Odchod dítěte z programu

Tak jako mohou s podporou skončit dárci, mohou z programu podpory odejít i podporované děti. Doporučujeme, abyste na to byli připraveni, předejdete tak zklamání.
Jsou děti a jejich rodiny, kde ideální stav možný není. Jejich osudy jsou vždy nelehké a Vaše podpora pro ně znamená velmi mnoho. Někdy se rodina dítěte dostane do situace, které ani při nejlepší vůli nemůže zabránit, ale která nakonec vede k odchodu dítěte z programu podpory.

Nejčastější důvody předčasného odchodu dítěte z programu podpory:

1) Stěhování
Dětem odstěhovaným mimo dosah pobočky International Needs není možné pomáhat, protože je znemožněna zpětná vazba od dítěte, zvláště získávání zpráv od něj.
2) Neposkytování pravidelných zpráv
Zprávy a informace o dítěti jsou podmínkou podpory. Pokud by je jejich rodina neposkytovala, nikdo by nevěděl, zda je podpora využitá a mohly by vzniknout otázky o důvěryhodnosti programu.
3) Náboženské důvody
Někdy měli rodiče nebo příbuzní jiného vyznání než křesťanského obavy z přijímání podpory od křesťanské organizace. Proto své dítě raději z programu vzali zpět, i když mu tím znemožnili chodit do školy.
4) Opakovaný špatný prospěch dítěte
Pokud dítě vícekrát propadne, zahraniční pobočka International Needs ho může z programu podpory vyloučit.
5) Dítě se rozhodne studia zanechat
Některé děti nepřikládají studiu takovou důležitost, jakou by měly. Koordinátoři podpory se vždy snaží dětem vše vysvětlovat a povzbuzovat je, aby zdárně dokončily studium. Přesto se zejména u starších dětí může stát, že se rozhodnou studia zanechat a najít si práci. Důvodem může být přílišná náročnost studia nebo nouze rodiny. Čas od času se žel setkáváme i s tím, že dítě uteče z domova či děvče během studia otěhotní. Naši kolegové v zahraničí se snaží takovým nepříjemnostem předcházet poradenstvím a osvětou. Ne všemu se žel dá zabránit.
6) Rodina už podporu nepotřebuje
Některé rodiny se časem stanou soběstačné, rodiče např. získají lepší práci nebo je začnou podporovat jejich příbuzní. Dá se říct, že taková událost je jedna vyhraná bitva ve válce – spolu s Vámi jsme pomohli rodině v nouzi.
Podobná situace nastane, když dítě úspěšně dokončí studium.

Pro všechny takové děti je ale nesrovnatelně lepší chodit s podporou do školy alespoň několik let než vůbec.

Odejde-li dítě z programu podpory, končí i možnost dopisování.

Pokud se stane, že darované peníze nemohou být využity k podpoře dítěte, pak se s Vámi domlouváme na jiném využití, třeba k podpoře dalšího dítěte nebo jiného projektu nadace, nebo Vám nabídneme vrácení té části Vašeho daru, která nemohla být využitá.