Křesťanské aktivity v Bangladéši

Křesťanské aktivity v Bangladéši

Díky našim dárcům můžeme být partnery této práce International Needs v Bangladéši.
Kvůli bezpečnostním rizikům popisujeme práci našich partnerů v Bangladéši s obezřetností, nepublikujeme jména a detaily jejich práce. Věříme, že pochopíte, že demokratické výsady mají v různých částech světa různou podobu.

Z České republiky podporujeme v rámci Dálkové adopce PLUS® tohoto terénního duchovního pracovníka:

Ratan
Ratan pochází z hinduistické rodiny z venkovské oblasti Naogaon na severu Bangladéše. Otec mu zemřel, když byl ještě malý. Po smrti otce se rodina ocitla bez prostředků. V dětství se u nich praktikovala modloslužba podle hinduistické tradice.
Když byl Ratan v šesté třídě, setkal se ve vesnici s kazatelem evangelia, který mu řekl o Pánu Ježíši. Ratan se obrátil a chtěl se o Ježíši dozvědět víc. Po letech přijal Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele. Část jeho rodiny také uvěřila v Krista.
Ratan trpěl anémií a musel často podstupovat transfuzi krve. Lékaři mu nedokázali pomoci. S důvěrou se tedy obrátil na Boha a modlilo se za něj mnoho lidí. Po mnoha modlitbách je nyní zcela zdráv a již žádné transfuze nepotřebuje.
Ratanovi se podařilo získat teologické vzdělání a teď je terénním pracovníkem organizace International Needs na severu Bangladéše i v jiných regionech. Podílí se na provozu křesťanského společenství, navštěvuje rodiny, chodí do nemocnice, kde se modlí za nemocné různých vyznání, a rád sdílí dobrou zprávu evangelia lidem z nekřesťanského prostředí.

Ratan je podporován od května 2018.


Hlavním cílem International Needs (IN) Bangladéš je prokázat lidem nejen praktickou, ale i duchovní pomoc. V této zemi se až 90 % lidí hlásí k islámu, ale někdy jen proto, že je zde islám historicky zakořeněn a mnozí nikdy o jiné víře neslyšeli.
IN nabízí nejchudším zejména materiální pomoc a možnost vzdělání, zároveň však také možnost seznámit se s křesťanským poselstvím.

Náboženská situace země
Bangladéš se oficiálně stal muslimským státem v roce 1988. Příslušníci náboženských menšin mohou pořádat bohoslužby, čelí však náboženské diskriminaci. Náboženskou svobodu navíc stále narušují akce islamistů.
Terčem pronásledování jsou zejména aktivní služebníci evangelia. Ústava sice garantuje svobodu náboženského vyznání a v zemi neexistují žádné zákony proti rouhání nebo konverzím, v praxi se však křesťané setkávají se silnými antipatiemi.
Křesťanům je odpírán přístup k veřejným studnám, je jim ničen majetek a často jsou také biti a vydíráni. Zatímco roste počet případů nedobrovolných zpětných konverzí k islámu, rostou i místní křesťanská společenství.
(Zdroj: http://www.hlas-mucedniku.cz)

Bangladéš je země, jíž se v poslední době začalo ekonomicky docela dařit, avšak zaznamenala od roku 2015 narůstající počet násilných útoků.
(Zdroj: http://zpravy.idnes.cz)

Způsob financování
Podporu dárců z České republiky zasíláme těmto pracovníkům každý měsíc.

Zprávy podporovaných pracovníků
Od těchto pracovníků dostáváme 4 zprávy za rok. Pravidelné informace o jejich práci zveřejňujeme v našem zpravodaji Čerstvé zprávy a ve výročních zprávách.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js