Ze soustředění lektorů

Přihlašování na soustředění lektorů 2024 spuštěno

Dvacátý ročník soustředění lektorů na téma „Když to drncá“ se bude konat 9.–10. září 2024. Přihlaste se do 14. 7. 2024. Více informací naleznete zde.

Soustředění lektorů 2023: Posilněni a obohaceni vstupujeme do nového školního roku

Dnešní doba klade před děti ve školách náročné výzvy. Den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem… lektoři vytrvale do tříd přinášejí zdravé životní impulzy a hodnoty. Co posiluje lektorské služebníky? Co jim dává oporu v těchto nesnadných dobách?

Přihlašování na soustředění lektorů 2023 spuštěno

Devatenáctý ročník soustředění lektorů na téma „Jsi tu proto, že jsem si Tě vybral“ se bude konat 4.–5. září 2023. Přihlaste se do 13. 7. 2023. Více informací naleznete zde.

Soustředění lektorů 2022: Načerpali jsme a teď můžeme s chutí zase do škol!

Děti na školách potřebují službu lektorů, jejich programy jim dávají nové světlo i naději do života. Kdo vydává, potřebuje ale také načerpat…

Přihlašování na soustředění lektorů 2022 spuštěno

Osmnáctý ročník soustředění lektorů na téma „Čerpej!“ se bude konat 5.–6. září 2022. Přihlaste se do konce července. Více informací naleznete zde.

Soustředění lektorů 2021: Lektoři načerpali posilu do další služby

Máme za sebou další velmi vydařené soustředění lektorů.

Přihlašování na soustředění lektorů 2021 spuštěno

V září 2021 se bude konat již 17. ročník tradičního soustředění nejen pro naše lektory. Tentokrát na téma “Boží restart: Co dělat poté, když „spadl déšť, přihnaly se vody, zaduly větry a udeřily na ten dům“. Více informací naleznete zde.

Soustředění lektorů 2020

Jak utišit bouři (kde je tvůj Bůh?) 7.–8. září 2020   Téma letošního, již šestnáctého, soustředění lektorů v programu Zdravá mládež neslo stopy probíhající celosvětové pandemie. Nešlo v něm však o statistiky nakažených či správné nošení roušek, ale o krizi, kterou pandemie vyvolala. Tedy téma krize a reakce lidí na ni neboli co to udělá s člověkem,…

Soustředění lektorů 2019

„Jak dolít olej do lamp?“ 9.–10. září 2019 Suchá země prahne po životadárné vláze, příroda potřebuje občerstvit, aby vydala život. Stejně tak potřebují „zavlažit“ a načerpat i naši lektoři. Potřebují do svých lamp doplnit olej, bez kterého nelze naplno a dlouhodobě dělat nic z toho, co dělají. Na letošním, již 15. ročníku, soustředění lektorů Nadace Mezinárodní potřeby se sešlo 31 nadšených účastníků ochotných sdílet strasti i slasti ze své lektorské praxe…

Soustředění lektorů 2018 proběhlo

Soustředění lektorů 2018: „Jde o život…“ Čtrnáctý ročník soustředění lektorů se i letos konal v bezkonkurenčně krásném prostředí Konferenčního centra Immanuel. I tentokrát bylo výborně postaráno o všech 37 účastníků. Ačkoliv jsme spolu strávili pouze 2 dny (10. – 11. září), program byl pestrý a inspirativní, setkání přátelská a hluboká, rozhovory upřímné a družné. Nebyla nouze o hutné informace, sdílení radostí i strastí z osobních i pracovních životů lektorů, ani…

Soustředění lektorů 2017 – reportáž

„Díky moc!! Opakovat – o – pa – ko – vat! Příští rok. 🙂 Díky.“ (ohlas účastnice letošního soustředění) Osobní i písemné reakce na soustředění lektorů 2017 nám daly pocítit, že se náš sen stal skutečností: 75 účastníků načerpalo mocný proud živé vody a jistě nejen sami pro sebe. V následujícím školním roce budou tuto živou vodu přinášet mladým lidem do škol! Jsme vděčni především…

Soustředění lektorů – historie

V programu Zdravá mládež jsme od začátku měli v úmyslu vytvořit stabilní tým spolupracovníků, kteří se práci věnují dlouhodobě. Tento rámec dává prostor k tomu, aby lidé v této práci mohli vyzrát a najít své osobní obdarování. Od roku 2003 jsme pro lektory začali pravidelně připravovat dvoudenní soustředění. Náklady jsou plně kryté z prostředků nadace. Cílem je umožnit našim spolupracovníkům sdílení, vzájemné obohacení a posilování v jejich cenné službě.…

Soustředění lektorů 2016 – reportáž

Soustředění lektorů proběhlo 5.–7. 9. 2016 v Konferenčním centru Immanuel, které jako vždy poskytlo vynikající péči. Byl to dvanáctý ročník tradiční akce, kterou Nadace Mezinárodní potřeby pořádá pro lektory programu Zdravá mládež od roku 2003. Původně dvoudenní akce se rozrostla na třídenní a s letošními 66 účastníky (tři ze Slovenska) jsme se přiblížili hranici kapacity konferenčního centra. Cílem Soustředění lektorů je být službou pro lektory. Tito lidé přinášejí naději mezi mladé…

Soustředění lektorů 2015 proběhlo

S radostí jsme se 2.–4. září 2015 ujali výsady otevřít již jedenáctý ročník soustředění lektorů, kterému se mezi účastníky přezdívá „lektorské lázně“. Padesát účastníků se sešlo v osvědčeném konferenčním centru Immanuel, aby strávili tři dny společenství, povzbuzení a vzájemné posily v jejich důležité službě. Soustředění se zaměřují na to, aby si kolektiv lektorů vyměnil vzájemné zkušenosti. Je tu mnoho panelových diskusí, praktických vstupů – a jak už to u takových akcí…

Soustředění lektorů 2014

Soustředění lektorů 2014 zorganizovala Nadace Mezinárodní potřeby již podesáté a konalo se 1.–3. 9. 2014. Stejně jako loni se na organizaci podílela F-nadace. Do konferenčního centra Immanuel přijelo 51 lektorů, pracovníků s mládeží, příznivců této práce a dalších hostů, a poprvé jsme zde strávili tři dny místo obvyklých dvou.Díky prodlouženému soustředění jsme si mohli ještě více užít vynikající stravu a příjemné prostředí centra, zároveň bylo více času na rozhovory…

Soustředění lektorů 2013

Soustředění pořádá a plně financuje Nadace Mezinárodní potřeby. Začátkem září se již tradičně uskutečnilo dvoudenní soustředění lektorů určené pro „naše“ lektory programu Zdravá mládež, lektory podpořené F-nadací (která se částečně podílela na programu) a další partnery či příznivce této přednáškové práce. V  konferenčním centru Immanuel se nás sešlo celkem 52. Po stručném představení všech účastníků jsme se vrhli na oblíbené tématické panelové diskuze. Probírali jsme zkušenosti ze začátků…

Soustředění lektorů 2012

Dvoudenní soustředění lektorů programu Zdravá mládež se konalo 4.–5. 9. 2012 stejně jako loni v přívětivém prostředí konferenčního centra Immanuel u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Je zde opravdu dobré zázemí i servis. Přednášková práce křesťanů na školách vstoupila v tomto roce do zvláštní etapy. Nikdy předtím nepůsobilo na školách v ČR tolik křesťanů jako letos. Tým lektorů, které podporujeme v práci na školách, se rozšířil z deseti na 17. Kromě nich zde bylo dalších…

Soustředění lektorů 2011

Dvoudenní soustředění pro spolupracovníky programu Zdravá mládež se odehrálo 26.–27. 9. 2011 a vybrali jsme pro něj příjemné prostředí konferenčního centra Immanuel u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Vybrali jsme dobře a měli jsme také hezké počasí. Slunce na obloze bylo jakoby znamením shůry, že Pán Bůh chce během těchto dvou dní vložit do našich srdcí světlo i novou sílu – a to je také vlastní smysl těchto soustředění. Soustředění se zúčastnili všichni lektoři…

Soustředění lektorů 2007

Po odmlce v minulém roce se 12.–13. září 2007 znovu setkala skupina lidí, které s naší nadací spojuje partnerství v programu Zdravá mládež. Zažili jsme skvělé dva dny nabité sdílením, povzbuzením, debatami nad naší prací a novými podněty. Program Zdravá mládež existuje 8 let. Na tomto setkání byli dva pracovníci, kteří s námi pracují již sedmým rokem, další dva 5 let… Zamýšlím se nad tím a nad naším setkáním s vděčností a s pohledem …

Soustředění lektorů 2005

Soustředění se odehrálo 7.–8. 4. 2005. V Černé Hoře jsme tímto způsobem strávili společně dva zajímavé dny už potřetí. Naše soustředění má několik cílů: tím hlavním je vytvořit nám všem prostor pro zastavení se, sdílení, osobní posílení do další práce a také budování našich vztahů. Někteří lektoři se dříve navzájem neznali a někteří navázali spolupráci až díky těmto setkáním. Tato soustředění přináší novou motivaci…