Zprávy od dítěte

 • Od dětí zajišťujeme 4 zprávy ročně. Může to být:
  • čerstvá fotografie
  • zpráva nebo dopis koordinátora o dítěti
  • výroční zpráva o celkovém pokroku dítěte
  • dopis nebo obrázek od dítěte
  • přáníčko k Vánocům
  • vysvědčení (pokud ho škola vystaví nebo pokud ho zahraniční kancelář získá od dítěte, což není pravidlem; z některých zemí nedostáváme vysvědčení dětí, ale jen výroční zprávy o pokroku dítěte)

Termíny obvyklého odeslání pravidelných zpráv z naší kanceláře dárcům:
začátkem května, v srpnu, začátkem listopadu a před Vánocemi (závisí to na termínu, kdy nadace dostane zprávy dětí ze zahraničí).

Kdy můžete očekávat první zprávu či dopis od Vašeho dítěte?
To je ovlivněno tím, kdy obdržíme Vaši první platbu na podporu konkrétního dítěte. Zde je přehled, jak to pravděpodobně může vypadat. Mohou však nastat i výjimečné situace, kdy zpráva dorazí ještě o něco později, jindy se zase podaří vše urychlit.

když první platba přijde dárce dostane první zprávu
13. 10.–12 .2. nejspíše v květnu
13. 2.–12. 5. nejspíše v srpnu
13. 5.–12. 8. nejspíše v listopadu
13. 8.–12. 10. nejspíše v prosinci
Dopis od dítěte
V rámci čtyř povinných zpráv ročně je pouze jedna nebo dvě ve formě osobního dopisu psaného rukou dítěte (jde-li o větší dítě).
Za hodně malé děti píší zprávy místní koordinátoři nebo učitelé (to by na zprávě mělo být uvedeno); dítě může přikreslit obrázek nebo připsat několik slov.
Někdy dětem s textem nebo s angličtinou pomáhají místní koordinátoři nebo tamní dobrovolníci. Někdy jim text předepíšou nebo pomáhají zformulovat, co mají dárcům napsat.
Dárce se ze zpráv někdy nemusí dozvědět vše, co by o dítěti rád věděl. S tím je nutné se smířit.Zdá se Vám dopis neosobní? Dopis může působit nezvykle. Je to otázka kultury, zvyků, jazyka. Dítě někdy neví, co napsat, a nelze čekat, že mu poradí škola nebo rodiče, kteří jsou často negramotní. Dopisy menších dětí se většinou ještě musí překládat z jejich mateřštiny do angličtiny a tím vším mohou utrpět výrazy. Ani dopisy psané v angličtině nemusí být zcela srozumitelné.Děti nejsou zvyklé psát dopisy. Např. opakovaně začínají své dopisy stručným představením se, ačkoliv dárce už ví, jak se dítě jmenuje a kolik mu je let. Jejich dopisy mohou znít vždy podobně.Psali jste nedávno dítěti, ale ono Vám ve svém dopise na ten Váš neodpovídá? Vezměte prosím v úvahu, že dopis, který jste dostali, není úplně „čerstvý“ (viz níže). Mezinárodní organizace International Needs má pevně dané termíny, kdy nám korespondenci zasílá. Děti mohou psát dopisy i s větším předstihem, nutným pro zpracování všech zpráv. Může se stát, že v době, kdy dítě psalo svůj dopis, ještě dopis od Vás nemělo, a tak na něj nemohlo reagovat.
Odpověď dítěte na Váš dopis
Odpověď na Váš dopis je něco navíc a nejsme schopni zaručit, že Vám Vaše dítě vždy odpoví. Odpověď si může vyžádat i více než 3–4 měsíce.
Někteří dárci doufají, že si s nimi bude dítě intenzivně dopisovat, že se o něm dozvědí mnoho osobních informací a detailů o rodině, bydlišti, škole, zájmech a podobně. Tuto představu samozřejmě chápeme, protože takový kontakt bychom si mohli snadno vytvořit, kdybychom si dopisovali s někým v naší nebo jiné evropské zemi. Avšak děti v zemích, kde probíhá dálková adopce, žijí v úplně jiném prostředí.
Kdy dítě psalo dopis, který jste právě dostali
Nejméně před dvěma měsíci. Je to doba nutná ke zpracování zpráv mnoha set dětí v zahraničí i v ČR a k přepravě.
Zjistili jste, že ve zprávě dítěte je nějaká nesrovnalost
Záleží nám na tom, aby vše bylo v pořádku a abychom pro sebe i pro Vás získali ze zahraničí vysvětlení. Naši zahraniční kolegové často pracují za velmi obtížných okolností. Někdy dojde k chybě, ale nikdy to není záměrný pokus oklamat dárce.
Projděte si prosím Nejčastěji kladené otázky, zda v nich nenajdete to, co potřebujete.
V případě jiných nesrovnalostí, o kterým tam nepíšeme, nás kontaktujte.
Výběr dítěte k adopci