Dopisy dětem

Děti jsou šťastné, když jim dárci píší. Často si dopisy ukládají jako vzácný poklad. Nemáte-li čas, můžete poslat alespoň svou fotografii nebo pohlednici. Dopis dítěti je však možnost, ne povinnost.

Proč není možné komunikovat s dítětem přímo

Jak poslat dopis

1. Poštou přímo do zahraničí na adresu, kterou najdete v pokynech k jednotlivým zemím.
(Netýká se Jižního Súdánu a uprchlických táborů v Ugandě, tam se dopisy posílají pouze elektronicky viz bod 2.)
+ Do obálky můžete přidat fotky, pohlednice nebo drobné dárečky (viz níže).
+ K odeslání zásilky nás nepotřebujete, vše vyřídíte sami na poště.
– Dopis musí být anglicky. (Když nám text dopisu pošlete e-mailem, rádi ho pro vás do angličtiny přeložíme.)
– Poštovné do zahraničí je o něco dražší.
– Je vhodné ověřit si na stránkách České pošty, zda do dané země není omezen či zcela pozastaven příjem zásilek.
– Někdy se stává, že ani zcela správně adresovaný dopis nedojde a vrátí se zpět odesílateli s tím, že adresa je nekompletní. Mrzí nás zklamání každého dárce. Nejsme ale schopni tomu zabránit. Je to záležitost zahraniční pošty.

2. Přes naši kancelář
+ Vyberete si, zda nám dopis pošlete jako přílohu e-mailu nebo poštou – zde najdete e-mail i poštovní adresu na naši českou kancelář.
+ Dopis může být česky, před odesláním do zahraničí ho přeložíme.
+ Levnější varianta a vysoká pravděpodobnost doručení.
– Můžete poslat pouze dopis bez příloh a dárečků.
– Posíláte-li e-mail, i s přílohami by neměl být objemnější než 800 kB s ohledem na mnohdy omezené a drahé internetové připojení zahraničních pracovníků.
Váš dopis pošleme do zahraničí elektronicky jako přílohu e-mailu (v případě, že nám dopis pošlete fyzicky poštou, tak ho oskenujeme, posíláme jen jeho sken). Zahraniční koordinátoři dopis vytisknou a předají dítěti.

Nezbytné části Vašeho dopisu

– Kód, jméno a příjmení Vašeho dítěte (ze zalaminovaného profilu s fotografií dítěte) – na horní okraj dopisu.
– Vaše příjmení a jméno (popř. název kolektivu) – na spodní okraj dopisu.

Bez těchto údajů se dopis k dítěti možná nedostane nebo se nedostane jeho odpověď k Vám (v zahraničí nerozeznají, komu je dopis určen nebo od koho je).

Délka textu dopisu: max. polovina A4 (kvůli příp. překladu do mateřštiny dětí).

Doporučujeme maximálně čtvrtletní frekvenci korespondence.

Co a jak psát do dopisu

Pište čitelně, nejlépe hůlkovým písmem nebo na počítači. Je to sice méně osobní, ale dětem to umožní dopisy přečíst; rukopis nemusí rozluštit. Volte jednoduché věty.

Pište o Vás a Vaší rodině, Vašem životě, povolání, co máte rádi, o Vašem městě, zemi, klimatu.
Reagujte na obsah jeho / jejích posledních zpráv, na to, co „Vaše“ dítě baví (pokud to víte).

Co do dopisu nepatří

1. Vaše adresa (tu napište případně jen na obálku). Do dopisu ji pro svou vlastní ochranu nikdy nepište – důvodem je možnost zneužití: dopis může někdo zcizit a může Vám jménem dítěte psát různé žádosti. Prosby o peníze navíc by však nevědomky mohlo psát i dítě. Tomu je třeba se vyhnout. Situaci dítěte a potřeby jeho rodiny musí vždy posoudit místní pracovníci.
2. Vaše e-mailová nebo facebooková adresa. Za to bychom se také nemohli zaručit – hrozí stejné zneužití.
3. Dotaz dítěti, jaký dárek by si přálo nebo co potřebuje. Nenabízejte mu zasílání takových věcí. Situaci musí vždy posoudit místní pracovníci a nechceme výrazně zvýhodnit jedno dítě oproti ostatním.

Co a jak můžete vložit do obálky

Posíláte-li dopis poštou přímo do zahraničí, můžete vložit do obálky něco tenkého, levného a lehkého. Vložené věci se musí vejít do běžné ploché dopisní obálky velikosti A5 nebo menší (nikoliv bublinková obálka ani obálka s rozkládacím, rozšířeným dnem) a obálka musí zůstat plochá a lehká.

Například: Pohlednice, fotky (něco, co dětem přiblíží naši zemi, prostředí, Vaši rodinu), přání, nálepky, obrázky, záložky do knih, malé obrázky nebo kartičky s verši nebo krátkým textem, látkový kapesník, pro dívky: stužky nebo gumičky do vlasů (ne sponky), malá vlajka, balónek, omalovánka, malá vystřihovánka, tenký kalendář, tenký zápisníček, blok, tenká nenáročná brožurka (anglicky) a jakákoliv drobnost podobného charakteru. Pastelky, propisky a psací potřeby jen velmi malého rozměru, lehoučké a tak, aby obálka zůstala plochá.

Dopis s takovými vloženými přílohami pošlete na zahraniční adresu dítěte sami na své náklady.

Vše popište jménem, příjmením a kódem dítěte nebo přilepte či připněte k něčemu, co takto popsané je. Zaslání takovýchto drobností s námi nemusíte nijak konzultovat. Buďte však rozvážní a myslete přitom i na to, jak se kvůli těmto věcem mohou cítit ostatní děti, které nedostanou nic.

Pokud Vaše zásilka neodpovídá tomuto popisu, je nutné posuzovat ji jako balíček a použít adresu pro balíčky (pokud se liší).

Nikdy do obálky nevkládejte

  • peníze, pravé šperky ani bižuterii (např. přívěšky, řetízky), jiné cennější věci
  • předměty nevhodné pro děti (to je stejné jako u nás)
  • nic, co by mohlo dítě polekat
  • skleněné a keramické předměty či ozdoby, které by se mohly při přepravě rozbít a dítě při rozbalování dopisu poranit. Také čokoláda není vhodná, pokud se při přepravě rozteče, může znehodnotit ostatní obsah dopisu.

Další informace k dopisům

Je možné zjistit, zda dítě dostalo Váš dopis?
Ano, když se nás e-mailem zeptáte, můžeme doručení dopisu v zahraničí ověřit.
Pokud jste teď dostali dopis dítěte a není v něm žádná zmínka o Vaší zásilce, je pravděpodobné, že ho dítě psalo dříve, než dostalo dopis od Vás.

Kulturní rozdíly mezi ČR a zemí dítěte jsou velké. Proto mají zahraniční pracovníci u všech zásilek právo rozhodnout, zda některé věci dítěti předají, nebo ne. V jejich chápání jsou některé věci velmi nevhodné, a to respektujeme.

Vánoční pozdravy
Chcete-li, aby je děti dostaly před Vánocemi, zasílejte je s velkým předstihem.
Kancelář International Needs potřebuje předvánoční poštu nejpozději ve 2. listopadovém týdnu. Odeslat zásilku z ČR do zahraničí je třeba nejpozději ve 3. říjnovém týdnu.
V 1. prosincovém týdnu mají obvykle v zahraničí předvánoční setkání s dětmi, kde dětem poštu předají. Pokud Vaše zásilky nedostanou v tomto předstihu (musí je zpracovat, přeložit do mateřštiny apod.), musí později děti znovu vyhledat a ony dostanou vánoční poštu po Novém roce.

Výběr dítěte k adopci