zahájenou kariéru zajímavé umělecké profese, povolání k práci mezi mládeží se nakonec stalo pro jeho život rozhodujícím. Pracuje na školách v Hrádku nad Nisou a širším okolí. Do deváté třídy jedné z větších škol v regionu jsme se vydávali s určitými obavami, zda nebudeme…

Radim Strojek, březen 2018

Bolest jménem šikana Radim je člověkem s nemalými zkušenostmi s prací pro veřejnost či s mládeží. S lektorskou činností však v jihočeském Jindřichově Hradci začal s podporou Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) a se zázemím certifikované organizace ACET z.s. od 1. ledna 2018 takříkajíc „na zelené louce“. Přímo s tímto typem práce totiž neměl předchozí zkušenosti, nemohl navázat ani na již zavedenou činnost jiných lektorů v oblasti. Podaří se to vůbec? K milému…

Ivo Neuvirt, únor 2018

Program „Vztahy v kolektivu třídy“ pro druhý stupeň základní školy je určen k prevenci šikany. Ještě lépe jej však vystihnu, když řeknu, že především posiluje kvalitní a pozitivní vztahy uvnitř kolektivu. Slovo „šikana“ v něm často nezazní, jak jsem si všiml ve třídě, kde jsem lektora Ivo Neuvirta navštívil. Ivo je na této škole velmi oblíbený a s dětmi se zná z řady předešlých programů. Podle jeho zkušeností tato třída není…

Martin Růžička, leden 2018

Lektorské práci na Litoměřicku se Martin Růžička věnuje už sedmým rokem. Během let se jeho spolupráce s místními školami dostala na stabilní úroveň a kromě toho stále vylepšuje a upravuje svoje programy. Se zvědavostí jsme tedy navštívili čtyřhodinový program o šikaně, který je určený pro 6. třídy základních škol. Martin chce tímto programem pomoci dětem, aby se atmosféra v jejich třídním kolektivu zlepšila. Zároveň chce upozornit žáky na možné příčiny a první…

Martin Stavjaník, prosinec 2017

Martin je jedním z nejzkušenějších lektorů školních programů. Na školách působí s velkou intenzitou i rozsahem již od roku 2001, celou dobu se zároveň až doposud pilně věnuje doplňkovému studiu. Původním povoláním kuchař tak nyní směřuje k druhému magisterskému titulu a těší se velkému respektu v široké lektorské komunitě.   Na základní škole menší obce na Zlínsku mě učitelka a posléze i ředitelka školy spontánně zahrnuly chválou na spolupráci s Martinem. Oceňují…

Radek Hejret, listopad 2017

Radek Hejret působí jako lektor po celé republice už mnoho let. Zabývá se zejména tématy souvisejícími s holocaustem a antisemitismem. V listopadu jsme navštívili jeho přednášku o moderním Izraeli pro žáky 2. stupně základní školy. Jednalo se o svým způsobem netradiční přednášku, protože se jí zúčastnily čtyři třídy najednou, tedy více než 80 dětí. Zatímco dříve bylo běžné pořádat podobně hromadné přednášky, dnes se již klade důraz…

Šimon Velkoborský, říjen 2017

Šimon Velkoborský v září odstartoval čtvrtý rok své lektorské činnosti v Klatovech a okolí. Navštívili jsme jej na přednáškách ve dvou zcela odlišných světech – v prvním ročníku na šestiletém gymnáziu (ekvivalent 8. třídy ZŠ) a ve skupině dětí z prvního stupně praktické základní školy. Obě přednášky byly na téma kouření. Šimon v tomto tématu probírá s žáky cigarety a kouření ze všech možných stran – zda a jak cigarety škodí,…

Monika Slunečková, červen 2017

V přednášce „Bible a člověk 21. století“ vysvětluje Monika studentům prvního stupně střední školy řadu faktů a širších souvislostí o knize, která je dnešní generaci méně známá. Bible je nejvíce překládanou knihou vůbec; stála i v popředí dramatických a určujících dějin našeho národa. Prezentace o Bibli patří mezi materiály zařazené na portál Rámcových vzdělávacích programů Národního ústavu pro vzdělávání. Studenti se díky kvalitnímu zpracování mohou dozvědět mimo jiné to,…

VIDEO: Pavel Kotouček, květen 2017

Poselství přednášky „Přátelství a láska“ je v tom, jak citlivá je lidská duše a jak velmi v životě potřebujeme jemné vazby důvěry, sounáležitosti a vzájemného ocenění. Pavel vysvětluje během přednášky žákům osmé třídy tyto skutečnosti z mnohých úhlů i s použitím vlastních zkušeností a příběhů ze života. Přednáška přirozeně dospěje i k tématu sexu a střídání partnerů. Pavel ukazuje mladým posluchačům, jaký dopad má rozchod intimních partnerů pro lidské já. Jako…