Náš účel a poslání

Cílem Nadace Mezinárodní potřeby je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí.

Co znamená "nadace"

Nadace je právní forma organizace, zřízená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V ČR je asi 500 nadací. Jsou registrované v nadačním rejstříku, vedeném krajskými soudy.

Více o nadacích

Co, kde a jak děláme

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) působí v ČR od roku 1995. Za tu dobu podpořila projekty za 105 milionů korun.

Financujeme dobročinné aktivity, což je možné především díky darům našich dárců z ČR i ze zahraničí. Jako zdroje nám dále slouží výnosy nadační jistiny.

NMP podporuje programy primární prevence na základních a středních školách v České republice a také rozvojové a humanitární projekty křesťanského charakteru v chudých zemích světa.

Historie

1994

Otakar Vožeh-1

první setkání zakládacího týmu Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) pod vedením Otakara Vožeha, tehdejšího zástupce naší partnerské organizace International Needs

1995

1995 zrizovaci_listina

10. 10. 1995 zaregistrována NMP u Obvodního úřadu v Praze 10

volnočasové aktivity pro mladé – podpora čtyř pracovníků (do r. 2000)

1996

1996 oprava Domu křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích

podpora Domu křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích (do roku 2011)

1997

zahájena Dálková adopce PLUS® – podporou dětí v Nepálu

Více o historii

Mezinárodní spolupráce s International Needs

Nadace Mezinárodní potřeby byla založena z podnětu mezinárodní organizace International Needs Incorporated, dále jen: International Needs (dříve I.N. Network) a je s ní spojena Smlouvou o partnerství. International Needs Incorporated je registrovanou charitativní organizací se sídlem na Novém Zélandu; zde si ji můžete vyhledat.

Více o mezinárodní spolupráciČinnost partnerských organizací

Lidé

Zakladatelé

Nadaci Mezinárodní potřeby založili pánové Vladimír Mocek a Daniel Hejzlar v roce 1995.

Správní rada

Ing. Mgr. Jaroslav Pleva
Předseda

Správce Sboru Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích

Jiří Krejčí
Misijní pracovník Křesťanských sborů pro práci s mládeží, Brno

Mgr. Anita Vaňková
Učitelka, Tábor

Ing. Jan Viktorin
Jednatel společnosti EMUGE – FRANKEN servisní centrum, s.r.o., Brno

Ing. Otakar Vožeh
Výkonný ředitel křesťanské neziskové organizace iConnect International (ICI), Fort Worth, Texas, USA

MUDr. Martin Zavadil
Praktický lékař, Kosmonosy

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o nadačních příspěvcích a všech záležitostech nadace. Všichni členové správní rady jsou dobrovolníci bez nároku na odměnu.

Dozorčí rada

Ing. Violeta Osouchová
Předsedkyně
Ekonomka zahraničních projektů Masarykovy univerzity v Brně

Slavomila Švehlová
Tlumočnice, překladatelka a účetní, Praha

Ing. Eva Šviráková, Ph.D.
Pedagog, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. Všichni členové dozorčí rady jsou dobrovolníci bez nároku na odměnu.

Tým pracovníků

Mgr. Petr
Horáček

Více

Daniela
Horáčková

Více

Bc. Jiří
Kubát

Více

Mgr. Ida
Kadlecová

Více

Bc. Lenka
Staňková, DiS.

Více

Mgr. Jana
Brdíčková

Více

Zaměstnanci se starají o dohled nad všemi programy, které podporujete, a dbají na kvalitní informace o nich. Za samozřejmost považujeme úplný přehled a pořádek ve využívání darovaných prostředků. Práce našeho týmu se proto vyznačuje pečlivostí, rozmanitostí a odpovědností. Každý ze zaměstnanců plní v týmu specifickou roli, ve které uplatňuje svá obdarování. Údaj, kolik pracovních úvazků tvoří celý tým pracovníků, lze nalézt ve výročních zprávách, v části Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy (Příloha k účetní závěrce, bod „Informace o zaměstnancích“).

Mgr. Petr Horáček

V nadaci pracuje od r. 2001.
Měl za sebou praxi kazatele a později vedoucího sociální práce ve veřejné správě. Zkušenosti z duchovní práce i z řídící role se hodily pro vedení nadace. K problémům přistupuje s postojem: „Ano, to půjde!“. Rád se pohybuje v přírodě, především na kole nebo na běžkách. Je členem Církve bratrské v České Třebové.
V nadaci zastává pozici výkonného ředitele. Je tiskovým mluvčím všech projektů, vede grantové řízení a program Zdravá mládež, má na starost vedení spolupráce s partnerskou organizací International Needs a stará se o nadační jmění. Často služebně cestuje. Zařizuje také drobnou i větší údržbu kanceláře.

Daniela Horáčková

V nadaci pracuje od r. 2002.
Dříve pracovala např. v Československých státních drahách. Je detailistka, vždy ji bavila matematika. S manželem vychovali pět dnes už dospělých dětí. Je členkou Církve bratrské v České Třebové.
Jako provozní a projektová manažerka vede v nadaci projekt Dálková adopce PLUS® a odpovídá za péči o dárce veškeré podpory do zahraničí. Podílí se na tvorbě informačních materiálů, provádí korektury, vystavuje potvrzení přijatých darů, je odpovědná za přípravu účetních podkladů a za technicko-administrativní podporu. Je administrativním „srdcem“ nadace, spravuje CRM systém při trvalém růstu dárcovství.

Bc. Jiří Kubát

V nadaci pracuje od r. 2015 jako administrativní pracovník na částečný úvazek. Kdysi vychovatel, řidič trolejbusu a věčný student. Především ale otec-pěstoun hromady dětí. Je členem Církve bratrské v České Třebové.
Jeho činností je veškerá rutinní práce, bez které by nadace nefungovala dobře. Vyřizuje přihlášky k adopci a základní komunikaci s dárci, sleduje přijaté i odchozí platby, připravuje podklady pro účetní a další.

Mgr. Ida Kadlecová

V nadaci pracuje od r. 2018 jako administrativní pracovnice na částečný úvazek. Ida vystudovala sociální ekologii a 8 let pracovala jako lektorka ekologických výukových programů. Několik let pracovala také ve státní správě. Do nadace přišla po mateřské dovolené. Má ráda ruční práce a čtení, ráda plave a chodí do přírody. Je členkou Církve bratrské v České Třebové.
Ida vypomáhá s administrativou v obou hlavních programech nadace, pomáhá s péčí o internetové stránky, zpracovává základní informace o dětech ze zahraničí a další.

Bc. Lenka Staňková, DiS.

V nadaci pracuje od r. 2018 jako koordinátorka programu Zdravá mládež na částečný úvazek.
Lenka vystudovala ekonomii na Univerzitě Pardubice a pastoraci na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Necelý rok strávila v Izraeli dobrovolnickou prací mezi mesiánskými Židy.
Je členkou Církve bratrské v Olomouci. Ráda tráví čas v přírodě, rekreačně sportuje a odpočívá u ručních prací.

Mgr. Jana Brdíčková

Jana vystudovala matematiku a několik let pracovala ve svém oboru. Poté 2 roky pracovala na částečný úvazek v naší nadaci a získala zde zkušenosti a rozhled, které jsou velmi cenné pro její současnou pomoc při rodičovské dovolené. Ráda čte, zpívá a zkouší různé ruční práce. Je členkou Římskokatolické farnosti v České Třebové.
V nadaci pomáhá zejména s tvorbou webových stránek a komunikací na sociálních sítích, poradí si ale i s nejedním „oříškem“ mimo tuto oblast.

Externí pracovníci

Účetní: Ing. Dita Říhová
Daňový poradce: Ing. Vlastimil Říha
Auditor: Ing. Libor Balvín
Správa a vývoj databázového systému: Vladimír Nykl

Dobrovolníci

Naše možnosti významně rozšiřuje téměř 80 dobrovolníků a firem. Věnují nám svůj čas a schopnosti nebo nám poskytují službu zdarma nebo s výraznou slevou.
Velice jim děkujeme za nezištnou a obětavou pomoc!

Chcete rozšířit naše řady?

Naším dobrovolníkem-spolupracovníkem bez nároku na finanční odměnu může být kdokoliv (starší 15 let), kdo chce věnovat svůj čas, znalosti a obdarování smysluplným projektům.

Výroční zprávy a zpravodaje

Chcete-li do své e-mailové schránky dostávat naše informace a novinky, přihlaste se k odběru zde.

Namísto zpravodaje rozesíláme dárcům od ledna 2020 maximálně 1x měsíčně kratší a aktuálnější „Čerstvé zprávy“.

Základní dokumenty

Nadační listina (zřizovací listina dle § 20b občanského zákoníku z r. 1995)
Statut (z 17. 4. 2008, aktuální informace viz. nadační rejstřík)
Všechny zákonem předepsané listiny jsou zveřejněny ve sbírce listin v nadačním rejstříku.

Zdroje našich financí

Jak financujeme své aktivity i nadační příspěvky

Především z darů jednotlivých dárců, právnických osob a církví z ČR a ze zahraničí.

Nepřijímáme dary od subjektů, jejichž činnost je v rozporu s posláním a hodnotami naší nadace (např. z hazardu).

Kromě darů používáme výnosy nadačního jmění.

Nadační kapitál (jmění)

Je to majetek vložený do nadace, který slouží k investicím za účelem vytváření výnosů (úroků). Ty pak tvoří část příjmů nadace a z nich (a především z darů) nadace financuje své projekty.