Lektor s dětmi řeší problematiku kouření.

Příběh z ČR: Proč ta dívka brečí?

Nedávno jsem měl přednášku Sex – AIDS – vztahy. Polovinu přednášky jedna dívka probrečela. Ale nebylo to normální brečení. Jí tekly slzy jako hrachy! Říkal jsem si, jestli není nakažená, ale vzhledem k tomu, že to byla osmá třída základní školy, tak by to bylo hodně nepravděpodobné. Při hodině jsem se jí ptal, jestli si nechce promluvit, ale nechtěla, a i přes slzy bylo vidět, že chce…

Lektoři sdílí často i svůj životní příběh..

Žít lze i bez masky

V letošním školním roce jsme rozjeli nový program s názvem Bez masky. Zde se mimo jiné sdílím se svým životním příběhem a tudíž se na nás obrací děti, které mnohdy zažily nebo zažívají něco podobného jako já. Jednou za námi přišla dívka, že její otec je také ve vězení. Byla moc vděčná, že jsem se sdílel, jak jsem totéž zažil v naší rodině, a nebál se o tom mluvit před ostatními. Klademe také…

Lektoři často mluví s dětmi o problému šikany.

Šikana – příběh s dobrým koncem

Při programu o šikaně se děti svěřily, že si ve svém kolektivu šikanu zažily „na vlastní kůži“. Vyprávěly o Petrovi (jméno změněno), kterého šikanovaly dvě dívky ze třídy. Ubližovaly mu hlavně mimo školu. Smály se mu a podrážely nohy. Spolužáci ze třídy si toho všimli a celou věc řekli třídní učitelce. Petr je drobnějšího vzrůstu a takový ten tišší kluk. Rozhodně nepatří mezi rváče, a tak si na něj holky…