Historie

Cool Timeline

2023
31 prosince

2023

poskytnuté příspěvky přesáhly tři roky po sobě
11 milionů Kč

29 září

2023

v programu Zdravá mládež podpořeno
33 lektorů

28 února

2023

Kancelář Nadace Mezinárodní potřeby v ulici Hýblova

stěhování NMP do nových prostor v České Třebové, ulice Hýblova 286

2022
1 října

2022

zahájena podpora studentů biblických škol přímo v Nepálu

2021
31 prosince

2021

poskytnuté příspěvky přesáhly 11 milionů Kč

1 června

2021

600 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)

2020
6 prosince

2020

třetí internetové stránky

11 září

2020

na podporu potřebných vydáno (od vzniku NMP) více než 100 milionů Kč

11 září

2020

vznik šesti projektů „Malý dar s velkým účinkem“: v Bangladéši, Burkině Faso, Filipínách, Jižním Súdánu a Nepálu

9 září

2020

2020

nárůst programu „Zdravá mládež“ o 32 % (z dvaadvaceti lektorů na 29)

2019
11 června

2019

2019

zahájen pilotní projekt programu Dálková adopce PLUS® v Jižním Súdánu

2018
11 června

2018

2018

NMP poprvé dala přes 4 miliony Kč na podporu lektorů, kteří oslovili 66 000 českých dětí

2017
11 června

2017

2017

zahájena Dálková adopce PLUS® Burkina Faso

 
11 června

2017-1

lektoři programu „Zdravá mládež“ hovořili k 59 300 mladým lidem v českých školách

 
2016
11 června

2016

v programu „Zdravá mládež“ podpořeno 21 lektorů

11 června

2016

zahájena podpora dětského domova v Bangladéši

2015
11 června

2015

obnovena podpora Evangelikálního teologického semináře

11 června

2015

na podporu potřebných poprvé vydáno více než 7 500 000 Kč za rok

2014
11 června

2014-2

2014-2

druhé internetové stránky

 
11 června

2014

2014

zahájena Dálková adopce PLUS® Bangladéš

 
11 června

2014-1

500 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)

 
2013
11 června

2013

poprvé slyšelo více než 50 000 mladých v ČR lektory programu Zdravá mládež

 
2012
11 června

2012

2012

dárci z ČR poprvé dali na „Zdravou mládež“ více než 1 milion Kč za rok

 
11 června

2012

2012

nárůst programu „Zdravá mládež“ o 70 % (z deseti lektorů na 17)

 
11 června

2012

podpora České kanceláře kurzů Alfa (do r. 2014)

2011
11 června

2011

podpora Křesťanské misijní společnosti

11 června

2011

podpora České evangelikální aliance (do r. 2014)

11 června

2011

2011

zahájena Dálková adopce PLUS® Indie

 
11 června

2011-1

400 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)

 
11 června

2011-2

2011-2

stěhování NMP do České Třebové

 
11 června

2011-3

program „Zdravá mládež“ poprvé financován více dary z ČR než ze zahraničí

 
2010
11 června

2010

na program „Zdravá mládež“ vydala NMP od počátku 15 milionů Kč

 
2009
11 června

2009

Dálková adopce PLUS® podporuje devítinásobek dětí oproti r. 2001

 
 
2008
11 června

2008

300 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)

11 června

2008

podpora rozhlasového vysílání Trans World Radio v ČR (do r. 2009)

2007
11 června

2007

2007

zahájena Dálková adopce PLUS® Uganda

 
11 června

2007-1

200 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)

 
2006
11 června

2006

100 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)

 
2005
11 června

2005

zahájena Dálková adopce PLUS® Srí Lanka (probíhal do r. 2015)

11 června

2005-1

první vydání zpravodaje Čerstvé zprávy

 
2004
11 června

2004

2004

první sbírka na pomoc po živelných pohromách: Pomozte Filipínám

2003
11 června

2003

2003

první internetové stránky

11 června

2003-1

2003-1

poprvé dvoudenní soustředění pro lektory programu Zdravá mládež

2002
11 června

2002

sídlo NMP přemístěno na Smržovku

 
11 června

2002

podpora vydání videokazety „Dokud nás smrt nerozdělí“ pro školy a mládež, nakladatelství Fontis

11 června

2002

podpora deseti týmů pomoci a Křesťanské misijní společnosti po povodních v ČR

11 června

2002

podpora vydání knihy Oswalda Chamberse „To nejlepší pro Jeho slávu“, vydavatelství Rosa

2001
11 června

2001-1

2001-1

zahájena podpora nejdéle sloužícího lektora programu Zdravá mládež, Martina Stavjaníka

11 června

2001

Pod vedením ředitele Pavla Mareše NMP uspěla ve II. etapě rozdělování prostředků z Nadačního investičního fondu a umístila se na 31. místě mezi 64 úspěšnými uchazeči.

2000
11 června

2000

2000

zahájena Dálková adopce PLUS® Filipíny

1999
11 června

1999

podpora Domu křesťanské pomoci ÚTOČIŠTĚ, Azylový dům v Oloví u Sokolova (do r. 2002)

11 června

1999

podpora dvanácti českých studentů vyšších odborných škol biblicko-teologického zaměření (do r. 2006)

11 června

1999

zahájen program „Zdravá mládež“ – lektoři primární prevence na českých školách

1998
11 června

1998

1998

Jednání správní rady, podzim 1998
Zleva: Vladimír Mocek (zakladatel), Jiří Krejčí (předseda správní rady), Ing. Pavel Mareš (ředitel do r. 2001), Ing. Otakar Vožeh (člen správní rady), Ing. Miloš Šolc (člen správní rady), Daniel Hejzlar (zakladatel).
Foto: archív M. Šolce

NMP získala nutné nadační jmění a dosáhla registrace dle zákona o nadacích

1997
11 června

1997-1

1997-1

zahájena podpora projektu „Nepálští studenti biblických škol v Indii“

 
11 dubna

1997

zahájena Dálková adopce PLUS® – podporou dětí v Nepálu

11 dubna

1997

podpora vydání videokazety „Láska?“ pro školy a mládež, vydala Nadace vzdělávacích programů v r. 1998

1996
11 června

1996

podpora provozu Evangelikálního teologického semináře v Praze (do r. 1997)

11 června

1996

1996

podpora Domu křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích (do roku 2011)

1995
11 června

1995

podpora vydání křesťanského zpěvníku „Celým srdcem“, vydavatelství Rosa (do r. 1998)

11 června

1995

1995

10. 10. 1995 zaregistrována NMP u Obvodního úřadu v Praze 10

11 května

1995-1

volnočasové aktivity pro mladé – podpora čtyř pracovníků (do r. 2000)

 
1994
10 března

1994

1994

První setkání zakládacího týmu Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) pod vedením Otakara Vožeha, tehdejšího zástupce naší partnerské organizace International Needs.

„Po celou dobu komunismu jsme nebyli zvyklí dávat. Víceméně každý si hrál na svém vlastním písečku, řešil své vlastní potřeby. Chtěli jsme zasáhnout do tohoto trendu společnosti a upozornit na to, že mnohé země to mají mnohem těžší a horší než my. Proto jsme se od počátku rozhodli nejen přijímat, ale i dávat,“ říká Jiří Krejčí, dlouholetý předseda správní rady (od vzniku do roku 2020) a jeden z těch, kdo se aktivně podíleli na začátcích nadace.