Zakladatelé Nadace Mezinárodní potřeby a první správní rada (1998).

Plujte s námi do dalších 25 let

Před 25 lety, přesně 10. 10. 1995, obdržela Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) platnou registraci. Vydáváme se tedy společně do dalších pětadvaceti let! Ze vzpomínek zakladatelů si připomeňme vizi NMP a „pravidla plavby“: – NMP nejen přijímá pomoc ze zahraničí, ale i pomáhá druhým. „Jevilo se čím dál nepatřičnější jenom natahovat ruce po penězích bohatého…“ – Koncepci práce si v každé zemi určuje místní správní rada…

Účastníci Soustředění lektorů 2020.

Od září je ve školách 28 lektorů programu Zdravá mládež

Když jsme v dubnovém grantovém řízení obdrželi nebývalé množství žádostí o podporu, nevěřili jsme vlastním očím. Školy byly v té době uzavřeny, a přesto jsme viděli, jako by v nebi již byl připraven plán na cestu kupředu. S napětím nyní sledujeme, jak se novým členům týmu lektorů bude dařit v počátcích jejich práce, a máme pro ně velkou naději. Správní rada nadace se s vírou i spolehnutím na mnohé štědré dárce…

Sirotčinec „Komunita milosti“ poskytuje jihosúdánským sirotkům bezpečné prostředí pro hru a učení.

Sirotci v Jižním Súdánu – nejnuznější děti, kterým kdy Nadace Mezinárodní potřeby pomáhala

Dary našich dárců pomáhají v sedmi zemích světa. Sirotci v Jižním Súdánu jsou jednoznačně ti nejchudší z chudých. Nouze v této zemi, kde hlad je častou zkušeností, se s pandemií opět prudce zhoršila. Nezastavilo se však úsilí našich jihosúdánských partnerů zmírnit bídu a zaostalost.

Lektor Ivo Neuvirt při adaptačním pobytu pro studenty.

Lektorování jako jízda na kole

„Hned na začátku září jsem měl své první programy na adaptačním pobytu jazykového gymnázia. Zúčastnilo se jich přes 50 studentů. Byl jsem, přiznávám, trochu nervózní. Není divu, že si je člověk po téměř půl roce přednáškové absence kapku nejistý. Programy však studenti vnímali velmi pozitivně a měl jsem i několik zajímavých rozhovorů. Za což jsem rád.“ Obavy Iva Neuvirta byly, zdá se, zbytečné. S lektořinou to asi bude…

Lektoři na soustředění 2020 při outdoorové aktivitě.

Žádný z 36 přítomných své účasti rozhodně nelitoval!

Příjemná atmosféra, zajímavé aktuální téma, strhující osobní příběhy účastníků, jedinečné prostředí, neopakovatelné společné chvíle… Šestnáctý ročník našeho soustředění lektorů navzdory nepříznivým okolnostem poskytl lektorům programu Zdravá mládež posilu pro právě začínající školní rok. Na začátku září jsme opět využili okouzlujícího prostředí konferenčního centra Immanuel. Pro letošek jsme zvolili téma krize: jak krize překonat; dá se jim vyhnout; jaký…

Adopce dětí na dálku pomáhá dětem z rozvojových zemí, jako je např. Burkina Faso.

Nadace Mezinárodní potřeby již 25 let přeměňuje příspěvky dárců v pomoc

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) je nestátní nezisková organizace, která zprostředkovává pomoc potřebným v ČR i v zahraničí. Praktická láska vyjádřená dary může změnit život i budoucnost obdarovanému i dárci. V říjnu 2020 uplynulo 25 let od registrace NMP. U zrodu NMP stál Ing. Otakar Vožeh jako zástupce mezinárodní organizace International Needs. Říká: „Od samého počátku jsme se…

Michal Malina seznamuje „hráče“ s pravidly hry.

Soustředění lektorů 2020

Jak utišit bouři (kde je tvůj Bůh?) 7.–8. září 2020   Téma letošního, již šestnáctého, soustředění lektorů v programu Zdravá mládež neslo stopy probíhající celosvětové pandemie. Nešlo v něm však o statistiky nakažených či správné nošení roušek, ale o krizi, kterou pandemie vyvolala. Tedy téma krize a reakce lidí na ni neboli co to udělá s člověkem,…