Uganda

Děti z chudé rodiny

Žijí zde odhadem 2 miliony sirotků. Většině z nich zemřeli rodiče na AIDS. Více než dvě třetiny lidí v Ugandě se živí pěstováním plodin pro domácí spotřebu.
Více…

241 038

km2

35 mil.

obyvatel

66,8 %

gramotných

2 %

nezaměstnaných

Výběr dětí k adopci

V Ugandě žije asi třetina lidí pod hranicí chudoby. Podle odhadů zde žijí nejméně 2 miliony sirotků – nejčastější příčinou smrti jejich rodičů je AIDS. Sirotků se sice někdo z příbuzenstva, vesnice nebo církve ujme, ale na vzdělání nemají prostředky. Podpora je jedinou možností, jak změnit jejich život. Jídlo, které tyto děti dostávají ve škole, je pro většinu z nich jediným pořádným jídlem za den, které mají.

Podporujeme také sluchově postižené děti – není-li žádné na této stránce a máte vážný zájem o takovou podporu, prosím napište nám a my si informace o potřebném dítěti vyžádáme z Ugandy.

Abychom ve změněné ekonomické situaci dostáli i nadále našim závazkům v podpoře dětí, zvýšili jsme v prosinci 2022 mírně částky podpory dětí pro nové dárce. Děkujeme za pochopení i Vaši štědrost.

Uganda: adopce dětí na dálku - Able Kwagala

Able Kwagala

Narodila se 6. srpna 2003.

Able má dva vlastní a dva nevlastní sourozence. Maminka Able zemřela, a tak se otec před lety znovu oženil. Rodina bydlí v domě o třech místnostech a používá vodu z kohoutku.

Dálková adopce dětí z Ugandy: Aksam Mukwana

Aksam Mukwana

Narodil se 28. června 2013.
Aksam je sirotek. Žije s tetou v domku z cihel, pro pitnou vodu si chodí k vrtu.

Dálková adopce dětí z Ugandy: Elisha Impore

Elisha Impore

Narodil se 16. února 2012.
Elisha je prostřední z pěti sourozenců. Bydlí s rodiči v cihlovém domku. Pro pitnou vodu si chodí k veřejnému kohoutku.

Dálková adopce dětí z Ugandy: Fatuma Bwebo

Fatuma Bwebo

Narodila se v roce 2012.
Fatuma má dva vlastní a jednoho nevlastního bratra. Žijí se svou tetou v cihlovém domku ve vesnici Misindye, která je blízko školy. Pitnou vodu čerpají z pramene poblíž domu.

Dálková adopce dětí z Ugandy: Fatuma Nalwoga

Fatuma Nalwoga

Narodila se 16. ledna 2006.

Fatuma má tři sourozence. Rodina bydlí v pronajatém domku o třech místnostech a pitnou vodu mají ze studny.

Uganda - adopce dětí na dálku: Felix Ouma

Felix Ouma

Narodil se 8. srpna 2001.

Felix je nejstarší z jedenácti dětí. Žijí s rodiči v cihlovém domku a pitnou vodu čerpají z veřejné pumpy.

Dálková adopce dětí z Ugandy: Fred Kalinge

Fred Kalinge

Narodil se 31. prosince 2010.
Fred má pět vlastních a tři nevlastní sourozence. Bydlí s rodiči v cihlovém domku ve městě Buikwe. Rodina nemá přístup k pitné vodě, musí si pro ni chodit do studny.

Dálková adopce dětí z Ugandy: Muhammed Kasule

Muhammed Kasule

Narodil se 26. dubna 2008.

Muhammed nemá sourozence. Žije jen s matkou v domku z cihel. Otec od rodiny odešel.

Dálková adopce dětí z Ugandy: Shalifa Nawanzige

Shalifa Nawanzige

Narodila se 25.  srpna 2007.

Shalifa je nejmladší ze tří dětí. Otec jí zemřel. Žije jen s matkou v jediné místnosti cihlového domku.

Dálková adopce dětí z Ugandy: Sharif Nsamba

Sharif Nsamba

Narodil se 25. srpna 2012.
Sharif má jednu starší sestru. Rodiče se rozešli, děti žijí s matkou v cihlovém domku ve vesnici Kikandwa.

Dálková adopce dětí z Ugandy: Swaiba Nansamba

Swaiba Nansamba

Narodila se 10. března 2014.
Swaiba je prostřední ze tří sourozenců. Žijí jen s matkou v domku z hlíny a proutí. Pro pitnou vodu si chodí k 1 km vzdálenému prameni.

Dálková adopce dětí z Ugandy: Zuena Naiga

Zuena Naiga

Narodila se 30.  května 2010.
Zuena je sirotek. Žije se svým starším bratrem u tety, která se o ně stará. Bydlí v cihlovém domku a pitnou vodu berou z obecního vrtu.

Adopci dítěte můžete dát někomu též darem.
Zaplaťte dítěti v rozvojové zemi rok vzdělání a Váš blízký člověk dostane certifikát dárcovství a čtyři zprávy o dítěti během následujícího roku.

Adopce darem

Dálková adopce PLUS®

Koho a proč podporujeme?

Uganda je jednou z nejchudších zemí světa a donedávna byla zemí s největším výskytem AIDS na světě. Životní podmínky podpořených rodin a úroveň jejich bydlení jsou z evropského pohledu těžko pochopitelné.
Přes polovinu obyvatel Ugandy tvoří děti do 15 let.

K podpoře jsou vybírány především děti, které osiřely (až třetina podpořených dětí jsou sirotky v důsledku AIDS), děti narozené mimo manželství, děti opuštěné rodiči – hlavně z polygamních manželství a děti z úplných rodin, které žijí ve velké chudobě. Podporujeme děti z oblasti do 60 km od hlavního města Kampaly.

Děti z chudých rodin

Proč poskytujeme dětem vzdělání
Stát nedokáže zaručit vzdělání všem dětem. Pro mnoho dětí je proto pomoc organizace International Needs (IN) jedinečnou příležitostí získat gramotnost. Stejně tak jídlo, které ve škole dostávají, je často jediným jídlem, které tyto děti za celý den mají.
V programu Dálková adopce PLUS® pomáháme dětem, které by kvůli své situaci zůstaly na společenském dně.

Staňte se i Vy součástí řešení jejich nouze; umožněte jim svými dary studium.

Jaké vzdělání je třeba
K získání dobré práce je třeba pokud možno více než jen dokončené základní vzdělání.
Ugandské děti podporujeme minimálně do ukončení základní školy. Nadané děti pokračují na střední nebo i na vysoké škole. Ostatní mohou studovat odborný kurz, např. v oboru krejčovství, kadeřnictví, stavebnictví apod. Podpora studentů střední a vysoké školy je nákladnější než podpora dětí na základní škole.

Co poskytne Dálková adopce PLUS® dětem v Ugandě

 • Školní uniformu, boty, školní učebnice, pomůcky a materiály.
 • Svačinu a oběd.
 • Základní lékařskou péči zdarma – většinou ve vlastním zdravotnickém zařízení International Needs.
 • Děti a rodiny jsou pravidelně navštěvovány pracovníky International Needs za účelem dohledu, podpory a povzbuzení.
 • Pro děti jsou každý týden organizovány společné akce za účelem duchovní podpory a rozvoje. Mohou se seznámit se základy biblického poselství a hodnot.
 • Organizují se zvláštní oblastní setkání pro rodiče a přátele školy.

V jakých školách se podporované děti učí
Většina dětí chodí do škol, které vybudovala a provozuje organizace International Needs.
Část dětí chodí do partnerských křesťanských škol, které International Needs nepatří, ale spolupracují s ní, aby podpora byla dostupná více dětem.

Vlastní školská zařízení International Needs – téměř 2000 žáků:
1. Základní škola Makonge – Buikwe – škola provozovaná organizací International Needs, asi 51 km východně od Kampaly, cca 1100 žáků.
2. Základní škola Makonge – Kiyindi – škola provozovaná organizací International Needs, asi 58 km východně od Kampaly na břehu Viktoriina jezera, cca 800 žáků.
Partnerská školská zařízení – asi 750 žáků:
3. Dvě partnerské školy v Lugazi, asi 44 km od hlavního města Kampaly. O děti z těchto škol se zaměstnanci International Needs soustavně zajímají, mají s nimi společenství a různá setkání.
4. Tři partnerské školy v Kayunga, asi 55 km na severovýchod od hlavního města Kampaly. Zaměstnanci International Needs zodpovídají za pravidelnou návštěvu těchto škol.
Střední školy:
Buikwe Secondary School – školu provozuje organizace International Needs od r. 2010 a stále se rozvíjí. Má kapacitu cca 500 žáků. Míří na ni většina z podporovaných dětí ze základní školy v Buikwe, ale i některé ze škol v Kiyindi a Lugazi. V celé Ugandě je přes 2500 středních škol rozličné úrovně. Tato patří kvalitou k těm lepším (např. na žebříčku The Observer byla v první pětině podle úspěšnosti studentů v závěrečných zkouškách v r. 2017).

Ostatní děti z Buikwe i dalších oblastí studují na jiných středních školách srovnatelné kvality.

Středoškolské studium je šestileté. V 1. a 2. ročníku se studenti učí zhruba 15 předmětů, ve 3. a 4. ročníku pak 10 předmětů, z nichž 7 je povinných (angličtina, matematika, zeměpis, dějepis, chemie, fyzika a biologie).

Poslední 2 roky někteří pokračují na vyšší SŠ, kde už je studium specializované, student se učí 3 předměty, které odpovídají oboru jeho studia, a 2 doplňkové (administrativa a matematika nebo PC).
Jiní studenti si po skončení 4. ročníku zvolí nějaký odborný kurz, obvykle rovněž dvouletý. V Buikwe je na výběr například krejčovství, tkaní, kadeřnictví nebo zednické a betonářské práce či kurz výroby mýdel a svíček. Škola má dobře vybavenou laboratoř pro výuku přírodních věd a knihovnu s přístupem k internetu pro žáky. Nesamozřejmým vybavením je také vodovodní potrubí s nezávadnou pitnou vodou. Škola umožňuje také ubytování v internátu vedle školní budovy.

Financování adopce, zajištění a kontrola

Kdo dostává peníze
a) Vaše prostředky dostane organizace International Needs, která za ně ve svých zařízeních zdarma poskytuje cenné služby dětem a rodinám.
b) Jídlo, oblečení a další vybavení dostávají děti v centrech International Needs přímo a o všem je vedena pečlivá evidence.
c) Zdravotní péče je poskytována dětem ve vlastním zařízení International Needs.
d) Pro zajištění chodu tohoto programu využívá ugandská IN 9,2 % z Vaší podpory pro dítě (více v části Nejčastěji kladené otázky, konkrétně otázky „Kolik korun z podpory se dostane k dítěti?“ a „Na co se používá zbytek podpory, který se nedostane k dítěti?“).
e) Část z přijatých darů je určena k duchovní osvětě (k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků) podle základních principů Dálkové adopce PLUS®. Více o tom najdete v části Křesťanské aktivity.
f) Podporu dárců z České republiky zasíláme dětem každý měsíc.

Kdo zajišťuje chod podpory v Ugandě
Naším partnerem pro službu této komunitě je místní pobočka organizace International Needs, jejíž práci podporujeme prostředky od dárců z ČR. Spolupracujeme od roku 2007. Program dálkové adopce vede pan Ivan Muzanganda.

Jak se kontroluje využití podpory a hospodaření v Ugandě
Hospodaření organizace je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.
Koordinátoři místní pobočky International Needs udržují poměrně čilé kontakty s rodinami podpořených dětí. Vzhledem k tomu, že děti docházejí přímo do škol International Needs nebo do partnerských škol, je dohled nad využitím podpory na dobré úrovni. Pokud přesto dojde k tomu, že dítě opustí program podpory, řešíme tyto situace s dárcem. Jde-li o nevyužitou podporu za poslední období, dárci nabízíme jiné využití daru, případně jeho vrácení.

Křesťanské aktivity v Ugandě

Svými dary se spolu s námi podílíte na duchovní službě organizace International Needs v Ugandě.
Z České republiky podporujeme v rámci Dálkové adopce PLUS® tyto terénní duchovní pracovníky:

Emmanuel Kumalirira
Rok narození: 1965
Oblast: Bugabo a Wakiso, centrální Uganda
Podporován od: května 2011

Emmanuel se rozhodl pro křesťanskou víru, když mu bylo 25 let. Začal chodit do místního křesťanského společenství a studoval biblický kurz. V roce 2006 se stal kazatelem a po nějaké době odešel sloužit skupině nových křesťanů v oblasti Bugabo Wakiso. Pomáhá také se službou dalším skupinám nových křesťanů.

Terénní duchovní pracovník GeoffreyGeoffrey Nantantya
Rok narození: 1981
Oblast: Jinja
Podporován od: říjen 2021

Geoffrey slouží skupině věřících ve vesnické oblasti, kde je velká chudoba a hojně rozšířený alkoholismus. Sám nepochází z křesťanského prostředí, ale slyšel poprvé o Kristu na střední škole a posléze se rozhodl v Krista věřit.

Terénní duchovní pracovník GodfreyGodfrey Kiirya
Rok narození: 1990
Oblast: Bulamogi
Podporován od: říjen 2021

Godfrey je duchovním pracovníkem ve východní části Ugandy. V této oblasti je většina obyvatel muslimského vyznání a mnozí jsou vůči křesťanství odmítaví. Praktická pomoc dětem a chudým a vytrvalá práce křesťanů je velkým svědectvím.

 

Stephen Bamulabiire
Rok narození: 1964
Oblast: Kayunga
Podporován od: března 2010

Stephen pochází z polygamní katolické rodiny. V mládí holdoval alkoholu a smilstvu. Ve 21 letech uslyšel poselství o Ježíši Kristu, uvěřil tomu a začal žít životem pro Krista. Po třech letech se stal kazatelem v nově založeném místním společenství křesťanů. Oblast Kayunga se nachází asi 55 km severovýchodně od hl. města Kampaly. Převažuje zde islám a celá oblast je známá pověrami, čarodějnictvím a modloslužbou.

Služba křesťanských pracovníků International Needs v Ugandě
Nabídka seznámit se s hodnotami a poselstvím evangelia patří k základům, na kterých vyrůstá práce International Needs v Ugandě. Podle některých zpráv přišel první křesťanský kazatel do Ugandy v roce 1875. Předtím byla krajina horního Nilu centrem démonických kultů, které přinášely do lidských životů zpustošení, bídu a pověrčivost. Formálně se v Ugandě hlásí ke křesťanství mnoho lidí, ale často tím chtějí říct jen to, že nejsou muslimy.
Ve službách International Needs pracuje asi 15 pracovníků v odlehlých oblastech Ugandy, kde se věnují hledajícím lidem, kteří mají zájem o poselství evangelia. Většina pracovníků tráví týdny daleko od svých rodin, když pracují ve venkovských oblastech, kam většinou cestují na kole. Díky jejich práci vzniká v primitivních podmínkách na různých místech Ugandy každý rok průměrně 10 nových křesťanských společenství. Díky jejich službě se lidé mohou seznámit se zprávou Bible a dozvědět se o ní víc, ale mají také svobodu vyslechnout a odejít.

Způsob financování
Podporu dárců z České republiky zasíláme těmto pracovníkům každý měsíc.

Zprávy podporovaných pracovníků
Od těchto pracovníků dostáváme 4 zprávy za rok. Tyto unikátní zprávy můžete číst prostřednictvím newsletteru „Čerstvé zprávy“ a najdete je i v sekci Články. Souhrnné informace o jejich práci zveřejňujeme ve výročních zprávách.

Kde žijí podporované děti z Ugandy

Pobočka organizace International Needs má v Ugandě sídlo v hlavním městě Kampala (blízko u severního břehu Viktoriina jezera). Poblíž se nacházejí nejdůležitější města.

Je to malé městečko vzdálené po silnici asi 62 km východně od hl. města Kampaly.
Přesný počet obyvatel Buikwe není známý, ale odhaduje se, že v okruhu 7 km od centra města žije 40 000 obyvatel (leden 2011). Město je administrativním centrem stejnojmenné oblasti.
Blízko jsou přírodní rezervace a ve vzdálenosti asi 35 km vytéká z Viktoriina jezera druhá nejdelší řeka světa Nil.
Podporované děti z Buikwe chodí do školy, kterou provozuje organizace International Needs.


Kayunga je město asi 55 km na severovýchod od hlavního města Kampaly. Podle odhadů statistického úřadu má asi 23 600 obyvatel (2011). Je to administrativní a obchodní centrum stejnojmenné oblasti, která je jinak venkovská.
Místní lidé jsou drobní farmáři. Pěstují zeleninu a pak ji prodávají. Většina z nich nemá vlastní pozemek a na sezónu si nějaký pronajímá. Jsou zde dobré podmínky pro pěstování vanilky, manioku, banánů, ananasu, kukuřice, prosa, melounů, brambor a mučenky.
Někteří lidé také rybaří, ale jen v malém měřítku. Převažuje zde islám a celá oblast je známá čarodějnictvím a modloslužbou.
Jsou zde tři křesťanské školy (jedna přímo v Kayunze, dvě v okolí), které spolupracují s International Needs (IN), aby podpora byla přístupná více dětem. Školy jsou v malých obchodních a zemědělských centrech. Zaměstnanci IN tyto školy pravidelně navštěvují. V této oblasti také pracuje církevní pracovník, který duchovně slouží rodinám v okolí.

  

Leží asi 85 km východně od Kampaly (a východně od Buikwe) na břehu Viktoriina jezera. Je to městečko s asi 20 000 obyvateli. Jejich počet se během dne až zdvojnásobí, když rybáři přicházejí prodávat svůj úlovek. Hlavní ekonomickou činností v této nádherné venkovské oblasti je právě rybolov. Lidé jsou zvyklí tvrdě pracovat.
Oblast čelí problémům s nedostatečnými službami, jako je např. zásobování pitnou vodou.
Podporované děti z Kiyindi chodí do školy, kterou provozuje organizace International Needs.

Je to okresní město ležící asi 34 km východně od hl. města Kampaly. Někdy se také nazývá Kawolo a patří do oblasti Buikwe. Podle odhadů statistického úřadu má asi 35 500 obyvatel (2011).
Tato oblast přilákala spoustu lidí, kteří sem přišli, aby se zde živili prací na cukrových plantážích a v továrnách. Většina z nich vydělává málo a jen těžko může zajistit potřeby svých dětí.
Podporované děti nemohou dojíždět do školy, kterou provozuje International Needs (IN) v Buikwe. Proto jsou v oblasti Lugazi dvě partnerské školy, které spolupracují s IN. Obě školy jsou křesťanské a zaměstnanci IN mají i s těmito dětmi častý kontakt a různá setkání.

Novinky a příběhy

O Ugandě

Všeobecně

Winston Churchill řekl o Ugandě, že to je „perla Afriky“. Je jednou z nejkrásnějších afrických zemí. Má mimořádné přírodní scenérie, světově proslulá jsou safari.
Uganda je zaostalý stát, kde se 80 % obyvatel věnuje především pěstování plodin pro domácí spotřebu. Většina důležitých měst je soustředěna na jihu okolo Viktoriina jezera.
Když je sucho a neurodí se čirok, základní obilnina pro obživu, mnozí Uganďané jsou nuceni živit se i hlodavci.

Odhaduje se, že v zemi žijí 2 miliony sirotků, kteří tvoří celých 8 % obyvatel Ugandy. Většině z nich zemřeli rodiče na AIDS.
Těchto osiřelých dětí se často ujímají příbuzní, ale ti sami většinou nemají dost peněz ani na zaplacení vzdělání svých vlastních dětí. Pomáhá jim také náš program Dálková adopce PLUS®. Úředním jazykem je angličtina.

V roce 1995 začaly ugandské církve ve spolupráci s vládou země provádět ve všech školách celoplošnou prevenci, která byla založena na biblických principech, a během 8 let se jim podařilo snížit počet HIV pozitivních obyvatel na 8 %! Uganda je nyní jedinou zemí na světě, ve které se podařilo zastavit epidemii AIDS. Také International Needs v Ugandě pracuje v osvětových programech prevence AIDS na školách.

Z historie

Ve středověku se na území dnešní Ugandy rozkládaly domorodé kmeny, z nichž nejvýznamnější bylo království Buganda. Od poloviny 19. století pronikali do oblasti evropští misionáři a cestovatelé. Roku 1894 vyhlásila Velká Británie protektorát nad jižní částí Ugandy a postupně rozšířila tento protektorát i na severní oblasti země. 9. října 1962 byla vyhlášena nezávislá republika. Stala se zemí se zdravou ekonomikou, ale diktátorské vlády Idi Amina a Miltona Oboteho přinesly Ugandě nesmírné utrpení. Zlepšení nastalo až po r. 1986.

Náboženství

V Ugandě je nyní náboženská svoboda bez jakéhokoliv omezení, Uganda je jednou z nejkřesťanštějších zemí na světě. To se promítá i do života: např. v hl. městě Kampale klesla míra kriminality.
Většina Uganďanů se označuje za křesťany, ale často tím chtějí říct jen to, že nejsou muslimy.

Školství

Školní docházka je teoreticky povinná, ale dodržování se nijak nekontroluje. Teoreticky mají všechny děti možnost navštěvovat státní školy.
Mnoho dětí však nechodí do školy proto, že buď pomáhají rodičům s obživou nebo jsou rodiny příliš chudé na to, aby zaplatily výdaje spojené se vzděláváním. U sirotků je situace mnohem horší – jsou rádi, že přežívají.
Rodiče musí svým dětem platit školné, pro někoho je však i malá částka příliš vysoká.
Také ve školách International Needs platí rodiče – pokud jsou schopni zaplatit – malý poplatek (přibližně 1,5 amerického dolaru za 4 měsíce), aby nesli přiměřený díl zodpovědnosti.
Stát omezeně přispívá na základní vzdělávání, v r. 2007 začal určitým způsobem dotovat i sekundární vzdělávání.
Míra gramotnosti je v průměru 66,8 %.

 • Školní systém
  • jesle (třída N1)
  • školka (třídy: N2 až N3)
  • první stupeň – 1. až 3. třída (třídy: P1 až P3)
  • druhý stupeň – 4. až 7. třída (třídy: P4 až P7)
  • nižší střední škola (O-level): 1. až 4. ročník (označují se S1 až S4.)
  • vyšší střední škola (A-level): 5. až 6. ročník (označují se S5 a S6)
  • vysoká škola nebo univerzita

Pro děti je dobré chodit alespoň do předškolního oddělení školky, kde se už učí číst a psát, takže jim to pomůže při nástupu do 1. třídy.
Školní rok základních škol začíná na začátku února a končí na začátku prosince. Dělí se na tři trimestry, kdy každý trvá asi 2,5 měsíce – únor až duben, červen až půlka srpna, půlka září až začátek prosince.
Poslední třída základní školy končí až v lednu.
Poslední třída střední školy končí v únoru.
Prázdniny jsou v prosinci a v lednu.

Zkoušky
Žáci 7. třídy musí složit primární postupovou zkoušku (PLE, Primary leaving examination), což je státní zkouška, která žákům umožní postoupit na střední školu.
Výsledky této zkoušky jsou známé většinou až na konci ledna.

Střední škola
Po 4. ročníku nižší střední školy si student může vybrat specializaci, kterou studuje další 2 roky na vyšší střední škole.
Výsledky závěrečné zkoušky 6. ročníku střední školy jsou známé na konci února nebo začátkem března.

Vysoká škola, univerzita a další obdobné školy (terciární vzdělání) – dokončení vysokoškolského vzdělání trvá 2–3 roky. V Ugandě to je buď vysoká škola, nebo jiné vyšší vzdělání pro získání titulu, nebo diplomový kurz v době trvání nejméně 2 roky.

Výuka angličtiny
Angličtina je úředním jazykem. Dítě se začíná učit anglicky v 1. třídě.