Zdravá mládež

Nastavme výhybky v životech naší mladé generace!
Mladí Češi mají vše, co svět dává – nemají však lásku, vzory, hodnoty. V preventivních programech na školách jim pomáháme najít to, co nelze nikde koupit.
Jak zakotvit svůj život zdravě, jak nedělat špatná rozhodnutí.

10 623

hodin programů za rok

82 958

ročně oslovených studentů

5,27
mil. Kč

roční příspěvek nadace

33

lektorů

Lektorka Viktória Zemanová se věnuje dětem při programu ve škole.O co v programu „Zdravá mládež“ jde?
Lektoři mluví s dětmi a studenty v českých školách o ožehavých životních otázkách.
Jde o témata: vztahy, rodina, sexualita, šikana, závislosti, používání internetu a další.

Lektoři jsou k programům odborně vyškoleni. Sami jsou příkladem zdravých hodnot – svým zájmem, nasloucháním, otevřeným přístupem k citlivým tématům.
Mladí lidé se též mohou zapojit do aktivit, které lektoři organizují nebo se na nich podílejí: volnočasové kluby, víkendové akce, nejrůznější sportovní, zájmové či jiné aktivity.

Jak program probíhá?
Od roku 1999 jsme umožnili 78 osobám, aby se této práci věnovaly profesionálně.
Náš příspěvek pokrývá významnou část osobních nákladů lektora.
Mnozí zahájili svou práci díky naší podpoře „na zelené louce“. Tím, že má lektor čas a prostor svou práci rozvinout, postupně na místních školách získává výborné postavení. Neposkytujeme krátkodobé ani jednorázové granty.
V souladu s našimi hodnotami podporujeme křesťanské lektory.
Lektory v jejich službě pravidelně navštěvujeme, 4x za rok od nich dostáváme zprávu z činnosti a po skončení roku vykazují využití našich nadačních příspěvků. Pořádáme pro ně každoročně zvláštní „Soustředění lektorů“.

 

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod… jen doufám, že v této službě bude působit víc nových lidí. Je tolik dětí, které potřebují ukázat, že je má někdo rád, že mají svou hodnotu a že můžou žít svobodně….

studentka z ČR, 20 let

 

Podpořte program
Program Zdravá mládež je financován z darů ze zahraničí i ČR. Prosím, podpořte tento program pravidelnými či jednorázovými dary. Sto procent Vašich darů předáváme lektorům.
Je nám ctí i velkým povzbuzením, že se do financování programu zapojuje stále více dárců z ČR.
O programu Zdravá mládež pravidelně informujeme v e-mailových „Čerstvých zprávách“, ve výročních zprávách a ve zprávách z návštěv programů lektorů.

Staňte se služebníkem mladé generace na českých školách
Každý rok vyhlašujeme grantové řízení, ve kterém se o podporu v programu Zdravá mládež mohou ucházet další služebníci.
Nejsme zaměstnavateli lektorů, ale poskytujeme důležitou finanční podporu pro to, aby mohli konat svou práci profesionálně (obvykle na půdě místních neziskových organizací či jako OSVČ).

Jak se stát lektorem?

Lektor Radim Strojek na programu pro děti ve školeProžíváte povolání do lektorské práce na českých školách? I Vy se můžete stát lektorem v našem programu Zdravá mládež.
K lektorské práci nejprve potřebujete získat předlohy pro programy, které budete nabízet na školách. Můžete si vytvořit vlastní. Mnoho kvalitních programů již zpracovaly organizace, s nimiž spolupracujeme: zejména ACET ČR, z. s.Národní iniciativa pro život, o.p.s.Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z. s. (známá též jako ICEJ).
S připraveným programem oslovíte školy ve Vašem okolí.

O naši podporu formou grantových příspěvků můžete žádat v průběhu grantového řízení ZDE. O grant obvykle žádá nezisková organizace či církev, která Vaši práci zaštítí. Lektoři jsou zaměstnanci těchto organizací, nikoliv naši. Výjimečně však podporujeme i fyzické osoby jako OSVČ. Podrobné podmínky naší podpory najdete rovněž na výše uvedeném odkazu, kde jsou též instrukce k podání žádosti. Žádost se podává elektronicky.

Jak se dostanu do škol?

Pokud jste připraveni realizovat vlastní programy či jste vyškoleni v programech již existujících organizací, oslovíte s Vaší nabídkou školy ve svém okolí či v regionu, ve kterém chcete působit. První rok či dva může být náročnější, než si školy vybudují k lektorovi důvěru. Trpělivá práce spojená s modlitbou Vaší i těch, kdo za Vámi stojí, přináší ovoce.

Jak mají vypadat programy ve škole?

Lektorská práce má dnes již řadu forem – někteří lektoři si posluchače posadí do kroužku a vedou program spíše jako besedu, jiní mluví tradičně u tabule. Jakou formu zvolíte Vy, záleží zcela na Vás a Vašich preferencích. Mezi lektory získává postupně převahu a oblibu besední forma, která zapojuje interaktivně posluchače do tématu. Forma frontální přednášky s využitím promítané prezentace buď ustupuje nebo se kombinuje s interaktivními formami besedy.

Co od nás získají lektoři?

Program „Zdravá mládež“ stále rozšiřujeme o podporu nových lektorů. Lektoři v tomto programu od nás získávají:

 

 

  • dlouhodobou finanční podporu
  • Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) se stane jejich strategickým partnerem, který zajišťuje významnou částku nákladů
  • individuální přístup
  • účast na našem každoročním „Soustředění lektorů“ zdarma
  • stojíme za nimi modlitbou a účastí a spolu s námi i desítky dárců z ČR a zahraničí
  • osobní kontakt s pracovníky NMP prostřednictvím našich návštěv programů lektorů

Lektorskou činnost podporujeme od roku 1999, podpořili jsme již 78 různých lektorů a vynaložili na ni 63,4 milionů Kč.

Podpořte program Zdravá mládež

Schéma využití darů v programu Zdravá mládež

Napadlo Vás někdy, že i v naší zemi máme mnoho sirotků? „Sirotky“ se stávají mladí lidé, kterým se z jejich života „ztratili“ rodiče jako někdo, kdo s nimi má úzký vztah, kdo s nimi hovoří a zásadně ovlivňuje utváření jejich hodnot. Ujměte se s námi i těchto sirotků!

Aktuálně získáno

Mladá generace v ČR strádá a potřebuje pomoc
Dnešní generace mladých má materiální dostatek, ale na druhé straně obrovskou nouzi duševní a hodnotovou. Mnohé děti žijí v rozpadlých rodinách, kouří a pijí alkohol, jsou závislé na počítači. Jiné zažívají šikanu a mnoha mladým nikdo neřekl, jak se chránit před nástrahami internetu. Lektoři programu Zdravá mládež se s tím ve školách denně setkávají:

 „Dívka v 7. třídě se mi o přestávce se slzami v očích svěřila, že prožívá nezájem od své matky, která tráví strašně moc času na počítači.”

 „Je vidět, jak děti vnímají svou závislost na virtuálním světě, a také, že to některým není jedno. Svou závislost si uvědomují, ale bez pomoci okolí ji nezvládají.”

 „Jedna dívka se mi svěřila, co prožívá doma – její matka byla obětí domácího násilí od otce a tato dívka se bojí, že převezme od své mamky vzorec chování oběti. Už se jí i stalo, že jí ve třídě psychicky i fyzicky ubližovali.”

I Vy můžete pomoci
Staňte se součástí řešení nouze mladých lidí. Přispějte darem v libovolné výši. I malé dary tvoří v součtu velkou sumu. Mnoho škol na svého lektora teprve čeká a rádi bychom to spolu s Vámi změnili!

Dar 500 Kč stačí na besedu pro jednu třídu.

Všechny Vaše dary použijeme v plné výši na podporu lektorů.

Dary na podporu programu Zdravá mládež zasílejte přímo na náš účet naskenováním QR kódu či zadáním platebních údajů:
č. účtu: 2700139555/2010
variabilní symbol: 350
specifický symbol:
můžete vyplnit svůj osobní specifický symbol (lze si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).

Darovat můžete i pomocí karty či online platbou přes formulář Darujme.cz.
Předtištěné složenky Vám zašleme na vyžádání.

Pomáháme mladým v jejich nouzi
Dlouhodobě podporujeme lektory primární prevence, kteří působí na školách po celé ČR. Lektoři jsou pro mladé vzorem zdravých životních hodnot a někým, s kým mohou otevřeně hovořit o hlubokých věcech. V následné práci se s mladými setkávají ve volnočasových klubech a při dalších akcích, kde se jim mohou věnovat osobněji.

Programy našich lektorů mění životy
Lektory při jejich práci pravidelně navštěvujeme. Velmi často slýcháme velkou chválu od učitelů, kteří vidí, jaký mají lektoři na děti vliv.

 „Za svou třicetiletou kariéru ve škole jsem ještě nezažila, aby si děti přeobjednaly návštěvu zubaře, když zjistily, že přijdete se svým programem.“

 „Připadá mi úžasné, že s dětmi mohu mluvit přímo ve školních lavicích o jejich hodnotě, důležitosti, o tom, že život je velký dar, že každý z nich získal určitá obdarování, která by měl rozvíjet.“

Službu lektorů s námi můžete sledovat i Vy
Podívejte se na reportáže a fotografie z programů lektorů.
Dárcům programu Zdravá mládež, kteří o to mají zájem a sdělí nám své kontaktní údaje, zasíláme naše informační materiály.
Zprávy o činnosti lektorů najdete i ve výročních zprávách.

Děkujeme Vám, kdo jste s námi ve financování lektorské práce.

Nejčastější témata programů

Lektoři přednášejí na nejrůznější témata tzv. primární prevence. Pro mládež také organizují volnočasové aktivity, individuální pomoc a poradenství. Níže najdete seznam nejčastějších témat programů a více o volnočasových aktivitách lektorů.

Naši lektoři využívají předlohy programů od ACETuEtických dílenNIŽ a z dalších pramenů. Mnozí si také vytváří programy sami podle aktuálních potřeb škol, ve kterých působí.

 

Toto jsou nejčastější témata programů:

Sex a partnerské vztahy Závislosti
Manželství a rozvod Jak správně využívat počítač a televizi
Dospívání a vztahy k rodičům Facebook a jeho pravá tvář
Co dělat se svým vzhledem? Kyberšikana a další nebezpečné praktiky
Image, nebo charakter? Netholismus – závislost na internetu
Kdo jsem? Alkohol, kouření
Život v mediální džungli Drogová závislost
Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš? Sex, AIDS, vztahy
Předsudky Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí
Dospívání Celodopolední preventivní program
Komunikace Program práce se skupinou na posílení třídních vztahů
Každý má své místo (dospívání) Interaktivní program pro zlepšení klimatu ve třídním kolektivu
Rodina, manželství
Pornografie a já
Poruchy příjmu potravy
Světová náboženství a sekty
Extremismus, rasismus a antisemitismus
Antisemitismus a holocaust

Lektoři nabízejí mladým více než jen přednášky

Není nad to, když mladí lidé mohou přijít někam, kde na ně někdo má čas a lze společně něco prožít. Jeden z lektorů kdysi s oblibou organizoval extrémní „víkendovky přežití“ s prvky, jako je nocování na stromech. Jeho heslem bylo: zážitek nemusí být příjemný, důležité je, když je silný.
Při těchto příležitostech je čas i na osobnější rozhovory a osobní poznání.
Mezi obvyklé formy volnočasových aktivit patří mládežnické kluby, víkendové akce, zvláštní mládežnické akce, letní tábory.

Lektoři mladým lidem nabízejí také širší škálu možností dalšího kontaktu. V moderní době se důležitým prvkem staly komunikační sítě: e-mail, Facebook nebo speciální webové stránky otázek a odpovědí. A samozřejmě, také osobní setkání s těmi, kdo si s lektorem potřebují pohovořit o své situaci osobně.

Příběh:
Ve druhém listopadovém víkendu proběhla víkendovka pro děvčata. Zdálo se, že účast bude nízká, ale nakonec ty, které byly přihlášené, s sebou přivedly dalších 5 děvčat, které se běžně neúčastní.
V programu bylo hodně činností od vyrábění šperků, přes natáčení videoklipu, trénování svatebních písní, noční diskusi o sexu, hry, jídlo, zábavu… Kdo chtěl, zůstal i na kousek programu s tématikou spíše duchovní. Později mi jedna z účastnic, která mezi námi byla poprvé, napsala krásné hodnocení víkendu:

„Bylo to pro mě úžasný dobrodružství a zatím nejlépe strávený víkend za posledních pár let 😉  Jste moc fajn lidi a vlastně poprvé v životě jsem poznala skupinu tak zvláštně hustých a moc příjemných lidí, který mi neřikaj, že se mám v něčem krotit a podobný věci…“