Vánoční sbírka 2015

Vánoční sbírka 2015

Vánoční sbírka 2015 měla čtyři hlavní body: pomoc mladým v naší zemi, pomoc chudým dětem v Bangladéši, pomoc chudým křesťanům v Bangladéši a pomoc lidem po zemětřesení v Nepálu. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli udělat radost mnohým!
Níže uvádíme původní vyhlášení Vánoční sbírky 2015 s podrobným popisem jednotlivých témat.


Milí přátelé,
zveme Vás ke zvláštní sbírce pro potřeby lidí v nouzi. Zaměření sbírky jsme vybrali tak, abychom společně pomohli s nejnaléhavějšími potřebami. Prosím, pomozte i Vy!
Sbírka potrvá do 31. 1. 2016 a o jejím výsledku Vás budeme informovat. Děkujeme Vám za Vaši štědrost, která mění životy mnohých.
            Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

Své dary na Vánoční sbírku 2015 (témata najdete níže) nám můžete zaslat převodem na náš účet 139513054 / 2700 nebo složenkou. Pokud nemáme Vaše údaje a přejete si dostat informaci o výsledku sbírky a potvrzení o daru, můžete vyplnit formulář na konci této stránky.


ČR: Program Zdravá mládež – nový lektor


V programu Zdravá mládež podporujeme lektory, kteří přednášejí v českých školách na desítky etických témat a ukazují zdravé životní hodnoty na vlastním životě.
Tým osmnácti lektorů v současnosti hovoří na školách k více než 50 000 mladých lidí ročně.
„Přednáškovou činnost na školách jsem započal částečně již před rokem. Nyní jsem se mohl stát členem týmu lektorů podporovaných Nadací Mezinárodní potřeby a díky tomu se mohu věnovat této práci naplno. Velký dík patří také Vám, kteří jste přiklonili své srdce k finanční a modlitební podpoře práce na školách s mládeží.“ (ze zprávy nového lektora)

Práce je zde skutečně hodně a neustále roste. lektor programu Zdravá mládež

Díky rostoucí podpoře českých dárců a určité podpoře zahraničních dárců smíme vidět neobyčejný vliv lektorů programu Zdravá mládež na českou mládež. Abychom mohli zasáhnout i do regionů, kde tato služba dosud chybí, potřebujeme získat dalších asi 145 000 Kč na každého nového lektora.
Všechny dary z ČR jsou plně použity pro podporu lektorů. Přispějte prosím na náš účet číslo 139513054/2700 s variabilním symbolem 353.

Nepál pomoc po zemětřesení


Tisíce lidí v Nepálu už od 25. 4. 2015 bydlí v provizorních přístřešcích, když jejich domy zničilo silné zemětřesení. Země je chudá a trpí trvalou politickou nestabilitou. Pro lidi postižené zemětřesením se doposud nepodařilo zorganizovat systematickou pomoc a jsou často odkázáni na namátkovou pomoc nestátních organizací. Rozhodli jsme se spolu s vámi přispět těm, ke kterým dosáhneme. Ceny stavebních materiálů a prací po zemětřesení raketově stouply. Cena montovaného domku se stěnami z vlnitého plechu (po zemětřesení dávají Nepálci této konstrukci přednost před pevnými zdmi) se odhaduje na 100 265 Kč. Přispějte prosím na náš účet číslo 139513054/2700 s variabilním symbolem 901.
Na pomoc lidem v Nepálu jsme také vybírali v samostatné zvláštní sbírce.
 

Bangladéš – školní uniformy pro děti


Bangladéšští kolegové provozují školy a sirotčince pro celkem 910 nejnuznějších dětí. Většina zařízení vznikla díky jednorázové podpoře ze zahraničí, která umožnila několik let financovat i další provoz. Děti postupně získávají osobní dárce v zahraničí a tím i peníze na další provoz zařízení. Podporu pro Bangladéš jsme z ČR zahájili v roce 2014 a již 19 dětí našlo své dárce v ČR.
Rodiče většiny těchto dětí jen s obtížemi obstarají obživu a na školní pomůcky nemají peníze. Pomozme dalším dětem získat uniformu.
Cena jedné uniformy je  395 Kč.
Přispějte prosím na náš účet číslo 139513054/2700 s variabilním symbolem 937.
 

 

 


Bangladéš – křesťanská osvětová akce


V roce 2015 zorganizovala International Needs uprostřed bouřlivých nepokojů na jihu Bangladéše několikadenní veřejnou osvětovou akci, při které se lidé mohli dozvědět podrobnosti křesťanského poselství. Země je převážně muslimská, přesto však vše proběhlo pokojně a na akci přišlo kolem 1 000 lidí.
Také v roce 2016 chtějí naši kolegové tyto aktivity zopakovat. Rádi bychom vám umožnili podílet se na práci křesťanů v muslimské zemi.
Částka na organizaci misijní akce, kterou potřebujeme získat, je 145 000 Kč (nejedná se o celé náklady, dvacet procent výdajů pokryjí místní lidé a církve). V částce je zahrnuta např. stavba velkého stanu, občerstvení pro návštěvníky, cestovní náklady služebníků.
Přispějte prosím na náš účet číslo 139513054/2700 s variabilním symbolem 938.
 

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary