Abidan Lakra

Abidan Lakra

Fotka
Narodil se 11. července 1998.
Kde je tvůj domov? Pocházím z města Siliguri v Západním Bengálsku v Indii.
Jaká byla tvá cesta ke křesťanství? Vyrostl jsem v křesťanské rodině, do církve jsem však chodil jen kvůli rodičům a sám jsem víře nepřikládal význam. Jako mladý chlapec jsem se nechával ovlivnit špatnou partou, což u mě vyústilo až v deprese. Jednou mě na internátě navštívil věřící kamarád a modlil se za mě. Ucítil jsem, jak se mě Bůh dotknul a proměnil mě. Od té doby jsem se rozhodl věnovat svůj život službě Bohu.
Co a kde studuješ? Abych mohl naplnit své povolání, chci se nejprve teologicky vzdělat, proto studuji v 1. ročníku na Presbyteriánském teologickém semináři. Studium bych měl dokončit na jaře roku 2023.
Informace o podpoře: Plná podpora biblických studentů je 1800 Kč měsíčně, je možné podporovat i poloviční částkou; umožňujeme i nižší podporu tak, aby student měl maximálně tři dárce nezávislé na sobě. Nejnižší možná podpora je 500 Kč měsíčně.
 
Potřebná výše podpory (za měsíc): 
* Druh podpory:

* Potřebuji překlad zpráv z angličtiny do češtiny (kolektivy a skupiny dárců prosíme, aby si překlad zajistili sami):

* Doba předpokládané podpory (minimálně 1 rok):

Země dítěte:

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary