Indie

Studenti biblických škol
Děti z chudé rodiny

Pomáháme ve městě Dehradun v severní Indii, kde žije okolo 1 milionu Nepálců. Ti sem přišli hledat práci a lepší život, ale mnohdy živoří ve slumech a chatrčích.
Více…

3 287 590

km2

1 352 mil.

obyvatel

61 %

gramotných

9,8 %

nezaměstnaných

Výběr dětí k adopci

Zobrazit studenty biblických škol

Tyto děti většinou pocházejí z nepálsky hovořícího prostředí z města Dehradun (sev. Indie) a jeho blízkého okolí. Žije zde více než milion nepálských přistěhovalců, kteří sem emigrovali během občanské války anebo přišli hledat práci.

Chceme umožnit vzdělání jejich dětem i dětem místním (tedy indickým).

Chudoba v této oblasti je na velmi podobné úrovni jako v zaostalém Nepálu. Některé rodiny žijí ve slumech, kde většinu „domků“ tvoří jen plastová střecha. Děti jsou k dálkové adopci vybírány bez ohledu na vyznání.

Abychom ve změněné ekonomické situaci dostáli i nadále našim závazkům v podpoře dětí, zvýšili jsme v prosinci 2022 mírně částky podpory dětí pro nové dárce. Děkujeme za pochopení i Vaši štědrost.

Dálková adopce dětí z Indie: Anshika Pundir

Anshika Pundir

Narodila se 19. ledna 2011.
Anshika je nejmladší ze tří sourozenců. Žijí s rodiči v jediné pronajaté místnosti.

Dálková adopce dětí z Indie: Kamal Thapa

Kamal Thapa

Narodil se 15. července 2008.

Kamal je nejmladší ze tří dětí. Rodina žije ve slumu v cihlovém domku s plechovou střechou. Pitnou vodu mají díky vodnímu filtru z příspěvků českých dárců do Vánoční sbírky 2018.

Dálková adopce dětí z Indie: Prabhash Chettri

Prabhash Chettri

Narodil se 20. listopadu 2017.
Prabhash má mladší sestru. Otec zemřel při dopravní nehodě. Stará se o ně matka. Po smrti manžela ji příbuzní týrali, proto se s dětmi vrátila do svého rodného domu. Bydlí v cihlovém domku. Používají vodu z kohoutku.

Dálková adopce dětí z Indie: Rohan Naithan

Rohan Naithan

Narodil se 1. června 2013.
Rohan je mladší ze dvou bratrů. Bydlí s rodiči ve starém domku, který je postavený z hliněných cihel s cementovou střechou.

Dálková adopce dětí z Indie: Samuel Thapa

Samuel Thapa

Narodil se 22. července 2004.

Samuel má mladší sestru. Rodina bydlí v malém jednopokojovém domku z hlíny a plastu. Rodina je křesťanská, nepálské národnosti.

Dálková adopce dětí z Indie: Sohaib Ali

Sohaib Ali

Narodil se 5. října 2010.
Sohaib má mladšího bratra. Žijí s rodiči a širší rodinou ve slumu v domku z cihel a cementu.

Adopci dítěte můžete dát někomu též darem.
Zaplaťte dítěti v rozvojové zemi rok vzdělání a Váš blízký člověk dostane certifikát dárcovství a čtyři zprávy o dítěti během následujícího roku.

Adopce darem

Dálková adopce PLUS®

Koho a proč podporujeme?

Podporujeme převážně děti nepálského původu z rodin tzv. nepálských Indů. Asi 75 % podporovaných dětí je nepálské národnosti nebo původu, zbytek podporovaných dětí je indické národnosti. V severoindickém městě Dehradunu a okolí žije přes milion Nepálců. Hranice mezi Nepálem a Indií je otevřená a neustále přichází mnoho lidí z Nepálu.

Jsou to chudí lidé, kteří zde hledají lepší příležitost k práci, nebo uprchli před politickými nepokoji ve své domovině. Žijí často ve slumech, kde většinu „domků“ tvoří jen plastová střecha.

Ostatní děti jsou z původních indických rodin.

Děti z chudých rodin

Proč poskytujeme dětem vzdělání
Státní vzdělávací systém je velmi slabý a dětem poskytne jen mizivé vzdělání. Dobré soukromé školy mohou být drahé. Na všech typech škol se platí školné a rodiče musí dětem koupit učebnice, školní pomůcky a uniformu. Pomáháme proto dětem z nejnižších vrstev, aby i ony dostaly šanci na přiměřené vzdělání.

Staňte se i Vy součástí řešení jejich nouze; umožněte jim svými dary studium.

Jaké vzdělání je třeba
Děti potřebují vystudovat alespoň 12 tříd, což je základní a střední škola. Pokud chtějí mít dobře placenou práci, potřebují navíc vysokou školu nebo odborný kurz. Děti v Dálkové adopci PLUS® podporujeme do ukončení střední školy a dále podle přání konkrétního dárce.

V jakých školách se podporované děti učí
Děti v našem programu navštěvují většinou soukromé křesťanské školy se státní registrací. Školné je tu na únosné úrovni a úroveň vzdělání dobrá.

Co poskytne Dálková adopce PLUS® dětem v Indii

 • školné
 • uniformu
 • učebnice, školní pomůcky, tašku
 • doučování pro cca čtvrtinu dětí, které to potřebují
 • zaměstnanci International Needs (IN) pravidelně navštěvují děti
 • rodiny dostávají duchovní podporu a poradenství zdarma
 • o prázdninách je pro děti připraven pětidenní tábor s duchovním programem
 • další setkání a vánoční dárkové akce

Financování adopce, zajištění a kontrola

Kdo dostává peníze
Finanční prostředky se poskytují buď:
a) přímo škole
b) rodičům, pokud jsou dostatečně zodpovědní
Pracovníci International Needs znají a navštěvují rodiny dětí, a proto jsou schopni zvolit vždy vhodné řešení.
c) Pro zajištění chodu tohoto programu využívá indická IN 14,4 % z Vaší podpory pro dítě (více v části Nejčastěji kladené otázky, konkrétně otázky „Kolik korun z podpory se dostane k dítěti?“ a „Na co se používá zbytek podpory, který se nedostane k dítěti?“).
d) Část z přijatých darů je určena k duchovní osvětě (k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků) podle základních principů Dálkové adopce PLUS®.  Více o tom najdete v části Křesťanské aktivity.
e) Podporu dárců z České republiky zasíláme dětem každý měsíc.

Kdo zajišťuje chod podpory v severní Indii
Naším partnerem pro službu této komunitě je místní pobočka organizace International Needs, jejíž práci podporujeme prostředky od dárců z ČR. V dálkové adopci spolupracujeme od roku 2011 (v projektu „Studenti biblických škol z Nepálu“ už od roku 1997).

Program vede pan Prasanna Khaling a pomáhá mu asistentka paní Seema Pradhan.

Jak se kontroluje využití podpory a hospodaření v severní Indii?
Hospodaření organizace je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.
Pracovnice místní pobočky International Needs kontrolují využití podpory i to, zda děti chodí do školy. Nesrovnalosti se dříve nebo později projeví a pak je řešíme. Jde-li o nevyužitou podporu za poslední období, dárci nabízíme vrácení daru nebo jiné řešení.

Studenti biblických škol

Nepálská církev je jednou z nejrychleji rostoucích na světě. Během 50 let vzrostl počet křesťanů v Nepálu z nuly odhadem na miliony. Církev má nedostatek vzdělaných služebníků. Od roku 1997 proto podporujeme studenty tří biblických univerzit ve městě Dehradun v severní Indii, zejména studenty z Nepálu či s nepálskými kořeny. Pomoci lze ale též některým studentům z Indie na těchto školách, kteří by si jinak studium nemohli dovolit.

Od roku 2022 jsme rozšířili podporu i pro studenty, kteří studují přímo v Nepálu, kde už mezitím vznikly kvalitní biblické školy.

Studium absolventy dobře připraví pro duchovní službu všem, kdo ji potřebují. Pravidelnými dary můžete podporovat konkrétního studenta.

Křesťanské aktivity v Indii

Svými dary se spolu s námi podílíte na duchovní službě organizace International Needs v Dehradunu.
Kvůli bezpečnostním rizikům popisujeme práci našich partnerů v Dehradunu s obezřetností, nepublikujeme jména a detaily jejich práce.

Z České republiky podporujeme v rámci Dálkové adopce PLUS® tuto terénní duchovní pracovnici:

„Soňa“ (z bezpečnostních důvodů neuvádíme skutečné jméno)
Paní Soňa pochází z chudé rodiny z Dehradunu. Rodina se vědomě rozhodla pro víru v Krista když byla Soňa ještě malá. Její rodiče dokázali zajistit vzdělání pouze pro tři z pěti dcer. Otec však později rodinu opustil, protože nechtěl čelit skutečnosti, že má pět dcer, o které by se měl postarat.
Indičtí rodiče totiž obvykle upřednostňují syny; dcery jsou pro ně přítěží. Podle tradice syn (a jeho manželka) pečuje o staré rodiče. Aby se dcera mohla vdát, potřebuje věno. Po svatbě dcera odchází k manželově rodině a nedá se od ní čekat, že by se starala o své rodiče.

Soňa získala potřebné vzdělání a od roku 2002 pracuje pro charitativní organizaci v Dehradunu. Její touhou je pomáhat dětem z chudých a rozbitých rodin ze slumů, jako byla ta její. S dětmi si výborně rozumí a přirozeně získává jejich důvěru, protože prožila podobný život jako ony. Její osobní přístup a kontaktní způsob práce dává dětem i jejich rodičům prožít zájem i dobrotu, které pramení z víry v Krista.

Soňu podporujeme v její poradenské činnosti poskytované dětem a rodinám, kterým pomáháme v programu Dálková adopce PLUS®. Pro Soňu je tato činnost „srdeční záležitostí“ a děti i rodiny ji vnímají jako druhou maminku a rodinnou přítelkyni zároveň. Často jednotlivé rodiny navštěvuje. O této práci říká: „Nejsem odborný poradce, avšak lidi léčí, když jim někdo naslouchá. Chodí za mnou hodně rodičů dětí z programu.“
Soňa je podporována od května 2017.

Centrum Prayas
Při naší návštěvě v Dehradunu v roce 2016 jsme se přesvědčili, že jednoduchý projekt doučovacího centra je srdcem praktické pomoci International Needs (IN) Dehradun. Zde probíhají důležité mimoškolní aktivity pro děti, včetně doučování.
Částí našich prostředků jsme proto od roku 2017 začali podporovat provoz tohoto centra. Naši partneři z IN Dehradun naši podporu uvítali s velikou vděčností.

International Needs (IN) v Dehradunu vznikla díky duchovní službě Nicanora Tamanga (více viz zde: Vyhoštěný z Nepálu). Ten se jako mladík stal křesťanem a následně se neúnavně věnoval křesťanským aktivitám v prostředí hinduistického království Nepál. Po mnoha perzekucích byl ze země vyhoštěn do Indie, usadil se v Dehradunu a začal sloužit početné menšině nepálských přistěhovalců. Jedná se o lidi žijící obvykle na spodní příčce sociálního žebříčku. IN v Dehradunu proto rozvinula praktickou, vzdělávací a také duchovní činnost. Křesťanská víra sehrává v životech těchto prostých lidí ohromnou roli. Mnozí obdrželi trvalou sílu k vybřednutí ze závislostí a k odpovědnému životnímu stylu.

Náboženská situace země
Indie je sekulární stát, kde se většina lidí hlásí k hinduismu. V zemi panuje relativní náboženská svoboda. V posledních letech (přibližně od roku 2014) ale narůstá tlak proti křesťanským charitativním organizacím, které jsou často kontrolovány a napadány hinduistickými skupinami. Některým úřady odebraly licenci, která organizaci umožňuje přijímat finanční pomoc ze zahraničí.

Způsob financování
Podporu dárců z České republiky zasíláme pracovníkům každý měsíc.

Zprávy podporovaných pracovníků
Od těchto pracovníků dostáváme 4 zprávy za rok. Tyto unikátní zprávy můžete číst prostřednictvím newsletteru „Čerstvé zprávy“ a najdete je i v sekci Články. Souhrnné informace o jejich práci zveřejňujeme ve výročních zprávách.

Vyhoštěný z Nepálu – příběh Nicanora Tamanga

Do roku 1951 byl Nepál uzavřen cizincům a o křesťanech v Nepálu nebyla nikde žádná zmínka. Nicanor chtěl studovat na biblické škole, a tak prodal kabát a hodinky, aby měl na cestu z nepálského Káthmándú do indického Madrásu, kde taková škola byla. Učil se nejdřív anglicky a zároveň pracoval, aby si vydělal na studium.

Do Nepálu se po ukončení školy vrátil jako kazatel a spoluzakládal hnutí Youth for Christ (Mládež pro Krista). Zhruba v té době, v r. 1972, nebylo v Nepálu více křesťanů než 1500. Kdo pokřtil jiného člověka, dostal trest 6 let vězení. Za vyznání křesťanské víry byl trest 1 rok vězení. Dnes se odhaduje počet pokřtěných v Nepálu na více než 1 000 000, je tam relativní náboženská svoboda, ačkoliv zákon se zatím nezměnil.

V roce 1974 založil Nicanor Tamang nepálskou pobočku mezinárodní organizace International Needs (IN) a později se stal jejím ředitelem. Pro svou víru a kázání evangelia byl však v roce 1983 uvězněn. Za několik let byl uvězněn podruhé a nakonec byl v roce 1987 vypovězen z vlasti. To postihlo i celou jeho rodinu. Usadili se v Dehradunu (severní Indie) a pokračovali ve své duchovní službě lidem dál.

Zjistili, že v Dehradunu a okolních oblastech žije přes milion Nepálců, kteří se nazývají nepálskými Indy. Nicanor Tamang tedy zahájil službu mezi nepálsky hovořícím obyvatelstvem severní Indie, kde s rodinou zůstal trvale. Založil místní křesťanské společenství „Doon Christian Fellowship,“ ve kterém slouží jako dobrovolný pastor. Dnes je toto společenství největším v oblasti.

Nyní je Dr. Nicanor Tamang externím konzultantem IN a často Nepál navštěvuje. Amnestie v r. 1991 mu totiž opět umožnila vstup do Nepálu. Je uznávanou křesťanskou osobností v Nepálu i ve světě. Českou republiku navštívil v roce 1998 a v roce 2002.

Kde žijí podporované děti z Indie

Dehradun

Poloha: severní Indie, hlavní město státu Uttarákhand (dříve Uttaranchal)
Počet obyvatel: 1 282 143 (vztahuje se k celé oblasti Dehradun)
Rozloha: 3 088 km2
Gramotnost: 69,5 %
Rozloha státu Uttarákhand: 53 566 km2

Dehradun sestává z 6 čtvrtí, 6 rozvojových oblastí, 17 měst a 764 obydlených vesnic. Nachází se 270 km na severovýchod od Dillí, hlavního města Indie, a asi 470 km severozápadně od hranice s Nepálem.
Dehradun je rovinaté město, téměř ze všech stran obklopené kopci, a proto má celý rok celkem příjemné klima. Je zde rozsáhlý pětipatrový chrám Buddhy s jeho velkou sochou. Himaláj je odsud vzdušnou čarou jen málo přes 100 km. V Dehradunu a jeho okolí je několik tibetských exilových komunit.
Dehradun je v Indii známý jako centrum vzdělání.
Indický stát Uttarákhand sousedí na severu s Tibetskou autonomní oblastí, na východě s Nepálem. V jeho severní části se nachází Himaláj.

Novinky a příběhy

O Indii

Všeobecně o Indickém státu Uttarákhand

Je to jeden z 28 spolkových států, které jsou součástí Indické republiky. Na severu sousedí s Tibetskou autonomní oblastí (Čínská lidová republika), na východě s Nepálem, na jihu s indickým státem Uttar Pradesh a na západě s indickým státem Himachal Pradesh. Region je známý tím, že míchá hinduismus s animismem. Mezi lidmi je časté čarodějnictví, okultní praktiky a horlivá víra v sílu duchů. Lidé jsou většinou z vyšších kast, takže evangelium se musí podávat „na výši“, intelektuálně, je potřeba ovládat několik jazyků. Hlavní město Dehradun je ve státě Uttarákhand známé jako centrum křesťanské aktivity. Úředním jazykem jsou hindština a angličtina.

Historie

Zprávy o lidské civilizaci v Indii máme už z 3. tisíciletí př. n. l. Od 15. století našeho letopočtu se v Indii zakládaly evropské kolonie a v 19. století vznikla Britská Indie. Ve 20. století se zvedl odpor proti britské nadvládě a v roce 1947 získala Indie nezávislost. Od roku 1950 je Indie demokratickou republikou. Podle statistik žije 41 % všech chudých lidí světa v Indii.

Náboženství

Více než čtyři pětiny Indů jsou hinduisté. Podle hinduismu se lidé rodí do kast, pro které platí další různá společenská pravidla. Druhým nejrozšířenějším náboženstvím je islám a na třetím místě je křesťanství. Buddhismus, který se v Indii šířil už od 5. století př. n. l., byl zatlačen hinduismem a nyní se k němu hlásí necelé procento Indů.

Kdo jsou nepálští Indové

Existují oblasti, kam velmi často emigrovali lidé z Nepálu, kvůli občanské válce v letech 1996–2006 a nyní kvůli hledání práce. V severní Indii jsou to oblasti v blízkosti indicko-nepálských hranic. V těchto částech Indie žije přes 6 milionů obyvatel nepálského původu, takže tam tvoří většinu populace.
Nepálci emigrují i do sousedního státu Bhútán. Všichni emigranti hovoří nepálsky a nazývají se nepálskými Indy.

Školství

Školní docházka je povinná, ale stát nedohlíží na její dodržování. Až deset milionů indických dětí do školy nechodí. Míra gramotnosti v této části severní Indie je v průměru jen 69 %.

Školní systém

 • jesle
 • školka
 • první stupeň – 1. až 5. třída
 • druhý stupeň – 6. až 10. třída
 • středoškolský stupeň – 11. až 12. třída
 • vysoká škola

Žádné dítě není přijato do první třídy bez předškolní přípravy. Ve školce se už učí číst a počítat.

Školní rok začíná první týden v červenci, datum není u všech škol stejné.
Letní prázdniny jsou od konce května do začátku července.

Závěrečné zkoušky poslední třídy střední školy (12. třída) probíhají v dubnu, výsledky jsou pak známy v červnu.
Školní rok na vysokých školách začíná v srpnu.

Výuka angličtiny
V průměrných hinduistických školách je angličtina jako vyučovací předmět od 1. třídy. Anglické průměrné školy mají veškerou výuku v angličtině. Děti, které chodí do hinduistických škol, mají dost slabou angličtinu.

Angličtina je vedlejším úředním jazykem (hlavním je hindština).