Máme nový web

Vítejte na novém webu Nadace Mezinárodní potřeby. Je to nejspíš malá novinka pro svět, ale věříme, že velká pro ty, komu společně s Vámi můžeme pomáhat. Nový web má sloužit k dalšímu rozšíření pomoci. Hlavní výhodou nového webu je, že ho můžete pohodlně používat i na mobilu či tabletu. Druhou změnou je nová část „Články“,…

Vánoční sbírka 2020

Děkujeme Vám všem, kteří jste se ochotně zapojili do Vánoční sbírky 2020. Podařilo se shromáždit celkem 411 012 Kč, díky kterým se dostane různé pomoci potřebným v Bangladéši, Burkině Faso, Indii, Ugandě a na Filipínách a další děti z ČR budou moci slyšet poselství zdravých hodnot. Jako loni, i letos se na některé projekty vybralo…

Viktória Zemanová

Místo působení: Hodonín Zaměstnavatel: Hope4kids, z.s. V programu Zdravá mládež: od 1. 9. 2020 Webové stránky: www.etickedilny.cz Mgr. Viktória Zemanová začala s lektorskou službou již v roce 2012. Do škol přichází s nabídkou certifikovaných primárně preventivních programů Etické dílny®. Svým působením na školách chce přispět ke změně hodnotových postojů mladých lidí ve svém okolí. Dětem…

Petra Mecnerová

Místo působení: Frýdek-Místek Zaměstnavatel: Pavučina, o.p.s. V programu Zdravá mládež: od 1. 9. 2020 Webové stránky: Pavučina Bc. Petra Mecnerová působí v lektorské službě již od roku 2004 s několikaletým přerušením ze zdravotních důvodů. S naší podporou přednášela již v letech 2007–2010. Od roku 2017 je součástí týmu organizace Pavučina, o.p.s., a lektorování se zde…

Karin Roiková

Místo působení: Třinec Zaměstnavatel: Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třinci V programu Zdravá mládež: od 1. 9. 2020 Webové stránky: trinec.sceav.cz Díky úsilí pastora Stanislava Piętaka, který měl srdce zapálené pro děti, se na konci 20. století učilo náboženství jako nepovinný předmět na všech základních školách v Třinci. V důsledku změny legislativy již…

Ida Pencová

Místo působení: Kolín Zaměstnavatel: Hope4kids, z.s. V programu Zdravá mládež: od 1. 9. 2020 Webové stránky: www.hope4kids.cz Bc. Ida Pencová působí jako lektorka od roku 2010, s naší podporou přednášela již v letech 2011–2017. Od roku 2015 pracuje pod záštitou organizace Hope4kids, z.s. Do škol chodí s certifikovanými primárně preventivními programy Etické dílny®. Snahou organizace je pomáhat…

Bára Aliza Klečková

Místo působení: Brno Zaměstnavatel: Young Life Česká republika z.ú. V programu Zdravá mládež: od 1. 9. 2020 Webové stránky: www.younglife.cz Bc. Bára A. Klečková již několik let vede dramatický kroužek „Drama Club“ na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně. V rámci kroužku pomáhá studentům rozvíjet jejich talent a zájem o herectví. Cílem setkání dramatického kroužku je…

Adopce dětí na dálku pomáhá dětem z rozvojových zemí, jako je např. Burkina Faso.

Nadace Mezinárodní potřeby již 25 let přeměňuje příspěvky dárců v pomoc

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) je nestátní nezisková organizace, která zprostředkovává pomoc potřebným v ČR i v zahraničí. Praktická láska vyjádřená dary může změnit život i budoucnost obdarovanému i dárci. V říjnu 2020 uplynulo 25 let od registrace NMP. U zrodu NMP stál Ing. Otakar Vožeh jako zástupce mezinárodní organizace International Needs. Říká: „Od samého počátku jsme se…