Podpora mezicírkevních organizací v ČR

Evangelikální teologický seminář

Chceme dárcům a příznivcům Evangelikálního teologického semináře (ETS) umožnit snadno a rychle přispět na práci ETS.

Způsob financování

Každý dar, který nám zašlete s variabilním symbolem 200, předáme ETS.
Tyto dary jsou stoprocentně použity pro ETS (na provoz neboli správu nadace z nich nepoužíváme žádné procento).

Dary na podporu ETS můžete posílat přímo na náš účet s variabilním symbolem 200, zároveň použijte svůj osobní specifický symbol (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).
Darovat můžete i pomocí karty přes formulář Darujme.cz.

O své dary naší nadaci můžete snížit základ daně (podle zákona o daních z příjmu). Prosíme, aby nám dárci sdělili své kontaktní údaje pro účely naší evidence! Děkujeme.

Co je Evangelikální teologický seminář (ETS)

Posláním ETS je duchovně, odborně a prakticky připravovat ke službě v církvi a současně též ve společnosti. Toto poslání naplňuje zejména vyšší odborná škola formou studijních programů teologie, pastorace a sociální práce. A dále službou vzdělávacího institutu, který slouží jednotlivcům i organizacím, aby byli prospěšní společnosti jak svými znalostmi, tak dovednostmi.

Proč ETS podpořit

Škola i institut konají část své činnosti také díky darům sborů, firem a jednotlivců, bez kterých by již dnes nebylo možné nést cca 25 % nákladů činnosti ETS. Tyto dary například umožňují službu pastorační a psychologické poradny, přípravu rozsáhlejších kurzů jako je Bible v kostce, stipendia studentů a další.
Výsledkem činnosti ETS jsou lidé, kteří dále šíří vzdělání jak v naší zemi, tak mimo ni. Na 60 externích spolupracovníků ETS má příležitost předávat své zkušenosti studentům a sami se tak mohou dále vzdělávat. Přes 250 absolventů působí v církvích, sociálních službách a jinde v ČR, ale také v Jemenu v blízkosti válečné zóny, na Sicílii, ve střední Asii nebo na Sibiři.

ETS podporujeme dlouhodobě

Nadace Mezinárodní potřeby podporovala provoz Evangelikálního teologického semináře již v letech 1996–1997 a dále pravidelným stipendiem podporovala 9 českých studentů denního studia ETS (1999–2006).

Křesťanská misijní společnost

Křesťanská misijní společnost (KMS) poskytuje důležité služby evangelikálním křesťanům nejrůznějších denominací. Jsme jejím členem a podporujeme ji z výnosů našeho nadačního jmění. Chceme tak zároveň povzbudit a motivovat dárce a potenciální příznivce práce KMS.

Způsob financování

Každý Váš dar, který obdržíme na variabilní symbol 250, zdvojnásobíme (do určitého limitu) a poskytneme KMS.
Zdvojnásobení darů budeme provádět do limitu, který tvoří vklad vlastních prostředků Nadace Mezinárodní potřeby a mohou jej též zvýšit dary dárců, kteří chtějí svůj dar poskytnout výslovně za tímto účelem.
I v případě, že je tento limit již dosažen, další dary obdrží KMS v plné výši, ale bez zdvojnásobení.


Aktuální stav ke dni 30. 4. 2024

V roce 2024 jsme zatím od dárců obdrželi na KMS 2 800 Kč a po zdvojení od nás KMS dostala celkem 5 600 Kč.
Nevyčerpaná částka limitu pro zdvojení darů v roce 2024 je 37 200 Kč. To znamená, že obdržíme-li do konce roku od dárců dary do této výše, KMS od nás dostane dvojnásobek!

Prosíme podpořte tuto organizaci, která chce sloužit Božímu lidu, snaží se o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o duchovní probuzení.

Pracovníci Křesťanské misijní společnosti
Na fotografii pracovníci Křesťanské misijní společnosti.

Dary na podporu KMS posílejte na náš účetvariabilním symbolem 250, zároveň použijte svůj osobní specifický symbol (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).
Darovat můžete i pomocí karty přes formulář Darujme.cz.

O své dary naší nadaci můžete snížit základ daně (podle zákona o daních z příjmu). Prosíme, aby nám dárci sdělili své kontaktní údaje pro účely naší evidence! Děkujeme.

Tímto způsobem podporujeme KMS od roku 2011.

V letech 2011 až 2014 jsme takto podpořili také Českou evangelikální alianci a v letech 2012 až 2014 jsme podpořili Českou kancelář kurzů Alfa.