Finanční dary – jak darovat

Číslo našeho účtu pro zasílání darů je:

2700139555/2010.

Tento účet používáme nově kvůli úsporám na poplatcích.
Původní účet č. 139513054/2700 byl zrušen ke 31. 7. 2018.

Níže najdete další praktické informace, variabilní symboly a možné způsoby darování.
Každý dar vykoná mnoho dobrého a zanechá nesmazatelnou stopu také v srdci toho, kdo dává.

Finanční dary

Finanční dary zaslané Nadaci Mezinárodní potřeby jsou daňově odečitatelnou položkou. Na dary automaticky vystavujeme potvrzení, máme-li Vaše kontaktní údaje. Odečtěte si dary od základu daně. Detailní informace k našemu účtu najdete níže v části Bankovní převod, číslo účtu.

 

Variabilní symboly projektů – určení účelu darů

účel daruQR kódPayPalVS
Fond programu Zdravá mládež Více o programu Zdravá mládež

350
Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby

Tento fond nadace používá dle aktuálních potřeb, obvykle na doplnění prostředků projektu, který není dostatečně pokryt účelovými dary.

201
Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí

Tento fond slouží k úhradě:

– nákladů spojených s návštěvami zahraničních projektů, mezinárodních setkání v rámci partnerské organizace International Needs za účelem koordinace činnosti,

– členského poplatku partnerské organizaci International Needs,

– nákladů spojených se vznikem nových projektů.

11
Malý dar s velkým účinkem.

Jedno vejce každý den, podvýživo na Filipínách, sbohem.

971
Malý dar s velkým účinkem.

Kupte boty dětem v Burkině Faso.

970
Malý dar s velkým účinkem.

Staňte se přítelem sirotků v Jižním Súdánu.

1700
Malý dar s velkým účinkem.

Zachraňte hladovějící Bangladéšany.

972
Podpora Dětského domova Bethany (Bangladéš)

Dětský domov Bethany

15300
Podpora Dětského domova Savar (Bangladéš)

Dětský domov Savar

15200
Podpora Evangelikálního teologického semináře

Více o podpoře ETS

200
Podpora Křesťanské misijní společnosti

Více o podpoře KMS

250
Podpora křesťanských aktivit v Bangladéši

Více o podpoře.

1598
Podpora křesťanských aktivit v Nepálu

Více o podpoře.

720

 

 Podpora práce zaměstnanců nadace
Takto určeným darem přímo přispíváte na provozní náklady a správu nadace

Proč podpořit práci zaměstnanců nadace?

Více o týmu zaměstnanců

Darovací formulář portálu Darujme.cz

Podpora práce výkonného ředitele Petra Horáčka

15
Podpora práce administrátorky databáze Daniely Horáčkové

16
Podpora práce koordinátorky programu Zdravá mládež a administrátorky marketingu Lenky Staňkové

17
Podpora práce vedoucího adopce a koordinátora péče o dárce Jiřího Kubáta

18
Podpora práce samostatné administrativní pracovnice Idy Kadlecové

19
Podpora práce vedoucí marketingu Jany Brdíčkové

21
Provoz (správa) nadace Na provozní náklady a správu nadace mohou dárci přispívat přímo takto určeným darem. Existují mimořádné nebo vysoké výdaje, které můžeme pokrýt jen díky Vašim případným darům s tímto variabilním symbolem, přestože na provoz (správu) nadace používáme také určité procento z darů na některé projekty. Jakou část Vašich darů použijeme na provoz (správu)

10
Dary bez variabilního symbolu jsou zaúčtovány do Fondu rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby (var. symbol 201), který používáme dle aktuálních potřeb, obvykle na doplnění prostředků projektu, který není dostatečně pokryt účelovými dary.
Dálková adopce PLUS® a Nepálští studenti biblických škol (pravidelná podpora vybrané osoby): variabilní symbol Vám sdělíme poté, co se přihlásíte, protože je pro každou osobu v projektu speciální.

Specifický symbol platby – jednoznačné určení dárce

Jsme velmi vděční za množství dárců, díky kterým můžeme zprostředkovávat pomoc těm, kteří ji potřebují. Jste-li ochotni jednorázově, příležitostně nebo pravidelně přispívat na tuto práci, prosíme zadávejte u každé Vaší platby kromě variabilního symbolu, kterým se rozlišuje účel, na nějž je darovaná částka určena, také svůj specifický symbol.

Jedná se o osobní číselný identifikátor, který přidělujeme každému z nám známých dárců, abychom předcházeli nesrovnalostem v platebním styku a mohli jednotlivé dárce snadno určit.

Chcete-li se stát našimi dárci anebo neznáte-li svůj osobní specifický symbol, rádi Vám jej sdělíme, když vyplníte formulář zde, nebo nám můžete napsat na nmp_darcovstvi@mezinarodni-potreby.cz. Vaše osobní údaje spravujeme dle zásad popsaných v článku Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby.

Děkujeme Vám!

Darujme.cz

Svůj dar nám můžete poslat přes Darujme.cz (formulář najdete pod tímto textem). Tento nástroj umožňuje rychlou online platbu či platbu kartou, více informací se dočtete níže na této stránce. Nadace Mezinárodní potřeby využívá darovací portál DARUJME.CZ. Kliknutím na tlačítko “Darovat” souhlasíte s provozními podmínkami.

Svůj dar nám můžete poslat i klasickým bankovním převodem přímo na náš účet a dalšími způsoby uvedenými na této stránce. V tom případě velmi uvítáme, když nám pošlete i Vaše kontaktní údaje. Děkujeme Vám!

Platba pomocí QR kódu

Pomocí mobilní aplikace své banky můžete načíst tento QR kód. Stačí doplnit částku, příp. variabilní symbol a platbu odeslat (předvyplněný údaj: číslo účtu).

Jakým způsobem nám můžete dát peněžitý dar

Bankovní převod, číslo účtu

2700139555/2010
Fio banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí

Vklad hotovosti na náš účet

Svůj dar můžete vložit v hotovosti na náš účet v kterékoliv pobočce Fio banky. Seznam všech poboček banky.
U darů vložených na náš účet se nám nezobrazí Vaše jméno a pak pro nás dárce zůstane neznámý. Obvykle není možné zadat ani účel daru (variabilní symbol).
Chcete-li, abychom byli schopni Váš dar zaúčtovat mezi Vaše dary a na Vámi zamýšlený účel, kontaktujte nás prosím.

Platba kartou pomocí služby PayPal

Po kliknutí na ikonu PayPal u Vámi vybraného projektu, který chcete podpořit, výše na této stránce nám můžete bezpečně, rychle a jednoduše bez jakékoli registrace poslat peníze:
a) prostřednictvím Vaší platební karty bez jakékoli registrace,
b) jste-li zaregistrováni, z Vašeho účtu u PayPal. Na založení účtu PayPal Vám stačí 2 minuty. Získáte jednu z nejbezpečnějších elektronických peněženek pro platby na internetu.

Protože jsme nezisková organizace, PayPal nám udělil slevu na poplatcích, které nám za převody účtuje. Nyní nás dary zaslané přes PayPal stojí jen 1,9 % + 10 Kč z každého daru.

Přehledný návod k založení účtu na PayPalu najdete na www.paypal.com.

Platba pomocí služby DARUJME.CZ

Využíváme darovací portál Darujme.cz provozovaný Nadací Via.

Formulář DARUJME.CZ najdete výše na této stránce vedle variabilních symbolů projektů nebo zde. Tento nástroj umožňuje rychlou a snadnou online platbu, platbu kartou i klasický bankovní převod.

Můžete si zvolit, na jaký z našich projektů chcete přispět. Výši svého daru na Vámi vybraný projekt můžete zvolit přímo ve formuláři (tzv. widgetu).

Darovaná částka pak bude po odečtení nákladů 2 % zaslána na náš účet. Ze systému také obdržíme Vaše osobní údaje, které tam vyplníte.

Chcete-li darovat prostřednictvím DARUJME.CZ, rádi bychom Vás informovali, že pro vystavení potvrzení o daru, které bude daňově uznatelné v daném kalendářním roce, je nutné, aby byl Váš dar připsán na účet DARUJME.CZ nejpozději dne 31. 12. Daňová uznatelnost daru v rámci účetního období je dána datem jeho obdržení na bankovní účet. Obvyklá doba připsání daru na účet dle platební metody: převodem: 1–2 dny, kartou: 1–2 dny, PayU: až 5 dní. Na dary přijaté od 1. 1. již bude vystaveno potvrzení o daru uznatelné pro rok nový. Děkujeme za pochopení.

Složenkou

Předtištěné složenky Vám zašleme na vyžádání.
Prosím informujte nás současně s odesláním složenky o tom, že jste nám poslali dar složenkou, a sdělte nám své kontaktní údaje (netýká se dárců Dálkové adopce PLUS® a Podpory studentů biblických škol Nepál).
Česká pošta nám žel neposkytuje tu část složenky, kterou jste jí předali a kde jste možná vyplnili celé jméno a příp. adresu. I když na složenku vyplníte zprávu pro příjemce, na našem účtu se obvykle zobrazí zkresleně, což obvykle nestačí pro jednoznačnou identifikaci dárce.
Není-li nám dárce známý např. tím, že je naším pravidelným dárcem, takže jsme mu přidělili variabilní nebo specifický symbol, nemáme žádnou možnost zjistit údaje odesílatele (tím je pro nás Česká pošta), i když použijete naši předtištěnou složenku. Dárce je pak pro nás neznámým dárcem.

Další informace k darování

Zveřejnění našich dárců (nechcete být zveřejněni?)

Pokud nám chcete poslat dar, prosím seznamte se s článkem Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby.

Uvítáme Vaše kontaktní údaje

Pečujeme o to, abychom Vám poskytovali čerstvé informace o díle, které podporujete. Abychom Vám je mohli předat, potřebujeme Vaše kontaktní údaje. Ty nám můžete sdělit více způsoby:
a) Můžete vyplnit formulář zde.
b) E-mailem nebo dopisem či telefonem. Při použití e-mailu nebo dopisu nevzniká nejistota, jak se co přesně píše.
c) Ve zprávě pro příjemce přímo při zasílání daru. Pozor, při použití složenky bývá tato zpráva na našem účtu zobrazena zkresleně a nedostatečně (nedostáváme ústřižek složenky, i když ho vyplníte).