Adopce dětí na dálku

Výběr dětí k adopci
Darovat adopci
Dopisy dětem

Kliknutím na fotografii se dostanete na seznam dětí z příslušné země, které čekají na svého dárce.

Pokud se nemůžete rozhodnout, které dítě si vybrat, rádi Vám poradíme. Napište nám a my Vám pomůžeme.

7

zemí

1 399

adopcí

26

let

647

podpořených v roce 2023

Výběr dětí k adopci

U jednotlivých zemí, kde probíhá adopce dětí na dálku, je vyznačen stupeň naléhavosti. Ve všech místech však žijí děti s jejich rodinami v těžko představitelné nouzi.
Pro rychlé seznámení s lokalitami klikněte sem.
Můžete se ujmout podpory některého z těchto dětí? Stačí kliknout na konkrétní zemi a uvidíte seznam dětí, které hledají podporu.

Abychom ve změněné ekonomické situaci dostáli i nadále našim závazkům v podpoře dětí, zvýšili jsme v prosinci 2022 mírně částky podpory dětí pro nové dárce. Děkujeme za pochopení i Vaši štědrost.

Dálková adopce PLUS®

Proč dálková adopce?

Mnoho dětí v chudých zemích neví, „jak vypadá škola zevnitř“. Jejich rodiny nemají na vzdělání. Děti by byly odsouzeny živořit v bídě.

Poslání

Najít dárce, který s těmito výdaji pomůže. Dárce dítěti umožní vzdělání, další vývoj a lepší vyhlídky do budoucna.
Pokud Vám vyhovuje jen krátkodobá podpora, dálková adopce není to pravé. Můžete nám však přispět na jiné projekty.

Jednu desetinu (což je 10 %) z přijatých darů na podporu dítěte používáme k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků v dané zemi. Toto platí od září 2012, předtím to byla 1/7 (což je 14,29 %).

Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.
Čínské přísloví

Vzdělání samo o sobě nezaručí, že ho člověk použije k dobrému pro sebe i okolí. V Dálkové adopci PLUS® proto část prostředků slouží k podpoře programů duchovní péče. Jde o terénní službu křesťanských pracovníků, která přináší především duchovní osvětu. Práce těchto lidí má vliv buď přímo na podpořené děti a jejich rodiny nebo na širší okolí. Někteří pracují také jako průkopníci v nových oblastech, kde známost křesťanských pravd chybí a kde doposud nebyly zahájeny další programy pomoci.
Děti (ani jejich rodiče) však nejsou žádným způsobem nuceny opustit své náboženství, pouze jsou seznámeny s křesťanským učením a principy. Rodiče vědí, že podpora přichází od křesťanské organizace. Není na ně vyvíjen tlak, aby kvůli přijetí podpory změnili své náboženství.

Vzhledem k velkému tlaku na křesťany v některých zemích si jiný postup ani nelze představit.

 • vzdělání (školné, knihy, pomůcky do školy, povinnou uniformu, další poplatky)

podle situace v konkrétní oblasti:

 • doučování zdarma
 • přístup k počítači, možnost přístupu na internet
 • boty, deštník
 • potraviny pro rodinu
 • denní jídlo
 • lékařskou péči
 • seznámení s křesťanskými hodnotami
  • 4x ročně aktuální zprávu o dítěti (např. fotografie, osobní dopis, souhrnná zpráva koordinátora o vývoji dítěte, vánoční pozdrav od dítěte)
  • překlad do češtiny dárcům, kteří ho potřebují
  • e-mailové „Čerstvé zprávy“ s novinkami z naší činnosti a z programů a aktivit našich partnerů v zahraničí, do kterých je podpora vzdělání dětí zakomponována
  • Výroční zprávy za minulý rok
  • Odečtěte si dary od základu daně za uplynulý kalendářní rok (o své dary naší nadaci můžete do určité výše snížit základ Vaší daně)

Některá Vaše očekávání pravděpodobně nebudou přes všechnu snahu naplněna.

Děti, které najdete na těchto internetových stránkách, dostávají v mnoha případech podporu z našeho rezervního fondu (vždy podle toho, jaké rezervy máme pro konkrétní zemi). Chceme jim umožnit, aby šly do školy v obvyklém věku a nemusely přerušovat docházku pokaždé, když dárce ukončí podporu nebo zanedbává své platby. Pro tyto děti hledáme osobního dárce, abychom mohli rezervním fondem pomoci zase dalším.

Další podrobnosti o Dálkové adopci PLUS® a systému místního školství se dozvíte v oddíle o zemi, kde podpora dětí probíhá, případně v Nejčastěji kladených otázkách.

Dítě může program podpory opustit dříve, než dokončí své studium
I krásná myšlenka může ztroskotat a nikdo za to nemůže. To ale neznamená, že Vaše podpora neměla smysl. Nejčastější důvody k předčasnému odchodu dítěte z programu.

Vybrat dítě k adopci

Adopci dítěte můžete dát někomu též darem.
Zaplaťte dítěti v rozvojové zemi rok vzdělání a Váš blízký člověk dostane certifikát dárcovství a čtyři zprávy o dítěti během následujícího roku.

Komunikace s dítětem

Dopis dítěti je možnost, ne povinnost

Děti jsou šťastné, když jim dárci píší. Často si dopisy ukládají jako vzácný poklad. Vaše povinnost to však není.

Dopisy dětemZprávy od dítěteAdresy do zahraničí

Co a jak můžete vložit do obálky

Vložené věci by se měly vejít do běžné ploché dopisní obálky velikosti A5 a menší (nikoliv bublinková obálka ani obálka s rozkládacím, rozšířeným dnem), tak aby obálka zůstala plochá a lehká.

Balíčky a dárky dětemJak rozlišit dopis a balíček

Komunikujte pouze přes naši nebo zahraniční kancelář

S dětmi nekomunikujte ani e-mailem, přes internetové sociální sítě (Facebook atd.) ani poštou na soukromou adresu dítěte.

Proč nemůžete dítě kontaktovat přímoNávštěva dítěte v jeho zemi

Je možné zjistit, zda dítě dostalo Váš dopis?

Ano, když se nás e-mailem zeptáte, rádi pro vás tuto informaci zjistíme.

Pravidla

1.

Jen tak dlouho, jak budete chtít

Délku podpory můžete časově omezit. Minimální doba podpory je 1 rok. Pokud nám v přihlášce o plánované délce podpory nesdělíte nic, očekáváme, že budete dítě nebo studenta podporovat, dokud bude potřeba.

2.

Pořádek dělá přátele

Dbejte na pořádek ve svých platbách. I nás totiž tento projekt zavazuje: jakmile jsme ve Vás získali dárce, posíláme podporu do zahraničí bez ohledu na to, zda Vaše platby dostáváme pravidelně.

3.

Dejte nám včas vědět

Chcete-li podporu ukončit, je třeba, abyste se z ní odhlásili nejméně 3 měsíce předem. Ve třech měsících následujících po měsíci, kdy nám to sdělíte, nám prosím posílejte podporu v původní výši.

Více

Jak zažádat

Chcete-li se přihlásit k adopci, přejděte na odstavec Výběr dětí k adopci, kde si můžete vybrat dítě a pokračovat v přihlášce.

Přejít k výběruVýše a délka podpory

Nejčastější otázky

Místní pobočka mezinárodní křesťanské organizace International Needs. Nejsou to čeští pracovníci vyslaní do zahraničí – místní lidé znají nejlépe situaci svého národa. O tom, kdo má na starosti podporu v cílové zemi, se dočtete v podrobném popise dálkové adopce v dané zemi v části „Kdo zajišťuje chod podpory…“.

To se liší v jednotlivých zemích či projektech. Přehled výše podpory najdete v tomto článku.

Abychom ve změněné ekonomické situaci dostáli i nadále našim závazkům v podpoře dětí, zvýšili jsme v prosinci 2022 mírně částky podpory dětí pro nové dárce. Stávající dárce prosíme, pokud můžete, zvedněte rovněž Vaši podporu na tyto nové částky.  Děkujeme za pochopení i Vaši štědrost. Částky podpory jsme naposledy měnili v lednu 2015.

Ve všech těchto zemích kromě Burkiny Faso (více níže) se děti anglicky učí už na základní škole, často od 1. třídy. Často jsou schopné už ve 3. nebo 4. třídě samy napsat dopis. Pokud tomu tak však není, místní pracovníci jim vždy dopis přeloží do mateřštiny a jejich dopisy pro dárce zase přeloží do angličtiny. Někdy dítě místo dopisu jen nakreslí obrázek anebo za něj dopis napíše místní pracovník.
V zemích, kde je angličtina úředním jazykem (Filipíny a Uganda), bývá výuka angličtiny na lepší úrovni.
Burkina Faso má jako úřední jazyk francouzštinu. Znalost angličtiny je zde všeobecně nízká a i podporované děti se ji učí až ve vyšších třídách.

Chci se dozvědět více