Dopisy dětem

Dopisy dětem

Není dovoleno komunikovat s dítětem přímo bez kontroly naší nebo zahraniční kanceláře – např. e-mailem, přes internetové sociální sítě (Facebook atd.), poštou na soukromou adresu dítěte.
Osloví-li Vás dítě např. přes internet, nereagujte na to a oznamte nám to. Více o důvodech píšeme níže v prvním odstavci.

Dopis dítěti je možnost, ne povinnost. Děti jsou šťastné, když jim dárci píší. Často si dopisy ukládají jako vzácný poklad. Vaše povinnost to však není. Nemáte-li čas, můžete poslat alespoň svou fotografii nebo pohlednici.

Proč není možné komunikovat s dítětem přímo

Toto pravidlo stanovila mezinárodní organizace International Needs (IN), skrze kterou programy dálkové adopce probíhají. Kontakt mezi dárcem a dítětem musí probíhat pod dohledem zahraniční či české kanceláře. Jsou pro to tyto dva důvody:
1) Je nutné dohlížet na to, co dárce svému dítěti píše – kvůli ochraně dítěte. Proto je námi sdělená adresa dítěte vždy adresou do zahraniční kanceláře organizace IN.
2) Je nutné dohlížet na to, co dítě píše svému dárci. Proto jdou dopisy dítěte vždy přes naši českou kancelář Nadace Mezinárodní potřeby.
Dítě totiž může být v pokušení psát například prosby o více peněz, přání drahých dárků, a nepřiměřeně se tak obohacovat, zneužívat kontaktu se štědrým dárcem. Tomu je potřeba předcházet, protože program dálkové adopce je určen pouze k zajištění školní docházky a základních potřeb chudým dětem. Výši podpory určují zahraniční pracovníci, kteří nejlépe znají místní prostředí a potřeby chudých lidí.

Mohlo by se zdát, že přímý kontakt s dítětem už nespadá pod naše kompetence a není naší záležitostí, zda v něm náhodou nedochází ke zmíněných problémům. Musíme však mít na zřeteli, že dítě se se svým dárcem zkontaktuje pouze díky práci naší a zahraniční kanceláře. Jediným účelem tohoto kontaktu je zajistit vzdělání pro chudé dítě a kontakt probíhá v rámci konkrétního programu s danými pravidly.

Nezbytné části Vašeho dopisu

– kód, jméno a příjmení Vašeho dítěte (ze zalaminovaného profilu s fotografií dítěte) - na horní okraj dopisu
– Vaše příjmení a jméno (popř. název kolektivu) - na spodní okraj dopisu

Pokud v dopisu tyto údaje chybí, riskujete, že se dopis k dítěti nedostane nebo že se nedostane jeho odpověď k Vám (v zahraničí nerozeznají, komu je dopis určen nebo od koho je).

Délka textu dopisu: max. polovina A4 (kvůli příp. překladu do mateřštiny dětí)

Nikdy do dopisu nepište

1. Svou adresu (tu napište jen na obálku). Do dopisu ji pro svou vlastní ochranu nikdy nepište – důvodem je možnost zneužití: dopis může někdo zcizit a může Vám jménem dítěte psát různé žádosti. Prosby o peníze navíc by však nevědomky mohlo psát i dítě. Tomu je třeba se vyhnout. Situaci dítěte a potřeby jeho rodiny musí vždy posoudit místní pracovníci.
2. Svou e-mailovou nebo facebookovou adresu. Za to bychom se také nemohli zaručit – hrozí stejné zneužití.
3. Dotaz dítěti, jaký dárek by si přálo, nebo co potřebuje. Nenabízejte mu zasílání takových věcí. Situaci musí vždy posoudit místní pracovníci a nechceme výrazně zvýhodnit jedno dítě oproti ostatním.
4. Že nám případně posíláte peníze do dárkového fondu (což není pravidelná podpora dítěte). Částka do dárkového fondu nemůže být celá předána dítěti, ale bude přerozdělena spolu s ostatními takovými dary pro všechny podporované děti.

Jak poslat dopis

a) přímo do zahraničí na adresu, kterou najdete v pokynech k jednotlivým zemím.
+ je to rychlé
+ do obálky můžete přidat fotky, pohlednice nebo drobné dárečky (viz níže)
– dopis musí být anglicky
– poštovné do zahraničí je o něco dražší

b) přes naši kancelář adresa naší české kanceláře
+ dopis může být česky, my ho přeložíme a pošleme do zahraničí
– v obálce může být pouze dopis bez příloh a dárečků
– počítejte se zdržením v naší kanceláři, dopisy odesíláme do zahraničí hromadně koncem měsíce

Někdy se stává, že ani zcela správně adresovaný dopis nedojde a vrátí se zpět odesílateli s tím, že adresa je nekompletní. Mrzí nás zklamání každého dárce. Nejsme ale schopni tomu zabránit. Je to záležitost zahraniční pošty. S tím nemůžeme nic udělat ani my ani naši zahraniční kolegové.

Co a jak psát do dopisu

Pište čitelně, nejlépe hůlkovým písmem nebo na počítači. Je to sice méně osobní, ale dětem to umožní dopisy přečíst; rukopis nemusí rozluštit. Volte jednoduché věty.

Pište o Vás a Vaší rodině, Vašem životě, povolání, co máte rádi, o Vašem městě, zemi, klimatu.
Reagujte na obsah jeho / jejích posledních zpráv, na to, co „Vaše“ dítě baví (pokud to víte).

Co a jak můžete vložit do obálky

Podmínky: Vložené věci se díky své velikosti vejdou do běžné ploché dopisní obálky velikosti A5 a menší (nikoliv bublinková obálka ani obálka s rozkládacím, rozšířeným dnem) a obálka zůstane plochá a lehká.
Dopis s takovými vloženými přílohami pošlete na zahraniční adresu dítěte sami na své náklady.

Vložit můžete něco tenkého, levného a lehkého.

Například: Pohlednice, fotky (něco, co dětem přiblíží naši zemi, prostředí, Vaši rodinu), přání, nálepky, obrázky, záložky do knih, malé obrázky nebo kartičky s verši nebo krátkým textem, látkový kapesník, pro dívky: stužky nebo gumičky do vlasů (ne sponky), malá vlajka, balónek, omalovánka, malá vystřihovánka, tenký kalendář, tenký zápisníček, blok, tenká nenáročná brožurka (anglicky) a jakákoliv drobnost podobného charakteru. Pastelky, propisky a psací potřeby jen velmi malého rozměru, lehoučké a tak, aby obálka zůstala plochá.

Vše popište jménem, příjmením a kódem dítěte nebo přilepte či připněte k něčemu, co takto popsané je. Zaslání takovýchto drobností s námi nemusíte nijak konzultovat. Buďte však rozvážní a myslete přitom i na to, jak se kvůli těmto věcem mohou cítit ostatní děti, které nedostanou nic.

Pokud Vaše zásilka neodpovídá tomuto popisu, je nutné posuzovat ji jako balíček a použít adresu pro balíčky (pokud se liší).

Nikdy do obálky nevkládejte

peníze, pravé šperky ani bižuterii (např. přívěšky, řetízky), jiné cennější věci
předměty nevhodné pro děti (to je stejné jako u nás)
nic, co by mohlo dítě polekat

Další informace k dopisům

Je možné zjistit, zda dítě dostalo Váš dopis?
Ano, když se nás e-mailem zeptáte. Ze zahraničí dostáváme (s relativním zpožděním) seznamy pošty, kterou dárci poslali dětem. Případně se můžeme v zahraničí zeptat.
Pokud jste teď dostali dopis dítěte a není v něm žádná zmínka o Vaší zásilce, je pravděpodobné, že ho dítě psalo dříve, než dostalo dopis od Vás.

Kulturní rozdíly mezi ČR a zemí dítěte jsou velké. Proto mají zahraniční pracovníci u všech zásilek právo rozhodnout, zda některé věci dítěti předají, nebo ne. V jejich chápání jsou některé věci velmi nevhodné, a to respektujeme.

Vánoční pozdravy
Chcete-li, aby je děti dostaly před Vánocemi, zasílejte je s velkým předstihem.
Kancelář International Needs potřebuje předvánoční poštu nejpozději ve 2. listopadovém týdnu. Odeslat zásilku z ČR do zahraničí je třeba nejpozději ve 3. říjnovém týdnu.
V 1. prosincovém týdnu mají obvykle v zahraničí předvánoční setkání s dětmi, kde dětem poštu předají. Pokud Vaše zásilky nedostanou v tomto předstihu (musí je zpracovat, přeložit do mateřštiny apod.), musí později děti znovu vyhledat a ony dostanou vánoční poštu po Novém roce.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary