Příběhy pomoci

  • Všechny příběhy pomoci
  • Bangladéš
  • Burkina Faso
  • ČR
  • Filipíny
  • Indie
  • Jižní Súdán
  • Nepál
  • Uganda

Děti z Indie si dárců váží během podpory i dlouho po jejím skončení

Nisha a Arti chodí ještě do školy, Manoj už si nějakou dobu vydělává. Všichni tři mají ale jednu věc společnou, moc si váží dárců, kteří na sebe vzali jejich školní výdaje a studium jim umožnili. Přečtěte si, jak podpora změnila jejich život.

Janet dostala šanci přepsat svůj životní příběh

Dnes je Janet 22 let a pracuje spokojeně jako zdravotní sestra. Když byla malá, tak se ale zdálo, že ji v životě nečeká nic dobrého a že ona je spíš jakýmsi omylem nebo chybou. Jako nemluvně přišla o oba rodiče a tím se začal odvíjet její složitý příběh.

Čeští dárci jsou motivací, věrnou oporou a také hnacím motorem

Příběh Gity z Nepálu je plný vděčnosti českým dárcům, kteří ji neochvějně podporou provází už řadu let. Stejně tak Ashish, Shashi, Sanshila a mnoho jejich vrstevníků. Podívejte se, jak čeští dárci pomáhají v Nepálu.

Ze dna až na vysokou a ještě dál

Jako poloviční sirotek neměla Gertrude mnoho nadějí na dobrou budoucnost. Její dárci jí však pomohli vystoupat ze společenského dna na vysokou školu. A kam dál? Tady je Gertrudin příběh.

Semínka z programů padají na úrodnou půdu, pomáhají se závislostmi

Jak je to s těmi nikotinovými sáčky? Podobně jako na cigarety na ně vzniká závislost. Jsme moc rádi, když je lektorský program tím potřebným impulzem k jejímu překonání.

Dárci vzděláním proměňují nepálskou společnost

Podzim 2022 byl v nepálském programu bohatý na úspěšné absolventy středních škol. Díky dárcům mohou tito studenti pokračovat na vysoké školy.

Vzdělání dává dětem šanci zvolit si svou budoucnost

Jen díky vzdělání mohou děti ze slumu být něčím jiným než námezdními dělníky nebo ženami v domácnosti. Děkujeme všem, kteří dáváte dětem budoucnost.

Vzdělání pro zdravotně postižené děti už není v Ugandě jen snem

Díky podpoře českých dárců se vzdělává i několik neslyšících dětí z Ugandy. Tři sluchově postižené děti v současnosti studují a dalších 6 už prošlo programem. Přečtěte si o životě sluchově postižené Sáry.

Příběh z ČR: Stmelovací a socializační programy se velmi osvědčily

Zákazy a lockdowny se dotkly každého z nás. Po loňském znovuotevření škol je stále velká poptávka po programech na stmelení třídních kolektivů. Spolu s lektory jsme rádi, že mohou dětem pomáhat k návratu do „normálu“.

Rebeca si útěkem před teroristy zachránila život, potřebovala ale také zachránit svou budoucnost

Teroristické útoky v západoafrické Burkině Faso vylidňují venkov a nutí lidi prchat do bezpečí měst. Tam pak ale rodiny musí začít často úplně od nuly. Díky zahraničním dárcům dostává mnoho dětí z těchto rodin podporu vzdělání.

Příběh z Ugandy: Fotbal hýbe Afrikou a někdy i životy lidí

Snad všichni afričtí kluci milují fotbal. Hrají ho všude, kde se dá, s čímkoliv, co trochu připomíná míč. Tomuto mladíkovi fotbal zásadně proměnil život. A my se těšíme, jak bude jeho příběh pokračovat.

Příběh z Indie: Rohan ví, kdo je jeho anděl

I kdybychom v životě pomohli jedinému člověku, a ta pomoc proměnila jeho život, není to vůbec málo. Mnohdy ani netušíme, jak moc jsou naše podpora a povzbuzení důležité. Třeba pro dítě v indickém slumu.

Příběh z ČR: Minulost nezměníme, ale můžeme ovlivnit to, kým budeme

Lektoři svými programy promlouvají do konkrétních životních situací dětí. Nejednomu školákovi už tak díky setkání s lektorem spadl těžký kámen ze srdce.

Příběh z Filipín: Mariellin život nezačal dobře, vše se ale změnilo díky českým dárcům

Když byly Filipínce Marielle teprve tři roky, její rodiče se rozvedli a odešli žít každý se svou novou rodinou. Marielle a její sestru svěřili do péče prarodičů. V jejím dalším životě hráli hlavní roli dárci z ČR.

Indické projekty vede nový ředitel

Když manželé Khalingovi našli u domovních dveří tři opuštěné holčičky, našli také směr svého dalšího života: od roku 2000 vedou sirotčinec pro 35 dětí. Nyní se tento bývalý student biblické školy, podporovaný českým dárcem, stal ředitelem projektů IN v Indii! O co všechno se stará?

Příběh z Jižního Súdánu: “Píseň míru” – báseň slepého sirotka

Angelo Peter se narodil slepý. O rodiče přišel v bojích v roce 2013, kdy mu bylo devět let. Angelo složil báseň o míru, která má sílu Vás rozplakat.

Příběh z ČR: Programy se dotýkají nejen dětí, ale i dospělých

Po skončení programu Moje cesta na svět za mnou přišel třídní učitel – vysoký, hubený, stydlivý, plachý intelektuál středního věku s příjemným laskavým hlasem. Přinesl mi vyplněný hodnotící dotazník pedagoga se slovy: „Paní kolegyně, něco bych Vám rád řekl… víte, my máme s manželkou teprve teď po čtyřicítce první děťátko a je to naše největší radost. Škoda, že jsem vaši přednášku neslyšel jako malý chlapec.…

Příběh z ČR: Silný zážitek je víc než tisíce odpřednášených slov

Jak probíhá program Experience: skrytá nebezpečí internetu?Na začátku programu odhalím plazmou kouli (takovou tu, co dělá malé blesky) a koule přivolá např. někoho, jehož jméno začíná na A a příjmení na N. „Jo, to je Adam Novotný!“ křičí všichni. Adam jde dopředu, oba se dotkneme koule a začínám „věštit“: barvu pokojíčku, oblíbenou značku oblečení, typ telefonu, jméno přítelkyně, datum, kdy spolu začali chodit, jeho telefonní číslo atd.…

Příběh z ČR: Děti jsou šťastné, rodiče spokojení

Během našeho jarního dětského tábora jsme se zabývali třemi tématy: Selhání, Odvaha, Úspěch. Děti přijely domů plni zážitků a touhy jet příště zas. Jedna maminka napsala:„Chtěli jsme Vám s manželem moc poděkovat za fotky a video. Když děti přijely z tábora, překřikovaly se jeden přes druhého, co tam všechno dělaly a zažily, a bylo dost těžké to vstřebat. Po zhlédnutí fotek a videa se nám ale podařilo se zorientovat.:-) A musím říct,…

Příběh z ČR: Programem ve škole nic nekončí, právě naopak…

Po programu se mi přes internet ozval jeden z žáků s tím, že by potřeboval s něčím pomoc. Během programu na mě působil tak, že je mu všechno jedno a věci má ‚na háku‘. Masku pohodáře si snažil zachovat i přes Facebook a posílal smějící se smajlíky apod. Pozval jsem ho do našeho nízkoprahového klubu, abychom si mohli promluvit přímo, z očí do očí. Souhlasil, ale také mi napsal, že neví, jestli…

Příběh z ČR: Osobní svědectví pamětníků mluví přímo k srdcím studentů

Pro školy pořádám již řadu let besedy s pamětníky holokaustu. Obvykle studenty nejprve seznámím s tématem a potřebnými historickými fakty, pak si slovo bere pamětník. Možnost slyšet svědectví od někoho, kdo přežil pobyt v koncentračním táboře, je pro studenty skutečně cenná! Reakce studentů na besedu s pamětníkem holocaustu:„Pro mě ze včerejší přednášky vyznělo především to, že ta hrůza, která se děla, ač je to už před mnoha lety, se nesmí brát na lehkou váhu.…

Příběh z ČR: V nouzi poznáš přítele

Diskuse s dětmi a žáky bývají často překvapivě povzbuzující. Nezřídka se mi stává, že i já osobně se buď dozvím něco nového, nebo mě nějaká dětská myšlenka inspiruje natolik, že ji potom použiju v dalších třídách. Například ve 4. třídě jsem s dětmi mluvil o šikaně a ubližování. Když jsem se zeptal, jak by se děti s šikanou vypořádaly, reagoval jeden chlapec slovy: „Já bych se svěřil nebo požádal o pomoc kamaráda. Protože jeden klacek…

Příběh z ČR: Ovoce dozrává v pravý čas

Nedávno mě nezávisle na sobě kontaktovali dva různí studenti z mých přednášek. A oba dva chtěli poradit ve svých vztazích. Velmi mě povzbudilo, že se sami od sebe ozvali jako dvacetiletí. To znamená, že si na mě vzpomněli přibližně po 5 letech od poslední přednášky! Tato zkušenost ukazuje na to, že služba skrze přednášky na školách je dlouhodobá a rozhodně smysluplná, i když ovoce naší práce většinou sami ani neuvidíme.        …

Příběh z ČR: Kéž bychom opravdu vždy dokázali děti varovat včas…

Myslím na dívku z jedné základní školy. Příjemná atmosféra ve třídě, program plyne, probíráme plodnost, početí, prenatální vývoj, porod. A pak vkročíme do tématu nečekaného těhotenství, pracujeme ve skupinách, prožíváme různé situace a dostáváme se k tomu, že na těhotenství někdy připraveni nejsme. Mluvíme o dvou variantách, co můžeme dělat. A posluchači vyhodnotí, že přátelštějších řešením je adopce. Pak začínáme mluvit o potratu a jedna z dívek ztuhne. Spolužačka jí položí ruku na nohu. Atmosféra…

Příběh z ČR: Programy se dotýkají reálných životů dětí

Mám za sebou několik programů na praktické škole a musím říci, že to pro mne byly dost náročné. Skladba žáků je specifická. Jsou zde převážně děti s různými poruchami učení a pozornosti, mentálními poruchami atd. Udržet jejich pozornost nebo vybrat, co je vlastně pro ně vhodné, bývá velmi náročné. Navíc většina z těchto dětí pochází ze sociálně slabších rodin a u některých z nich vnímám silný vzdor, uzavřenost nebo rezignaci. Zvláště je to patrné…

Příběh z ČR: Když zrno padne do úrodné půdy…

Ke konci roku jsem vyrazila do jedné školy v opravdu neveselé náladě. Bylo horko od rána, představovala jsem si, jak na mě zpocení páťáci budou znuděně civět a snít si v duchu o prázdninách. Ale díky Bohu vše dopadlo jinak. Program se konal v učebně, kde byl příjemný chládek, technika fungovala a děti byly, díky jejich skvělé učitelce, natěšené na program. Třída opravdu vyzrále komunikovala o všech obtížných tématech.…

Příběh z ČR: Závislost pokořena, boj vybojován… to si zaslouží potlesk!

Na vytrvalé prosby preventistky jedné ZŠ jsem do nabídky programů zařadila přednášku o kouření pro 4. a 5. třídy. V programu se snažím vyhnout zastrašování, přílišnému negativismu i jakýmkoliv návodným prvkům. Děti v tomto věku už samy dobře ví, co je na kouření špatně, a stačí je jen nechat to říct nahlas, shrnout, utřídit, pomoci jim některé věci si uvědomit, zmínit související témata. Vyprávím jim mimo jiné o kamarádovi, který začal ve 13 letech…

Příběh z ČR: Třídním kolektivům se problémy nevyhýbají

Před týdnem jsem přednášel na jedné vesnické základní škole. Pamatuji si, že jsme zde s kolegou byli asi před osmi lety. Tehdy nám nadšení osmáci mávali z oken na rozloučenou a skandovali naše jména. Byl to asi nejtriumfálnější odchod ze školy, který jsem kdy zažil. To si lehko připadáte jako hvězda. Tentokrát byla atmosféra jiná. Na škole řeší problémy v mezilidských vztazích, jako tomu je v každé skupině lidí. Přednášel jsem tam…

Příběh z ČR: Čím bych chtěl v budoucnu být?

Nově jsem zařadil do nabídky pro 9. ročníky program „Firma“ který je zaměřený na budoucí možnost uplatnění studentů na trhu práce. Snažím se o to, aby program byl efektivní a měl praktický dopad do životů dětí. Stane se, že mi po skončení programu některý z žáků poděkuje, a to mě vždycky velmi těší. Nedávno za mnou na konci hodiny přišla i jedna dívka a podávala mi ruku se slovy: „Moc děkuji! Pomohl jste mi uvědomit si, co vlastně chci…

Příběh z Burkiny Faso: Díky organizaci International Needs studovala, teď v IN pracuje

Tato dívka s překrásnými vlasy pochází z velmi chudých poměrů. S podporou zahraničních dárců ale vystudovala školu pro zdravotní sestry.

Příběh z ČR: Nás to ale zajímá!

Na jedné střední škole jsem měl program s tématem „Sex, AIDS, vztahy“. Dívky a chlapci byli moc fajn a program “šlapal jako hodinky”.Vtom se z ničeho nic zvedla přítomná učitelka a na celou místnost začala hlasitě protestovat: „Co tady ty děti strašíte AIDSem ve světě? Vždyť u nás jeto podle statistik jen pár tisíc nakažených! Podívejte se na internet!“ Na chvíli jsem ztuhl a nevěděl si rady. A přece,…

Příběh z Ugandy: Ve škole neměl úspěch, ale je z něj dobrý krejčí

Frank je poloviční sirotek z Ugandy. Do školy nastoupil o několik let později, až s podporou dárce z ČR. Dárce ho doprovodil životem i učením až k pracovnímu uplatnění.

Příběh z Ugandy: Díky dárcům z ní bude vysokoškolačka

Rodina Robiny si nemohla dovolit hradit ani základní vzdělání pro své děti. Díky adopci dětí na dálku už ale Robina nastupuje na vysokou školu.

Příběh z Ugandy: Dárci jsou pro sirotky adoptivními rodiči

Mariam přišla jako malá o oba rodiče. Babička se ze svých skromných prostředků nedokázala postarat o její vzdělání. Dárci ze zahraniční však dali Mariam budoucnost.

Příběh z Ugandy: Poloviční sirotek Cissy dnes podporuje ve studiu své sourozence

Po smrti svého otce ztratila Cissy naději na vzdělání. Její příběh se ale zcela změnil s podporou zahraničního dárce.

Příběh z Ugandy: Z dobrého studenta dobrým učitelem

Bill měl na základní škole vynikající výsledky. Přesto mu hrozilo, že střední školu nebude moci z finančních důvodů studovat. Byla by to velká škoda.

Příběh z Ugandy: Vzdělání a životní uplatnění pro neslyšící děti

V Ugandě mají handicapovaní lidé ještě mnohem náročnější život než u nás. Často jsou považováni za méněcenné a bývají vyloučeni ze společnosti. Jejich úděl může ale změnit podpora dárce.

Příběh z ČR: Každý je výjimečný

V jedné třídě jsem měl besedu o zdravém sebevědomí. Hned na začátku programu jsem si všimnul jednoho chlapce. Byl celým třídním kolektivem doslova ‚vytlačen‘ na okraj. Všichni seděli vedle sebe, jediný on seděl tak, že mezi ním a dalším spolužákem bylo 8 židlí volných. Byl to smutný pohled. V jedné části programu měli žáci napsat tři věci, ve kterých jsou opravdu jedinečně obdarováni, co jim jde.…

Příběh z Nepálu: Venkovské děvče se díky podpoře stalo účetní

Prerana vyrostla v křesťanské rodině ve městě Gorkha v Nepálu. Jediným zdrojem příjmu bylo pro rodinu zemědělství. Příjmy nestačily, aby se děti mohly vzdělávat na dobré škole. Jak její příběh pokračoval?

Příběh z Nepálu: Učitelka Bimala Kumari Tamang

Bimala díky dálkové adopci úspěšně dokončila středoškolské vzdělání. Teď sama připravuje děti na to, aby z nich byli dobří a schopní lidé.

Příběh z Nepálu: Mladý vědec Anand Subba z Nepálu

Anandovi rodiče mají tři děti. Kromě nich se starají také o osmdesátiletou babičku. Jejich příjmy ale celou rodinu neuživí …

Příběh z Nepálu: Dopis od vysokoškolačky jménem Jeniffer Anima Subba

Když byla na základní škole, vůbec nedoufala, že by mohla jednoho dne studovat, navíc na tak dobré univerzitě …

Příběh z Nepálu: Lékařkou chudých

Dívku jménem Ruby podporoval ve studiu český dárce od jejích šesti let až lékařskému diplomu.

Příběh z Nepálu: Philip Tamang „viděl školu i zevnitř“

Philip Tamang je jedním z prvních dětí podporovaných v Nepálu dárci z ČR.

Příběh z Nepálu: Romila Adhikari

Jsem pyšná, že jsem „dítětem dálkové adopce“ v Nepálu.

Příběh z biblické školy: K. nyní sám učí v biblické škole

K. vystudoval biblickou školu díky podpoře zahraničních dárců. Poté se vrátil do svého domovského křesťanského sboru poblíž indických hranic Indie s Nepálem …

Příběh z biblické školy: Uznávaný vedoucí církve

G. dokončil biblické studium díky podpoře zahraničních dárců. Po studiu se vrátil do své církve v Nepálu a stal se pastorem …

Příběh z biblické školy: Manželský pár úspěšně slouží v církvi

B. i jeho žena S. vystudovali biblickou školu díky českým dárcům. Po promoci se vrátili domů do Nepálu a zapojili se do služby.

Příběh z biblické školy: Bývalý student ředitelem centra pro děti

Když chtěl mladý Prasanna studovat biblickou univerzitu v severní Indii, neměl na to dost peněz. Studium mu umožnil český dárce, díky tomu univerzitu zdárně dokončil.

Příběh z Indie: Priyanka už pomáhá potřebným

Priyanka Milton je vůbec prvním dítětem v programu podpory, které vystudovalo obor bakalář medicíny a chirurgie. Priyanka je nejstarší ze čtyř dětí. Vždy se dobře učila a od mala toužila pomáhat lidem. Jejím mottem je „Bůh pro nás může udělat cokoliv, proč bychom tedy i my nemohli pomoci těm, kdo jsou v nouzi a strádají, jsou to také děti Boží.“ Od února 2019 již Priyanka pracuje v nemocnici, která se specializuje na léčbu pacientů…

Příběh z Indie: Soběstačná a vzdělaná Prasansa Rai

„Prasansa je dcera kazatele. Prasansa znamená v nepálštině „chvála“ a když se na ni díváme, chceme chválit Pána Boha za její život. Byla jedno z prvních dětí v našem programu podpory. Už jako malá chtěla chodit do školy, takže ji tam rodiče začali posílat ve třech letech. Když přišli v roce 1989 sloužit do místního křesťanského sboru, byli velmi chudí a potřebovali ve svém odhodlání posílat dceru do školy podpořit.” Nicanor Tamang,…

Příběh z Indie: Dvě sestry z indického slumu

„Před mnoha lety jsem poprvé navštívil velký slum blízko svého domu. Všude kolem mě viselo staré prádlo a pánve a hrnce se válely všude. Vypadalo to, jako by se tam právě stala nějaká katastrofa. Povídal jsem si tam s několika lidmi, kteří mi řekli o jedné křesťanské rodině, jenž se právě přistěhovala. Vydal jsem tím směrem. Seděly tam tři děti bez rodičů, kteří…

Příběh z Filipín: Naděje podporovaného dítěte

Kirk vyrostl v Manile na Filipínách v chudinském slumu Labas Bakod. Jeho rodiče od svých dětí odešli. Díky podpoře dárců ze zahraničí získal dobré vzdělání. Jeho příběh je velmi dojemný.

Příběh z Filipín: Splněný sen chlapce jménem Randy

Randy pochází z chudé rodiny žijící na poloostrově Bicol na Filipínách. Jako třetí dítě ze čtyř Randy viděl, jaké obtíže mají jeho rodiče ve snaze se vůbec uživit. Upnul se ale na svůj sen …

Příběh z Filipín: Zennevie ze slumu se stala učitelkou

Zennevie je nejstarší z pěti dětí. Její rodina žije v chudinském slumu na Filipínách. Jak se stala učitelkou?

Příběh z Filipín: Rhoda Batitis z chatrče teď pomáhá sourozencům

Rhoda a její rodina žijí v malé rybářské vesnici na filipínském ostrově Luzon. Otec rodinu opustil. V době, kdy začala Rhodina podpora, bydleli v přístřešku se stěnami z bambusu a plechovou střechou.

Příběh z Filipín: Díky dárcům se dostala ze slumu na univerzitu

Melanie získala bakalářský titul, a to přesto, že pochází z velmi chudé a početné rodiny ze slumu na Filipínách.

Příběh z Bangladéše: Cesta ze zoufalé situace

“Když mi bylo pět let, můj otec vážně onemocněl a zemřel,” vypráví Sadia, dívka z Bangladéše. “Moje matka byla zoufalá …”

Příběh z Bangladéše: Syn dělníka lékařem

Ripon pochází z velmi chudé rodiny v oblasti Naogoan na severu Bangladéše. Příjem jeho rodiny je tak malý, že pro rodiče bylo nemožné posílat děti do školy. Jednoho dne se to ale změnilo.

Příběh z Nepálu: Ani zemětřesení ho nedokázalo ve studiu zastavit

Ashok Thapa skládal bakalářské zkoušky v týdnech po ničivém zemětřesení, které zasáhlo Nepál v roce 2015.

Moje kořeny jsou silné díky vaší lásce a podpoře

„Jsem rád, že jsem mohl být součástí Dálkové adopce PLUS®. Díky tomu jsem se mohl soustředit na učení a obstát ve studiu.“

Příběh z ČR: Nadšené děti a vděční rodiče

Nedávno jsem absolvoval velký blok přednášek na základní škole, na kterou chodím nejraději. Je to místní škola, ze které chodí do našeho volnočasového klubu naprostá většina dětí, a to znamená, že je všechny pravidelně potkávám a osobně znám. Po jedné z přednášek o závislostech mi volala maminka jedné dívky. Chtěla mi prostě jen říct, že když dcera přišla domů, byla plná emocí a vyprávěla, jak to bylo celé skvělé. Maminka mi tak chtěla poděkovat,…

Příběh z ČR: Když uvěříme lži…

Při jednom programu jsem potkal chlapce, který v pátém ročníku umí naprosto dokonalé makronky. Osobně mi přinesl ochutnat své výborné výtvory. O stejné přestávce mi kousek stranou řekla třídní učitelka, že ten kluk miluje cukrařinu, ale ty skvělé dobroty nikdy sám nejí. Proč? Na předchozí škole mu tělocvikářka řekla, že pokud jako kluk nezvládne šplh, tak musí zhubnout. A u něj se z toho rozjela v…

Příběh z ČR: Čas s blízkými je nenahraditelný

Se vzdělávacím programem „Komenský 2020“ mám jen dobrou zkušenost. Studenty dost baví kreslení vlastní časové osy (tzv. Timeline). A jelikož jim říkáme, že si „osobní Timeline“ kreslí pro sebe a nemusí to nikomu ukazovat, pokud sami nebudou chtít, chci držet slovo a nenahlížím jim do papírů. Potěšilo mě, když mi jedna studentka po skončení programu sama ukázala svou kresbu. Po chvilce povídání řekla, že vidí problém v tom, že na sebe…

Příběh z ČR: Není stud jako stud

„V naší třídě se nikdo zásadně nestydí!“, prohlásila sebejistě paní učitelka. Opak byl pravdou. Atmosféra v její třídě byla nervózní, žáci měli sklopené hlavy a styděli se za všechno. Tehdy poprvé mě napadlo vzít stud jako téma. Vysvětlila jsem dětem, co znamená intimita (soukromí) a vznikl první obrázek člověka v bublině. Ujasnili jsme si, že stydět se je v pořádku a ve třídě byla cítit zřetelná úleva. Postupem času jsem…

Příběh z ČR: Proč ta dívka brečí?

Nedávno jsem měl přednášku Sex – AIDS – vztahy. Polovinu přednášky jedna dívka probrečela. Ale nebylo to normální brečení. Jí tekly slzy jako hrachy! Říkal jsem si, jestli není nakažená, ale vzhledem k tomu, že to byla osmá třída základní školy, tak by to bylo hodně nepravděpodobné. Při hodině jsem se jí ptal, jestli si nechce promluvit, ale nechtěla, a i přes slzy bylo vidět, že chce…

Příběh z Bangladéše: Vzděláním a vírou se můj život úplně změnil

Sharley se narodila do buddhistické rodiny v zapadlé bangladéšské vesničce. Má sedm sourozenců. Jak se z ní stala vzdělaná žena?

Příběhy úspěšných studentů biblických škol

Přečtěte si o studentech, kteří úspěšně vystudovali biblickou univerzitu v Indii díky podpoře dárců. Po studiu se plně zapojili do služby v církvi a pomáhají mnoha lidem – například vedou dětský domov.

Příběh z Bangladéše: V jeho domovině nebyla ani základní škola, nakonec vystudoval vysokou

Lal pochází z horské oblasti v jihovýchodním Bangladéši, kam se nedá ani dojet vozem, ale pouze dojít pěšky. V okolí není žádná dostupná základní škola … Přesto Lal vystudoval vysokou školu.