S dítětem komunikujte pouze přes naši nebo zahraniční kancelář

V rámci naší mezinárodní organizace International Needs (IN), skrze kterou programy dálkové adopce probíhají, dodržujeme pevné pravidlo, aby mezi dárcem a podpořenou osobou nevznikl přímý kontakt, a to ani po skončení programu.

Proto není dovoleno komunikovat s dítětem přímo, např. e-mailem, přes internetové sociální sítě (Facebook atd.), či poštou na soukromou adresu dítěte.
Osloví-li Vás dítě např. přes internet, prosíme, nereagujte na něj a oznamte nám to.

Jak poslat dopis dítěti

Proč není možné komunikovat s dítětem přímo

1) Pro bezpečnost dítěte – je nutné dohlížet na to, co dárce svému dítěti píše. Proto nedostáváte přímo adresu dítěte, ale vždy adresu zahraniční kanceláře.

2) Kvůli Vaší ochraně – Je nutné dohlížet na to, co dítě píše svému dárci. Proto jdou dopisy dítěte vždy přes naši českou kancelář Nadace Mezinárodní potřeby.
Dítě totiž může být v pokušení psát například prosby o více peněz, přání drahých dárků, a nepřiměřeně se tak obohacovat a zneužívat kontaktu se štědrým dárcem. Tomu je potřeba předcházet, protože program dálkové adopce je určen pouze k zajištění školní docházky a základních potřeb chudým dětem. Výši podpory určují zahraniční pracovníci, kteří nejlépe znají místní prostředí a potřeby chudých lidí.

 

Mohlo by se zdát, že přímý kontakt s dítětem už nespadá pod naše kompetence a není naší záležitostí, zda v něm náhodou nedochází ke zmíněným problémům. Musíme však mít na zřeteli, že dítě se se svým dárcem zkontaktuje pouze díky práci naší a zahraniční kanceláře.

Respektujte prosím, že místní koordinátoři se snaží děti chránit před možnými riziky. Pokud by při přímém kontaktu mezi dárcem a dítětem nebo jeho rodinou došlo k nějakým excesům, mohlo by to vést k negativním důsledkům nejen pro toto konkrétní dítě či jeho dárce, ale i pro dlouhodobou důvěryhodnost organizace. Ta je důležitá, abychom byli nyní i nadále schopni pomáhat též dalším dětem.

Chcete-li tedy dálkovou adopci zahájit se záměrem přímého kontaktu s podporovaným dítětem nebo studentem, bez omezení výše popsanými pravidly, podpora prostřednictvím Nadace Mezinárodní potřeby pro Vás není dobrou volbou.