Lektor Pavel Kotouček o přestávce s dětmi.

Netradiční aktivity v době karantény

Pro účastníky našich volnočasových klubů jsme v době karantény vymysleli zajímavou online aktivitu. Každý týden jsme jim zadávali úkoly – tzv. challenge (česky: výzvy), a oni je měli plnit. Např. pomoct s domácími pracemi, zavolat dědečkovi nebo babičce, přečíst kapitolu nějaké knihy atp. Prokazatelně splněné úkoly jsme bodovali a při dosažení určitého počtu bodů jsme poctivé plnitele výzev oceňovali drobnými odměnami. Vznikl tak skvělý…

Lektorka Kateřina Babková mezi dětmi.

Obrat o 180 stupňů

Program s názvem „Naše třída“ mám ráda. Během aktivit při programu se mnohdy odkrývají jednotlivé zápasy, těžkosti a výzvy dětí, učitelů a někdy i celé třídy. Děti mohou na vlastní kůži zakusit, jak chutná přehlížení od spolužáků nebo ponižování. Zároveň vedeme děti ke kamarádství, odpuštění a k přijetí druhých, i když jsou jiní nebo jim v tu chvíli úplně nerozumíme. V jedné škole jsem zažila třídu, kde paní učitelka byla…

Lektor Jaromír Babka při programu.

S chutí se připravujeme na nový školní rok

Z důvodu pandemie a zavřených škol jsem nerealizoval ani jeden preventivní program, což je pro mě opravdu neobvyklé. Zatím jsme využili čas, zaměřili se na nové programy a nelenili v komunikaci se školami. Volali jsme hlavně školním metodikům prevence a ptali se, jak zvládají situaci, jak se daří výuka on-line atd. Nebyl ani jeden, který by neprojevil vděčnost za náš zájem. Jsou to lidé jako my a mají své potřeby. A…

Děti se už moc těší, až po karanténě bude jejich třída zase takto plná.

Krásné výročí v Ugandě… než přišel koronavirus

Kolegové v naší partnerské organizaci International Needs (IN) v Ugandě si loni připomínali 25 let vzniku organizace. Dnes tu každoročně dostává vzdělání 2000 dětí, které by jinak skončily negramotné a zanedbané. Děje se to díky dárcům dálkové adopce. Na školách organizace IN úspěšně končí studium 97 % dětí (na státních školách se to zdaří v průměru…

Kazatelé mohou až hodinu týdně mluvit prostřednictvím komunitního rozhlasu.

Terénní duchovní pracovníci v Ugandě: karanténa nemůže zastavit službu druhým

Během karantény nemohou duchovní pracovníci navštěvovat potřebné a pořádat shromáždění. Jsou užiteční ale jinými způsoby, např. mohou až hodinu týdně mluvit prostřednictvím komunitního rozhlasu (na obrázku výše) a povzbuzovat místní v těžké době. Než musely i církve v Ugandě uzavřít své budovy, vykonali naši spolupracovníci mnoho práce. Vzpomínají, jak se k nim lidé hrnuli, když…