Návštěva dítěte v jeho zemi

Děti žijí v oblastech, kde je nebezpečno. Může v některých případech jít i o území drogových dealerů nebo území špatně dostupná a s bídnou infrastrukturou. Programy dálkové adopce se někdy stávají terčem pedofilů a všechny organizace našeho typu musí mít opatření, jak se vyvarovat riziku zneužití dětí.

Níže uvedená pravidla pro návštěvy dětí (platná pro International Needs) platí obdobně i pro děti v Jižním Súdánu a v uprchlických táborech v Ugandě.

Co je potřeba udělat
a) Oznamte nám návštěvu 3 měsíce předem.
b) Pošlete nám výpis z rejstříku trestů, který neobsahuje záznamy, které by byly v konfliktu s úmyslem navštívit dítě.
c) Pošlete nám podepsaná „Pravidla návštěvy podporovaného dítěte“ (zašleme Vám je na vyžádání). Tyto požadavky pro ochranu dětí vycházejí z „Úmluvy o právech dítěte“ (1989), kterou vydala OSN.
d) Buďte připraveni k úhradě nákladů, které vzniknou místní pobočce International Needs s Vaší návštěvou (např. doprava k dítěti z odlehlejší oblasti – často je nutné použít taxík, apod.).

Proč tato pravidla
Chce-li dárce navštívit podporované dítě v jeho zemi, vždy se snažíme pro dárce udělat maximum. Je-li to s ohledem na bezpečnostní důvody možné, dárce může navštívit dítě i v jeho domově či ve škole.
K přípravě návštěvy a k domluvě všech potřebných detailů potřebujeme přiměřený čas jak my, tak i naše partnerská organizace International Needs (IN). Obvykle jsme schopni návštěvu se zahraničními kolegy domluvit i v trochu kratším časovém úseku než 3 měsíce.
Nebudete-li 3 měsíce předem znát přesné datum návštěvy, ohlaste nám alespoň přibližné datum a upřesněte ho tak brzy, jak to pro Vás bude možné.
V každém případě je třeba počkat na naše odsouhlasení termínu (až nám ho potvrdí zahraniční kancelář), aby se Vám při návštěvě mohl věnovat někdo ze zahraniční kanceláře IN. Ta se vždy snaží se termínu přizpůsobit, nelze však předem vyloučit, že to pro některé termíny z technických důvodů nebude možné.
Naši zahraniční kolegové rádi návštěvu připraví a zorganizují a oni i navštívené rodiny se vždy velmi radují, že se mohou setkat osobně s dárci.

Platný výpis z rejstříku trestů a podepsaná pravidla budeme potřebovat od všech osob, které s Vámi navštíví dítě.
Může se Vám to zdát zbytečné, ale bez poskytnutí výpisu (který neobsahuje informace, které by dárce diskvalifikovaly z návštěvy dětí) nesmí k návštěvě dítěte dojít. A to ani v případě, kdy je „dítě“ již starším studentem ve věku mladého dospělého člověka. Toto pravidlo platí pro jakékoliv návštěvy dětí v programu dálkové adopce.

K pravidlům návštěvy patří, že setkání vždy probíhá za doprovodu pracovníků místní organizace IN. To chrání na jedné straně štědré dárce před zneužitím jejich podpory a jejich dobrého srdce a na druhé straně děti z chudých rodin. I přes mnohaletou podporu zůstávají dárce a podpořené dítě nepříbuznými osobami.

Návštěva probíhá na Vaše náklady. Od zahraniční kanceláře IN se pro Vás budeme snažit předem zjistit předpokládané výdaje, které jí vzniknou v souvislosti s Vaší návštěvou. Ty byste měli být připraveni pokrýt. Pracovníci IN mnohdy pomohou pro návštěvníka zařídit ubytování, stravu, přesuny místní dopravou či služebním vozem a jiné.

Návštěva podporovaného dítěte v jeho zemi je složitější záležitostí, než se může na první pohled zdát.

Velmi oceníme, když nám po návštěvě napíšete, jak proběhla, případně další Vaše postřehy ze zahraniční kanceláře International Needs.
Budete-li chtít, můžete nám pak poskytnout fotografie a zážitky.

                 

Výběr dítěte k adopci