Náš účel a poslání

Cílem Nadace Mezinárodní potřeby je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí.

Co, kde a jak děláme

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) působí v ČR od roku 1995. Za tu dobu podpořila projekty za 139 milionů korun.

Financujeme dobročinné aktivity, což je možné především díky darům našich dárců z ČR i ze zahraničí. Jako zdroje nám dále slouží výnosy nadační jistiny.

NMP podporuje programy primární prevence na základních a středních školách v České republice a také rozvojové a humanitární projekty křesťanského charakteru v chudých zemích světa.

Co znamená "nadace"

Nadace je právní forma organizace, zřízená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V ČR je asi 500 nadací. Jsou registrované v nadačním rejstříku, vedeném krajskými soudy.

Více o nadacích

Historie

1994

Otakar Vožeh-1

první setkání zakládacího týmu Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) pod vedením Otakara Vožeha, tehdejšího zástupce naší partnerské organizace International Needs

1995

1995 zrizovaci_listina

10. 10. 1995 zaregistrována NMP u Obvodního úřadu v Praze 10

volnočasové aktivity pro mladé – podpora čtyř pracovníků (do r. 2000)

1996

1996 oprava Domu křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích

podpora Domu křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích (do roku 2011)

1997

zahájena Dálková adopce PLUS® – podporou dětí v Nepálu

Více o historii

Mezinárodní spolupráce s International Needs

Nadace Mezinárodní potřeby byla založena z podnětu mezinárodní organizace International Needs Incorporated, dále jen: International Needs (dříve I.N. Network) a je s ní spojena Smlouvou o partnerství. International Needs Incorporated je registrovanou charitativní organizací se sídlem na Novém Zélandu; zde si ji můžete vyhledat.

Více o mezinárodní spolupráciČinnost partnerských organizací

Lidé

Zakladatelé

Nadaci Mezinárodní potřeby založili pánové Vladimír Mocek a Daniel Hejzlar v roce 1995.

Správní rada

Ing. Mgr. Jaroslav Pleva
Předseda

Správce Sboru Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích

Jiří Krejčí
Misijní pracovník Křesťanských sborů pro práci s mládeží, Brno

Mgr. Anita Vaňková
Učitelka, Tábor

Ing. Jan Viktorin
Jednatel společnosti EMUGE – FRANKEN servisní centrum, s.r.o., Brno

Ing. Otakar Vožeh
Výkonný ředitel křesťanské neziskové organizace iConnect International (ICI), Fort Worth, Texas, USA

MUDr. Martin Zavadil
Praktický lékař, Kosmonosy

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o nadačních příspěvcích a všech záležitostech nadace. Všichni členové správní rady jsou dobrovolníci bez nároku na odměnu.

Dozorčí rada

Ing. Violeta Osouchová
Předsedkyně
Ekonomka zahraničních projektů Masarykovy univerzity v Brně

Pavla Elederová

Pavla Elederová
OSVČ – vedení účetnictví, mzdy (fyzické i právnické osoby, včetně neziskových organizací), Brno

Ing. Eva Šviráková, Ph.D.
Pedagog, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. Všichni členové dozorčí rady jsou dobrovolníci bez nároku na odměnu.

Tým pracovníků

Hana Nedvědická

Hana Nedvědická

Více

Bc. Jiří
Kubát

Více

Bc. Lenka
Staňková, DiS.

Více
Mgr. Jana Brdíčková

Mgr. Jana
Brdíčková

Více
Bc. Laura Klimtová

Bc. Laura
Klimtová

Více

Daniela
Horáčková

Více

Podpořte práci zaměstnanců nadace

Zaměstnanci se starají o dohled nad všemi programy, které podporujete, a dbají na kvalitní informace o nich. Za samozřejmost považujeme úplný přehled a pořádek ve využívání darovaných prostředků. Práce našeho týmu se proto vyznačuje pečlivostí, rozmanitostí a odpovědností. Každý ze zaměstnanců plní v týmu specifickou roli, ve které uplatňuje svá obdarování. Údaj, kolik pracovních úvazků tvoří celý tým pracovníků, lze nalézt ve výročních zprávách, v části Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy (Příloha k účetní závěrce, bod „Informace o zaměstnancích“).

Hana Nedvědická

Pokud chcete získat od nadace grant, zajímáte se blíže o projekty nadace či zvažujete co podpořit, potřebujete mluvit právě s Hankou. Hanka je tiskovým mluvčím všech projektů, vede grantové řízení a program Zdravá mládež, má na starost vedení spolupráce s partnerskými zahraničními organizacemi a stará se o nadační jmění. K nadaci se připojila v červnu 2023 a od dubna 2024 přijala odpovědnost jako výkonná ředitelka.

Jako vášnivá cestovatelka navštívila více než 50 zemí světa a stále objevuje nová místa, jakmile k tomu dostane příležitost. Má ráda vodní sporty, stala se dokonce i certifikovanou potápěčkou!
S radostí sdílí své kulinářské dovednosti s ostatními. Je členkou Apoštolské církve v Hodoníně.

Bc. Jiří Kubát

Jirka tu sedí pro Vás, dárce. Vyřizuje přihlášky k adopci a vůbec komunikaci s dárci. Nikdy mu není za těžko běžet s plnou náručí dopisů od dětí pro dárce na poštu. Sleduje přijaté i odchozí platby, připravuje podklady pro účetní a dělá mnoho další rutinní práce, bez které by nadace vůbec nemohla fungovat. Vede v nadaci projekty Dálková adopce PLUS® a Nepálští studenti biblických škol.

Jirka je v nadaci už od r. 2015. Především je ale otcem-pěstounem hromady dětí a své zkušenosti předává dál v přípravách nových náhradních rodičů.

Je členem Církve bratrské v České Třebové.

Bc. Lenka Staňková, DiS.

Lenka v nadaci pracuje jako máma lektorů, odborně řečeno koordinátorka programu Zdravá mládež. Komunikuje s podpořenými lektory a zajišťuje pro vás zprávy a fotografie z jejich činnosti na školách i ve volnočasových klubech. Tvoří obsah české části Čerstvých zpráv a inzerci programu Zdravá mládež. Většinu textů, které v nadaci vzniknou, pak zveřejňuje na našem webu a shromažďuje do e-mailů pro dárce. Toto vše stíhá na částečný úvazek.

Lenka vystudovala ekonomii a pastoraci. Necelý rok strávila v Izraeli dobrovolnickou prací mezi mesiánskými Židy. V nadaci je od r. 2018. Je členkou Církve bratrské ve Zlíně. Ráda tráví čas v přírodě, umí udělat stojku na hlavě a má neskutečnou trpělivost s háčkováním.

Mgr. Jana Brdíčková

Zatouláte-li se na naše profily na sociálních sítích, pravděpodobně budete komunikovat právě s Janou. Kromě toho má jako vedoucí marketingu na starosti redakci všech zveřejňovaných textů, webové stránky, webovou analytiku aj.

V nadaci začala pracovat v r. 2016, poté během rodičovské dovolené vypomáhala pár hodinami týdně na dálku. A nyní je zpět na částečný úvazek. Díky tomu, že původně vystudovala matematiku, tak si poradí i s nejedním „oříškem“ mimo svou oblast.

Ráda čte, zpívá a zkouší různé ruční práce. Je členkou Římskokatolické farnosti v České Třebové.

Daniela Horáčková

Daniela pracuje v nadaci již od r. 2002! Po dlouhá léta zodpovídala za řadu důležitých procesů jako provozní a projektová manažerka.

Nyní po dosažení důchodového věku k naší velké radosti zůstala alespoň na částečný úvazek a věnuje se správě a rozvoji databázového systému. Díky svým bohatým zkušenostem umí poradit s řešením standardních i nestandardních situací, které v nadaci nastávají.

Daniela ráda plave a peče kváskový chléb. S manželem vychovali pět dnes už dospělých dětí. Je členkou Církve bratrské v České Třebové.

Bc. Laura Klimtová

Laura má v nadaci na starosti komunikaci se zahraničními kancelářemi, a tak si denně píše s koordinátory z Indie, Bangladéše, Nepálu, Filipín, Ugandy, Burkiny Faso i Jižního Súdánu. Zajišťuje tak pro vás zprávy od dětí podpořených v dálkové adopci a další informace o nich. Připravuje a aktualizuje profily dětí k podpoře na webové stránky. Pracuje z domu na částečný úvazek.

Laura byla většinu svého pracovního života lektorkou angličtiny a redaktorkou, v týmu NMP je od února 2024. Volný čas ráda tráví s rodinou a přáteli, a to nejraději v přírodě, protože miluje hory a turistiku. Zajímá se také o výtvarné umění a architekturu. Má dvě velká přání – projít Stezku Českem a postupně navštívit všechny země v Evropě. Je členkou Apoštolské církve v Prostějově.

Externí pracovníci

Účetní: Ing. Dita Říhová
Daňový poradce: Ing. Vlastimil Říha
Auditor: Ing. Libor Balvín
Správa a vývoj databázového systému: Vladimír Nykl

Dobrovolníci

Naše možnosti významně rozšiřuje přes 80 dobrovolníků a firem. Věnují nám svůj čas a schopnosti nebo nám poskytují službu zdarma nebo s výraznou slevou.
Velice jim děkujeme za nezištnou a obětavou pomoc!

Chcete rozšířit naše řady?

Naším dobrovolníkem-spolupracovníkem bez nároku na finanční odměnu může být kdokoliv (starší 15 let), kdo chce věnovat svůj čas, znalosti a obdarování smysluplným projektům.

Výroční zprávy a zpravodaje

Chcete-li do své e-mailové schránky dostávat naše informace a novinky, přihlaste se k odběru zde.

Namísto zpravodaje rozesíláme dárcům od ledna 2020 1x měsíčně kratší a aktuálnější „Čerstvé zprávy“.

Základní dokumenty

Nadační listina (zřizovací listina dle § 20b občanského zákoníku z r. 1995)
Statut (z 17. 4. 2008, aktuální informace viz. nadační rejstřík)
Všechny zákonem předepsané listiny jsou zveřejněny ve sbírce listin v nadačním rejstříku.

Zdroje našich financí

Jak financujeme své aktivity i nadační příspěvky

Především z darů jednotlivých dárců, právnických osob a církví z ČR a ze zahraničí.

Nepřijímáme dary od subjektů, jejichž činnost je v rozporu s posláním a hodnotami naší nadace (např. z hazardu).

Kromě darů používáme výnosy nadačního jmění.

Nadační kapitál (jmění)

Je to majetek vložený do nadace, který slouží k investicím za účelem vytváření výnosů (úroků). Ty pak tvoří část příjmů nadace a z nich (a především z darů) nadace financuje své projekty.