Lominash Nararjinary

Lominash Nararjinary

Fotka
Narodil se 5. května 1992.

Lominash pochází z křesťanské rodiny z indického státu Západní Bengálsko.

Jaká byla tvá cesta ke křesťanství? Vyrůstal jsem v křesťanské rodině a chodil jsem pravidelně do besídky a do shromáždění. Při studiu střední školy jsem bydlel na ubytovně vzdálené od domova a po dokončení studia jsem dlouho nemohl najít práci. To vše mě hodně oddálilo od Boha. Jednou se mnou o mé budoucnosti mluvil pastor. Po rozhovoru jsem konečně přijal Krista jako svého Spasitele a nechal se pokřtít. Od té doby se podílím na službách svého sboru a službě mládeži.
Co a kde studuješ? Jsem ve 2. ročníku na Presbyteriánském teologickém semináři, kde studuji obor Bakalář teologie. Studium bych měl dokončit na jaře 2022.
Informace o podpoře: Plná podpora biblických studentů je 1800 Kč měsíčně, je možné podporovat i poloviční částkou; umožňujeme i nižší podporu tak, aby student měl maximálně tři dárce nezávislé na sobě. Nejnižší možná podpora je 500 Kč měsíčně.
 
Potřebná výše podpory (za měsíc): 
* Druh podpory:

* Potřebuji překlad zpráv z angličtiny do češtiny (kolektivy a skupiny dárců prosíme, aby si překlad zajistili sami):

* Doba předpokládané podpory (minimálně 1 rok):

Země dítěte:

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary