Nepál

Studenti biblických škol
Děti z chudé rodiny
Podpora křesťanských aktivit

Jedna ze 40 nejchudších zemí světa. V Nepálu pracuje 2,6 milionů dětí a více než polovina lidí je negramotná. Hinduismus vyznává 80 % obyvatel a kastovní systém stále funguje. Nepál se od roku 2006 zmítá v politickém chaosu.
Více…

147 181

km2

29,9 mil.

obyvatel

48,6 %

gramotných

46 %

nezaměstnaných

Výběr dětí k adopci

Zobrazit studenty biblických škol

Nepál patří mezi 40 nejchudších zemí světa. Více jak 2/3 Nepálců se musí spokojit s příjmy ve výši 1 dolaru denně. Dětem hrozí negramotnost – negramotní jsou většinou i jejich rodiče – ale cenná pomoc dárců jim dává šanci stát se vzdělanými lidmi a uniknout tak bídě, která je obklopuje.

Děti jsou k dálkové adopci vybírané bez rozdílu vyznání. Snažíme se od dětí získávat také odpovědi na dopisy jejich dárců. Zejména v Nepálu je to však obtížné a nemůžeme zaručit, že děti budou reagovat na případné zásilky. Pokud žijí mimo údolí Káthmándú, může být kontakt s nimi zdlouhavý.

Abychom ve změněné ekonomické situaci dostáli i nadále našim závazkům v podpoře dětí, zvýšili jsme v prosinci 2022 mírně částky podpory dětí pro nové dárce. Děkujeme za pochopení i Vaši štědrost.

Nepál: adopce dětí na dálku - Anil Parja

Anil Parja (Chepang)

Narodil se 5. října 2003.
Anil má dva starší bratry a mladší sestru. Bydlí pouze s matkou v jednoduchém obydlí ze slámy, kamenů, bambusu, dřeva a hlíny. Pitnou vodu si musí přinášet od veřejného kohoutku.

Dálková adopce dětí z Nepálu: Ashis Rai

Ashis Rai

Narodil se 18. prosince 2006.
Ashis nemá sourozence. Žije s rodiči ve čtvrti Sainbu Bhainsepati ve městě Lalitpur, v jedné pronajaté místnosti.

Nepálská vysokoškolačka Lois Ghimire k dálkové adopci.

Lois Ghimire

Narodila se 17. května 2005.
Lois má dva starší bratry. Žije s rodiči v pronajaté místnosti betonového domu v Káthmándú.

Nepál: adopce dětí na dálku - Samir Bhomjan

Samir Bhomjan

Narodil se 2. ledna 2007.
Samir má starší sestru. Bydlí s rodiči v pronajatém betonovém domku v Bhaktapu na předměstí Káthmándú.

Nepál: adopce dětí na dálku - Sandip Kumal

Sandip Kumal

Narodil se 17. února 2008.
Sandip má mladší sestru. Žijí s rodiči ve městě Pokhara. Pitnou vodu si musí domů nosit.

Nepálská vysokoškolačka Smriti Dhakal k dálkové adopci.

Smriti Dhakal

Narozena 2. ledna 2002.
Smriti je poloviční sirotek. Má dva starší sourozence. Žije s matkou a bratrem v pronajaté místnosti v Káthmándú.

Nepálská vysokoškolačka Smriti Thapa Magar k dálkové adopci.

Smriti Thapa Magar

Narozena 1. února 2002.
Smriti nemá sourozence. Rodina žije v pronajatém domku ve městě Lalitpur v údolí Káthmándú.

Nepálská vysokoškolačka Sumnima Ghimire k dálkové adopci.

Sumnima Ghimire

Narodila se 3. března 2003.
Sumnima žije jen s matkou v pronajatém pokoji ve městě Biratnagar. Otec minulý rok zemřel.

Nepálský vysokoškolák Sushant Subba k dálkové adopci.

Sushant Subba

Narodil se 17. února 2001.
Sushant žije s rodiči a dvěma staršími sestrami v pronajatém domě ve městě Lalitpur v údolí Káthmándú.

Nepálská vysokoškolačka Sushmita Gurung k dálkové adopci.

Sushmita Gurung

Narodila se 9. listopadu 2001.
Sushmita žije s rodiči, prarodiči, malým bratrem a tetou ve čtvrti Lamachaur ve městě Pokhara.

Adopci dítěte můžete dát někomu též darem.
Zaplaťte dítěti v rozvojové zemi rok vzdělání a Váš blízký člověk dostane certifikát dárcovství a čtyři zprávy o dítěti během následujícího roku.

Adopce darem

Dálková adopce PLUS®

Koho a proč podporujeme?

Podporujeme děti z nejnižších společenských vrstev.
Nepál stále patří mezi 40 nejchudších zemí světa. Více jak 2/3 Nepálců se musí spokojit s příjmy ve výši 1 dolaru denně.
V letech 1996–2006 terorizovaly zemi maoistické skupiny, které podvracely infrastrukturu, vynucovaly násilně stávky a blokády celých území, až přivodily pád monarchie. Vláda v Nepálu je velice nestabilní a veřejná správa funguje špatně.
Obyčejní lidé denně bojují o přežití a pracují tak těžce, jak by málokdo v Evropě byl ochoten. Děti z Nepálu musí často pracovat. Vysoká úmrtnost dětí a nízká průměrná délka života dospělých jsou součástí běžné reality.
Podpora je poskytována dětem rozptýleným po celé zemi, zejména v okolí hlavního města Káthmándú a u města Pokhara.

Děti z chudých rodin

Proč poskytujeme dětem vzdělání
V Dálkové adopci PLUS® pomáháme rodinám, které by kvůli nedostatku financí nemohly své děti posílat do školy.
Ve všech školách se musí platit poplatky a jsou nutné další výdaje za učebnice, pomůcky, školní uniformu, školní tašku.
Asi polovina Nepálců je stále negramotných. Rodiče podporovaných dětí jsou většinou negramotní. Získávat vzdělání je pro Nepálce zcela nová věc. „Jsou tu tisíce dětí, které nikdy neviděly školu zevnitř,“ napsal jeden nepálský student.

Staňte se i Vy součástí řešení jejich nouze; umožněte jim svými dary studium.

Jaké vzdělání je třeba
Nepálské děti podporujeme minimálně do ukončení základní školy (10 tříd). Nadané děti pokračují na střední (dvouleté) a vysoké škole.

V jakých školách se podporované děti učí
Děti chodí do běžných škol po celé zemi. Státní školy mají nízkou úroveň.
Někdy je státní škola příliš daleko, takže dítě musí chodit do soukromé školy.

Co poskytne Dálková adopce PLUS® dětem v Nepálu

 • školné
 • školní pomůcky
 • uniformu
 • školní tašku
 • učebnice
 • zaměstnanci International Needs (IN) navštěvují děti v nepravidelných intervalech
 • pro děti jsou organizovány občasné osvětové akce se zaměřením na prevenci škodlivých vlivů (nákaza HIV, prostituce) a s duchovním programem
 • vánoční dárkové akce

Financování adopce, zajištění a kontrola

Kdo dostává peníze
Finanční prostředky se poskytují buď:
a) Rodičům z oblasti hlavního města Káthmándú měsíčně v kanceláři International Needs.
b) Rodičům z odlehlejších oblastí Nepálu měsíčně přes pověřené kontaktní pracovníky.
V Nepálu není možné zasílat na řadu míst peníze prostřednictvím pošty nebo banky. Proto využíváme kontaktní osoby z místních církví. Zároveň se pracovníci v Nepálu z bezpečnostních důvodů snaží minimalizovat předávání peněz v hotovosti a je snaha, aby i rodiny podpořených měly bankovní účet. V takovém případě má přednost zasílání prostředků na účty.
c) Pro zajištění chodu tohoto programu využívá nepálská IN 18 % z Vaší podpory pro dítě (více v části Nejčastěji kladené otázky, konkrétně otázky „Kolik korun z podpory se dostane k dítěti?“ a „Na co se používá zbytek podpory, který se nedostane k dítěti?“).
d) Část z přijatých darů je určena k duchovní osvětě (k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků) podle základních principů Dálkové adopce PLUS®. Více o tom najdete v části Křesťanské aktivity.
e) Podporu dárců z České republiky zasíláme do zahraničí každý měsíc.

Kdo zajišťuje chod podpory v Nepálu
Našim partnerem pro službu této komunitě je místní pobočka organizace International Needs, jejíž práci podporujeme prostředky od dárců z ČR. Spolupracujeme od roku 1997.
Koordinátorem podpory dětí je pan Pranesh Shrestha.
V odlehlých oblastech mimo hlavní město zajišťují průběh péče, předání finančních prostředků a kontrolu nad jejich využitím místní pověření pracovníci.

Jak se kontroluje využití podpory a hospodaření v Nepálu?
Hospodaření organizace je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.
Pracovníci místní pobočky International Needs kontrolují využití podpory i to, zda děti chodí do školy. Nesrovnalosti se dříve nebo později projeví a pak je řešíme. Jde-li o nevyužitou podporu za poslední období, dárci nabízíme vrácení daru nebo jiné řešení.

Studenti biblických škol

Nepálská církev je jednou z nejrychleji rostoucích na světě. Během 50 let vzrostl počet křesťanů v Nepálu z nuly odhadem na miliony. Církev má nedostatek vzdělaných služebníků. Proto podporujeme studenty tří biblických univerzit ve městě Dehradun v severní Indii, přednostně zejména studenty z Nepálu či s nepálskými kořeny. Studium absolventy dobře připraví pro duchovní službu všem, kdo ji potřebují. Pravidelnými dary můžete podporovat konkrétního studenta.

Křesťanské aktivity v Nepálu

Svými dary se spolu s námi podílíte na duchovní službě organizace International Needs v Nepálu.
Kvůli bezpečnostním rizikům popisujeme práci našich partnerů v Nepálu s obezřetností, nepublikujeme jména a detaily jejich práce. Věříme, že pochopíte, že demokratické výsady mají v různých částech světa různou podobu.

Z České republiky podporujeme v rámci Dálkové adopce PLUS® tyto terénní duchovní pracovníky:

Prakash
Podporován od: října 2020
Prakash pochází z křesťanské rodiny. Jeho tatínek byl aktivní v komunistické straně, ale slyšel evangelium díky německým misionářům a stal se křesťanem ještě dřív, než se Prakash narodil. I když nemohl kvůli politické situaci navštěvovat pravidelně místní křesťanské společenství, modlil se za víru svých dětí a snažil se je vést k poznání křesťanství.
Prakash se rozhodl vědomě pro křesťanskou víru na střední škole na křesťanském studentském kempu. Sám se pak zapojoval do služby dalším studentům, účastnil se křesťanských aktivit a modliteb. Na čas přerušil studium práv a sloužil v křesťanských službách. Později sice studium dokončil, ale s manželkou a dětmi se přestěhovali na venkov. Slouží zde malému společenství křesťanů a chtějí se i nadále věnovat duchovní službě těm, kdo o to stojí.

Raj
Podporován od: září 2019
Pan Raj pochází z velmi zaostalé etnické skupiny nepálských Chepangů, žijících v oblasti západně od hlavního města Káthmándú. Komunita Chepangů žije ve stanech, což vyhovuje jejich kočovnému způsobu života. Tito lidé uctívají přírodu, jejich náboženský systém je plný pověr a většina žije velmi chudě. Pan Raj se stal křesťanem a velmi aktivně se zapojil do křesťanských projektů, které přinášely Chepangům praktickou pomoc (studny s pitnou vodou) a také duchovní osvětu. Slouží nyní malému společenství křesťanů, ale přichází sem i další lidé, kteří chtějí poznat křesťanské učení i víru. Má syna a dceru a jeho manželka se spolu s ním věnuje duchovní službě, zejména mezi ženami.

Lek
Podporován od: října 2010
Lek vyrostl v hinduistické rodině. V 33 letech se stal křesťanem a rodina mu začala dělat problémy, takže musel odejít z domova. Po dvou letech se však stala křesťankou i jeho žena a děti a Lek se mohl vrátit domů. Slouží nyní místnímu křesťanskému společenství ve své vesnici.

Bipin
Podporován od: července 2007
Bipin pochází z tradiční hinduistické rodiny. V mládí se připojil k bandě vandalů, bral drogy a kradl. Oženil se, ale ani pak se nedokázal změnit. Švagr mu vyprávěl o Bohu, ale jeho to jen rozčílilo. Brzy poté vážně onemocněl a lékaři mu neuměli pomoci. Znovu za ním přišel švagr a mluvil o evangeliu a tentokrát se Bipin rozhodl věřit tomu, co slyšel. Byl uzdraven a je svobodný od návyků, které málem zničily jeho život. Vystudoval biblickou školu a nyní se svojí ženou pracuje v místním křesťanském společenství západně od Káthmándú. Slouží také skupinkám křesťanů na jiných místech a velmi rád se věnuje zejména hledajícím lidem.

Damber
Podporovaná od: února 2007
Damber pochází z křesťanské rodiny. Prošla několika biblickými semináři a nyní slouží lidem v místním křesťanském společenství.

Jas Maya
Podporovaná od: února 2005
Jas Maya je manželkou křesťanského kazatele. Věnuje se práci v místním křesťanském společenství. Jezdí též do okolních vesnic, kde hovoří o poselství evangelia s ostatními ženami.

Mary
Podporovaná od: března 2003
Mary pochází z buddhistické rodiny. Když jim strýc vyprávěl o Ježíši Kristu, celá rodina se rozhodla vědomě stát křesťany. Mary je vdaná a její manžel pracuje jako kazatel v místním společenství křesťanů. Mary cestuje po okolí a mluví s lidmi, kteří mají zájem o křesťanské poselství. Navštěvuje také ženy, které jsou oběťmi domácího násilí. Kromě duchovní osvěty přináší informace o zdraví a zásadách hygieny.

 

Nepálci jsou většinou hinduisté a svým způsobem velmi zbožní lidé. Jejich život je silně provázán s kultickými úkony a obřady. Za vnější krásou rituálů je hluboká tradice náboženských pověr, uctívání nesčíslných bohů a tisíce zvířecích obětí. Sochy božstev jsou o svátcích několik dní doslova smáčeny v krvi obětovaných zvířat.
Mnozí lidé ale hledají něco, co přinese jejich životu skutečný prospěch a jsou ochotni naslouchat tomu, co o Bohu říká Bible.

Do roku 1990 bylo předávání křesťanské víry trestným činem s hrozbou několika let za mřížemi. Také zakladatel nepálské organizace International Needs, Dr. Nicanor Tamang, byl vězněn a později vykázán ze země.


Veřejnost začala postupně vnímat, že s křesťanstvím přichází do životů věřících dobré změny. Často bylo možno vidět dramatické obraty v životě lidí, kteří se sami rozhodli pro víru v Ježíše Krista.

Praktická pomoc křesťanů ostatním lidem si získala zasloužený respekt. Církve se stávají centrem vzdělání a praktické osvěty v oblasti zdraví a hygieny. Křesťanské pracovníky proto nazýváme „community workers“, česky: veřejně prospěšní pracovníci, protože jejich vliv je prospěšný celé komunitě.

Organizace International Needs v Nepálu spolupracuje s 45 křesťanskými pracovníky. Většina z nich jsou prostí věřící bez vysokého vzdělání, ale často se silnou osobní zkušeností víry.
Slouží skupinkám věřících a hovoří s lidmi, kteří hledají. Vyučují základům Bible, modlitbě, poskytují poradenství. Mnozí lidé prožívají díky víře osvobozující změny ve svém životě. Prostí Nepálci jsou často obtíženi nemocemi a démonickými svázanostmi. Při modlitbách bývají často uzdravováni z vážných chorob a osvobozeni od ničivých vlivů. Vidí sami, že Bůh, o kterém píše Bible, je skutečný.

Způsob financování
Podporu dárců z České republiky zasíláme pracovníkům každý měsíc.

Zprávy podporovaných pracovníků
Od těchto pracovníků dostáváme 4 zprávy za rok. Tyto unikátní zprávy můžete číst prostřednictvím newsletteru „Čerstvé zprávy“ a najdete je i v sekci Články. Souhrnné informace o jejich práci zveřejňujeme ve výročních zprávách.

Více o podpoře křesťanských aktivit v Nepálu

Novinky a příběhy

O Nepálu

Všeobecně

Nepál je země mezi Indií a Čínou, jediný hinduistický stát na světě. Je známý Himalájem, méně již svou obrovskou chudobou. Udává se, že Nepál je nejchudší z asijských zemí. Země je politicky nestabilní s ekonomikou v troskách. V dubnu 2015 zasáhlo Nepál ničivé zemětřesení, které nepřežilo přes 8 600 lidí. Na pomoc lidem s obnovou bydlení jsme pořádali sbírku.
Do této situace se v naší zemi jen stěží dokážeme vcítit. Lidé v Nepálu žijí v pro nás neuvěřitelně chudých podmínkách. Většina dětí nemůže bez cizí podpory vůbec chodit do školy. Úředním jazykem je nepálština.

Několik nepálských skutečností:

 • kastovní systém funguje, ač je diskriminace zakázaná zákonem
 • 2,6 milionu dětí pracuje, 70 % z nich víc než 10 hodin denně; 2/3 populace jsou mladí lidé
 • 80 % onemocnění je způsobeno nedostatkem základní péče
 • ročně zemře 50 000 dětí, z toho 60 % kvůli podvýživě
 • oficiálně 2 miliony, ale ve skutečnosti asi 10 milionů Nepálců, pracuje ilegálně v zahraničí; téměř každá nepálská rodina má jednoho člena v zahraničí; nejvíce v Indii, celkem asi ve 100 zemích

Z historie

V roce 1951 vznikla nepálská monarchie a ukončila tak staletí starý systém dědičného předávání vlády. Díky reformám v roce 1990 fungovala v rámci konstituční monarchie pluralitní demokracie. V roce 1996 vypukla vzpoura vedená maoistickými extrémisty. Následná občanská válka trvala 10 let, až nakonec došlo k rozpuštění vlády a parlamentu a absolutní moci se chopil král. Na jaře 2006 ovládly zemi masové protesty následované několikaměsíčním vyjednáváním mezi maoisty a oficiální vládou. V listopadu 2006 uzavřely obě strany mír a bylo vyhlášeno prozatímní zřízení. V dubnu 2008 vzniklo Ústavní shromáždění, které zrušilo monarchii a prohlásilo Nepál federální demokratickou republikou, a byl zvolen první prezident. V r. 2008 se konaly první demokratické volby.

Od té doby se ve vedení vlády střídají politické strany a premiéři a veškeré pokusy o vytvoření a schválení ústavy ztroskotaly, většinou za doprovodu nucených generálních stávek a nepokojů.

Náboženství

Nepál je většinově hinduistickou zemí, kde před půlstoletím prakticky neexistovalo křesťanství. Církev roste a Nepálci jsou velmi smělí ve sdílení o své víře. Nyní je v Nepálu odhadem více než milion křesťanů.
Hrozí však, že bude znovu uzákoněn zákaz obracení na víru (tzv. „anti-conversion bill“).

Školství

Školní docházka je povinná (prvních 5 let), ale nikdo ji nekontroluje a mnoho dětí do školy nechodí. Míra gramotnosti je v průměru jen 48,6 %.

Školní systém

 • jesle
 • školka (nižší a vyšší)
 • první stupeň – 1. až 5. třída
 • druhý stupeň – 6. až 10. třída
 • středoškolský stupeň – 11. až 12. třída
 • vysoká škola

Školní rok základních škol začíná v měsíci Baisakh (duben / květen) a končí v měsíci Chaitra (březen / duben). Baisakh je 1. měsíc a Chaitra 12. měsíc nepálského kalendáře.
Poslední třída základní školy končí až v červenci. Poslední třída střední školy končí v listopadu.
Nepálský rok a jednotlivé měsíce probíhají jinak než v západním světě. Nepálský kalendář je totiž lunární a vůči našemu pohyblivý.

Zkoušky
V každém ročníku děti skládají závěrečnou zkoušku, která se koná na přelomu měsíce Falgun a měsíce Chaitra (únor-duben).

V 8. třídě skládají děti tzv. oblastní zkoušku, District Level Examination (DLE).
V 10. třídě každý musí projít závěrečnou zkouškou, Secondary Education Examination (SEE, dříve SLC), která má písemnou a ústní část. Výsledky této zkoušky jsou známé většinou až během července.
12. třída je od roku 2017-2018 zakončena zkouškou School Leaving Certificate (SLC).

Výuka angličtiny
Děti ze soukromých škol jsou schopny psát dopis v angličtině asi od 3. třídy (anglicky se učí od školky, tj. od 2,5 let, mohou-li do ní chodit).
Ve státních školách na venkově se učí angličtinu od 10 let a více, zatímco ve státních školách ve městech se začínají učit angličtinu dříve. Pro děti, které chodí do státní školy, je velmi obtížné napsat dopis v angličtině i v 10. třídě.
Většina podporovaných dětí chodí díky podpoře do soukromé školy.

Prázdniny
Prázdniny jsou v různé době podle zeměpisné oblasti a ročního období. Volno se řídí i hinduistickými svátky.
V nížině mají dlouhé prázdniny v době našeho léta. V horách, pahorkatinách a vysočinách mají dlouhé prázdniny v době naší zimy.
Většina škol má delší volno na podzim, kdy hinduisté slaví svátky Dashain a Tihar. Některé školy dávají dětem celoměsíční volno, zatímco v jiných mají děti 2 kratší volna na jednotlivé svátky. V nížině Terai se na podzim slaví další náboženský svátek, Chat, kdy bývá také volno.

Zvláštnosti nepálského školství

Předškolní výchova:
Je naprostou výjimkou, dostupnou jen nepatrné menšině nepálských dětí, málokdo si ji může dovolit. Pro děti je dobré chodit alespoň do předškolního oddělení, kde se už učí číst a psát, takže jim to pomůže při nástupu do 1. třídy. Mnoho dětí však začne chodit do 1. třídy už v předškolním věku (více viz níže).

Nástup do 1. třídy:
Mnoho malých dětí, které patří věkově do školky, bývá předčasně přijato do 1. třídy. Důvodem je potřeba rodičů vydělávat a děti někam umístit. Většina škol přijímá do 1. třídy i děti mladší šesti let, protože mnohé z nich chodí do školy spolu se staršími sourozenci. Tyto děti jsou ve třídě odděleny („šišu kakšja“ neboli třída mrňat), ale přesto už probírají učivo pro první třídu. Většina z nich zůstane v 1. třídě dva roky.
Ve vesnických školách jsou nižší třídy sloučené a i velmi malé děti často chodí do třídy spolu se staršími.

První stupeň státních škol (1.–5. třída):
Je bez přímých poplatků za výuku, ale je potřeba koupit pro dítě uniformu, učebnice a řadu dalších pomůcek a stejně tak hradit mnoho nepřímých poplatků (vstupné, knihovní poplatky, fond údržby, zdravotní prohlídky, atd.).
Druhý stupeň (6.–10. třída):
Je plně placen rodiči, takže je pro většinu dětí nedostupný.

Studenti středních škol (11. a 12. třída):
11. třída začíná v měsíci Srawan (červenec/srpen) a končí v měsíci Ashad (červen/červenec). Závěrečná zkouška 11. třídy se koná v prostředním nebo posledním týdnu měsíce Jyestha (květen/červen) a výsledek bývá zveřejněn v říjnu.
12. třída začíná v měsíci Ashad (červen/červenec) a končí v měsíci Jyestha (květen/červen). Závěrečná zkouška 12. třídy probíhá v prostředním nebo posledním týdnu měsíce Baisakh (duben/květen) a výsledek bývá zveřejněný v listopadu.