S dítětem komunikujte pouze přes naši nebo zahraniční kancelář

Není dovoleno komunikovat s dítětem přímo, a to ani e-mailem, přes internetové sociální sítě (Facebook atd.), ani poštou na soukromou adresu dítěte.
Osloví-li Vás dítě např. přes internet, prosíme, nereagujte na něj a oznamte nám to.

Toto pravidlo stanovila mezinárodní organizace International Needs (IN), skrze kterou programy dálkové adopce probíhají.

Jak poslat dopis dítěti

Proč není možné komunikovat s dítětem přímo

1) Pro bezpečnost dítěte – je nutné dohlížet na to, co dárce svému dítěti píše. Proto nedostáváte přímo adresu dítěte, ale vždy adresu zahraniční kanceláře.

2) Kvůli Vaší ochraně – Je nutné dohlížet na to, co dítě píše svému dárci. Proto jdou dopisy dítěte vždy přes naši českou kancelář Nadace Mezinárodní potřeby.
Dítě totiž může být v pokušení psát například prosby o více peněz, přání drahých dárků, a nepřiměřeně se tak obohacovat a zneužívat kontaktu se štědrým dárcem. Tomu je potřeba předcházet, protože program dálkové adopce je určen pouze k zajištění školní docházky a základních potřeb chudým dětem. Výši podpory určují zahraniční pracovníci, kteří nejlépe znají místní prostředí a potřeby chudých lidí.

 

Mohlo by se zdát, že přímý kontakt s dítětem už nespadá pod naše kompetence a není naší záležitostí, zda v něm náhodou nedochází ke zmíněným problémům. Musíme však mít na zřeteli, že dítě se se svým dárcem zkontaktuje pouze díky práci naší a zahraniční kanceláře. Jediným účelem tohoto kontaktu je zajistit vzdělání pro chudé dítě a kontakt je možný díky konkrétnímu programu s danými pravidly.