Aira Marie Trinidad

Aira Marie Trinidad

Fotka
Narodila se 16. srpna 2002.
S kým a kde bydlíš? Bydlím s rodiči a pěti sourozenci. Dva z nich jsou starší, tři jsou mladší než já. Žijeme ve slumu Relocation u města Montalban asi 25 km od hl. města Manily.
Co dělají tvoji rodiče? Mamka má zdravotní problémy, ale pomáhá v pekařství a otec pracuje jako řidič. Příjem pokryje základní potřeby rodiny, ale už ne vzdělání nás dětí.
Jakou má tvá rodina víru? Jsme křesťané.
Co tě baví? Ráda hraji badminton a šachy a povídám si s přáteli. Doma myji nádobí a peru prádlo.
V čem jsi dobrá ve škole? Nejvíc se mi daří v sociálních studiích. Jednou bych se chtěla stát účetní.
Do jaké chodíš třídy? Chodím do 11. třídy, což je předposlední ročník vyšší střední školy. Po jejím dokončení mohou studenti začít pracovat, protože již získali určitou odbornost, anebo mohou pokračovat studiem na vysoké škole.
Informace o podpoře: Aira byla až dosud podporovaná z ČR. Jeden z jejích dárců však už nemůže pokračovat v podpoře, takže Aira hledá nového dárce zbývajících 400 Kč měsíčně.
 
Potřebná výše podpory (za měsíc): 
* Druh podpory:

* Potřebuji překlad zpráv z angličtiny do češtiny (kolektivy a skupiny dárců prosíme, aby si překlad zajistili sami):

* Doba předpokládané podpory (minimálně 1 rok):

Země dítěte:

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary