Vánoční sbírka 2013

Vánoční sbírka 2013

Opět jsme vyhlásili Vánoční sbírku a tentokrát jsme zvolili pouze dvě palčivé potřeby. Pomoc obětem tajfunu Hayian na Filipínách a program Zdravá mládež v ČR.

Níže uvádíme původní vyhlášení Vánoční sbírky 2013 s podrobným popisem jednotlivých témat. Podrobnou zprávu o využití sbírky na Filipíny najdete na speciální stránce věnované tajfunu Hayian.


Milí přátelé,
naše Vánoční sbírka 2013 má letos pouze dvě témata, která jsme vybrali vzhledem k naléhavosti těchto potřeb. Po zvažování jsme usoudili, že další témata již přidávat nebudeme.
Pokud chcete přesto přispět zvláštním darem pro jinou zemi, ve které pracujeme, využijte prosím Dárkový fond.

Sbírka potrvá do 31. 1. 2014 a o jejím výsledku Vás budeme informovat. Děkujeme Vám za Vaše dary!

Témata sbírky:

Tajfun Haiyan na Filipínách
Supertajfun Haiyan zanechal po svém řádění v pátek 8. 11. 2013 desetitisíce mrtvých a na milion lidí bez domovů. Podle odborníků se jedná o nejsilnější tajfun na pevnině, který byl kdy zaznamenán. Díky varování úřadů se včas podařilo evakuovat statisíce lidí a podle dosavadních zpráv nejsou mezi rodinami dětí, které podporujeme z ČR v Dálkové adopci PLUS®, žádné oběti na životech.  Do postižených oblastí je ale nyní nutno co nejdříve dostat rozsáhlou materiální pomoc. Naši filipínští kolegové z International Needs mají mnoho zkušeností s organizací zvláštní pomoci obětem přírodních katastrof. S pomocí našich finančních prostředků budou schopni na místě poskytnout pomoc tam, kde je to třeba.

Více informací a případné průběžné zprávy ze situace na Filipínách najdete na této stránce. O využití prostředků ze sbírky budeme dárce informovat.

Na pomoc Filipínám můžete přispět na účet náš číslo 139513054/2700 s variabilním symbolem 901.


Chceme zaplavit školy – program Zdravá mládež
Několik let po pádu totality jsme v nadaci začali snít sen, že všechny školy v naší zemi zaplavíme službou lektorů programu Zdravá mládež. Vždyť mladí lidé v naší zemi sice nestrádají materiální chudobou, jak to vídáme v zemích třetího světa, ale jejich duše je často vystavena vážné nouzi. Lektoři v programu Zdravá mládež jim v přednáškové práci pomáhají vyhnout se rizikům, která může přinést život v moderní společnosti.
Práci lektorů financujeme z darů dárců. Zatímco dříve převažovali dárci ze zahraničí, nyní tuto „štafetu“ postupně přebírají čeští dárci. Letos chceme v ČR získat ještě 400 000 Kč a díky tomu přinést tento program i tam, kde dosud chybí (v současnosti naši lektoři působí v deseti krajích ze 12).
Každých darovaných 500 Kč znamená, že další třída plná dětí uslyší přednášku.
Naši lektoři hovoří ročně k 50 000 studentům o rizicích závislostí, nebezpečí internetu, nástrahách nevázaného sexu, řešení šikany a špatných vztahů ve škole, o partnerství, funkční rodině a dalším. Na přednášky též navazuje pestrá nabídka dalších volnočasových programů.

Na program Zdravá mládež lze přispět na účet číslo 139513054/2700 s variabilním symbolem 350 a specifickým symbolem 222.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary