Zvláštní sbírky

Zvláštní sbírky

Vánoční sbírka 2019

Dříve než opadá listí ze stromů, Vás zveme k mimořádné pomoci potřebným a k příležitosti rozdělit se s těmi, kdo se nemají tak dobře jako my.

Mnozí z Vás již přispíváte na potřeby druhých a jsme za Vás všechny vděčni. Pokud Vám to Vaše možnosti dovolí, prosím přispějte také na tyto zvláštní potřeby, kterými se každý rok společně dotýkáme nouze jak materiální, tak duchovní. Vaše dary se stávají paprskem světla do životů druhých.

Budeme Vám vděční za jakýkoliv dar. Sbírka potrvá do 31. 1. 2020 a o jejím výsledku Vás budeme informovat.

Přejeme Vám radostné prožití předvánočního času a Vánoc samotných!

Číst dál...

Vánoční sbírka 2018

Během vánoční sbírky 2018 jste mohli podpořit sedm různých projektů v Bangladéši, Indii, Nepálu, Ugandě a také v ČR. Tradičně jste mohli přispívat již od začátku listopadu až do konce ledna a během sbírky se vybralo rekordních 320 374 Kč. Jsme velmi vděční všem dárcům, že nejsou lhostejní k životům druhých v nouzi. Děkujeme!

Číst dál...

Vánoční sbírka 2017

Vánoční sbírka 2017 měla sedm témat: pomoc české mladé generaci, dvojí pomoc chudým lidem v Bangladéši, pomoc chudým v Burkině Faso, pomoc rodinám v severní Indii a dvojí pomoc potřebným v Nepálu.

Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli udělat radost mnohým!
Níže uvádíme původní vyhlášení Vánoční sbírky 2017 s podrobným popisem jednotlivých témat.

Číst dál...

Vánoční sbírka 2016

Vánoční sbírka 2016 měla sedm témat: pomoc české mladé generaci, dvojí pomoc chudým lidem v Bangladéši, pomoc starším studentům na Filipínách, pomoc chudým v Indii a dvojí pomoc potřebným lidem v Nepálu. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli udělat radost mnohým!
Níže uvádíme původní vyhlášení Vánoční sbírky 2016 s podrobným popisem jednotlivých témat.

 

Číst dál...

Vánoční sbírka 2015

Vánoční sbírka 2015 měla čtyři hlavní body: pomoc mladým v naší zemi, pomoc chudým dětem v Bangladéši, pomoc chudým křesťanům v Bangladéši a pomoc lidem po zemětřesení v Nepálu. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli udělat radost mnohým!

Číst dál...

Nepál: Pomoc po zemětřesení 2015

Zemětřesení v dubnu 2015 nepřežilo 9 000 lidí v Nepálu a miliony Nepálců připravilo o domovy.
Cílem sbírky bylo pomoci lidem se stavbou či obnovou jejich domků. Sbírka je určena zejména rodinám, jejichž děti jsou podporovány v programu Dálková adopce PLUS®. Její výtěžek se však dostane také k rodinám, které v programu adopce nejsou.
Sbírka probíhala od 17. července 2015 do 31. ledna 2016 a přispěli jste nám celkem 168 912 Kč. Děkujeme Vám!

Číst dál...

Vánoční sbírka 2014

Vánoční sbírka 2014 měla čtyři hlavní body: pomoc mladým v naší zemi, dvojí pomoc chudým dětem v Bangladéši a pomoc chudým křesťanům v Ugandě. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli udělat radost mnohým!

Číst dál...

Tajfun na Filipínách, listopad 2013

V pátek 8. 11. 2013 udeřil na Filipíny supertajfun Haiyan, zanechal po sobě tisíce mrtvých a miliony lidí bez domovů. Tajfun dostal na Filipínách jméno Yolanda a podle odborníků se jedná o nejsilnější tajfun na pevnině, který byl kdy zaznamenán.

Vyhlásili jsme sbírku, do které můžete přispět, pokud chcete pomoci lidem zasaženým touto pohromou

Číst dál...

Vánoční sbírka 2013

Opět jsme vyhlásili Vánoční sbírku a tentokrát jsme zvolili pouze dvě palčivé potřeby. Pomoc obětem tajfunu Hayian na Filipínách a program Zdravá mládež v ČR.

Číst dál...

Vánoční sbírka 2012

Opět jsme vyhlásili Vánoční sbírku a našli jsme jednu zvláštní potřebu v každé zemi, ve které pracujeme. Děkujeme Vám všem, kdo jste nám přispěli pro jakoukoliv zemi!

Číst dál...

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js