Výslovnost indických jmen

Naši nepálští kolegové nám nahráli správnou výslovnost vybraných jmen (výslovnost se s indickou mnohdy shoduje). Kliknutím na trojúhelníček spustíte jednotlivé nahrávky.
Jména namluvil pan Bharat Shrestha, člen správní rady International Needs Nepál, v srpnu 2010.

  Adhikari
  Acharya
  Angel
  Anisha
  Anjan
  Anugrah
  Anurag
  Anusha
  Arjun
  Ashis
  Ashish
  Ashok
  Astha
  Bachan
  Bhabisara
  Bhandari
  Bhatta
  Bhujel
  Bijay
  Burja
  Deep
  Dewan
  Dhakal
  Dhiraj
  Dhital
  Dibyash
  Dibyash 2
  Dipesh
  Durga
  Elisha
  Gajendra
  Gazmer
  Ghatani

    Ghimire
  Chandan
  Chandra
  Chhetri
  Chogen
  Choudhary
  Ishbo
  Issahak
  Jeewan
  Joel
  Joshi
  Jyoti
  Khatri
  Laya
  Lohani
  Lopchan

  Magar
  Maharjan
  Majhi
  Manju
  Manoj
  Maya
  Moshes
  Nembang
  Neupane
  Niroula
  Noyal
  Pandey
  Praja
  Prajjwal
  Prakash
  Prashansa
 

  Pujan
  Rai
  Rajan
  Rajaura
  Rajkiran
  Ranjit
  Rasaili
  Reuben
  Rijal
  Rispa
  Ryan
  Samjhana
  Sandesh
  Sandhya
  Sangita
  Sanjiv
  Sawakota
  Shah
  Shahi
  Shakya
  Shova
  Shrestha
  Shrijana
  Silash
  Silwal
  Smriti
  Srishti
  Sujan
  Sushant
  Sushma
  Sushmita
  Trikhatri
  Ujjwal