Podporují nás

Děkujeme všem našim dárcům z České republiky!

Jste součástí díla nadace, děkujeme Vám! V roce 2019 Vás bylo 820. Vaše dary mění lidské životy.
Je pro nás velikým povzbuzením, že stovky dárců z České republiky věří naší práci a svěřují nám své prostředky. Jsou mezi nimi jednotlivci, kolektivy, firmy, organizace, školy či skupiny žáků a církevní společenství.

Příjmy od dárců v ČR byly v r. 2019 ve výši 8,18 milionů Kč, což je 73 % všech našich zdrojů. Převážná většina darů se pohybuje v částkách do 10 000 Kč.

Detailní soupis našich dárců zde z důvodu rozsáhlosti nezveřejňujeme. Jejich úplný přehled najdete v našich Výročních zprávách.
Pouze několik málo dárců využívá svého práva, aby nebyli uvedeni ve Výroční zprávě v souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech. Rovněž nemůžeme jmenovitě uvést ty dárce, které jsme nemohli identifikovat. V obou případech je uveden počet takových dárců a výše jejich darů.

Děkujeme všem našim dárcům ze zahraničí!

Prostřednictvím International Needs nás v roce 2019 podporovali dárci z Kanady, Nového Zélandu, USA a Velké Británie. V roce 2019 nás podporovala také zahraniční organizace iConnect Monaco a iConnect International.

Děkujeme všem našim dobrovolníkům!

Významně se podílíte na naší činnosti, když nám věnujete svůj čas, odborné schopnosti nebo nám poskytujete svou službu bezplatně, se slevou nebo jen za zlomek ceny. V roce 2019 Vás bylo 82.

Je pro nás výsada spolupracovat právě s Vámi. Bez Vás bychom nemohli vykonat to, co děláme. Ještě jednou Vám děkujeme!

Úplný přehled dobrovolníků a poskytovatelů slev najdete v našich Výročních zprávách.