Výslovnost bangladéšských jmen

Naši kolegové z Bangladéše nám nahráli správnou výslovnost vybraných jmen. Kliknutím na trojúhelníček spustíte jednotlivé nahrávky.

  Abu
  Ahmed
  Ahona
  Akash
  Akter
  Al Galib
  Ali
  Alvi
  Anamika
  Antora
  Asa
  Asad
  Asraful
  Asru
  Atoshi
  Babu
  Baidya
  Biswas
  Da
  Eity
  Emran
  Hasan
  Hassan
  Chowdhuri
  Imran
  Islam

 

  Jezebilie
  Jishan
  Junaed
  Khan
  Khatun
  Khota
  Khotamoni
  Lamia
  Mahin
  Maruf
  Mehadi
  Mehedi
  Mijanur
  Mistry
  Moni
  Mukta
  Munisha
  Nafiz
  Nandita
  Nirob
  Pankoj
  Par Bawm
  Parvin
  Pinki
  Pramanik

 

  Rahman
  Rajkumari
  Raju
  Ramjan
  Rani
  Rasel
  Ratri
  Rifat
  Rimi
  Sabbir
  Sadia
  Sadikul
  Sarder
  Sayed
  Shadi
  Shaharier
  Shajalal
  Sheikh
  Shipa
  Shiraj
  Sumaiya
  Sumiya
  Tahamina
  Tanha
  Tuli
  Uzzal