Podpora křesťanských aktivit v Bangladéši

Staňte se součástí práce křesťanů v této muslimské zemi. Podporujeme službu tamních duchovních pracovníků, kteří se věnují duchovní osvětě v Bangladéši. Podpořit je můžete i Vy. Pro podporu jednoho služebníka potřebujeme získat 30 000 Kč ročně. Můžete pomoci pravidelnými i občasnými dary.

Je možné být aktivním křesťanským služebníkem v zemi, kde je islám zakotven ústavou jako státní náboženství a lidé jej většinově berou velmi vážně? Ano i ne, lidsky řečeno. Naši partneři v Bangladéši již zažili nejedno vážné riziko, ale povzbuzuje je Boží láska projevená všem lidem v Kristu. Proto stále vytrvali v projektech praktické pomoci potřebným i duchovní osvěty těm, kdo mají zájem.

Přehled terénních duchovních pracovníků z Bangladéše, které podporujeme, najdete zde. Můžete nám pomoci rozšířit tuto práci. Díky Vašim darům se bude moci v Bangladéši dít více krásných událostí, jako například tyto, o kterých nám pracovníci píší:

Plakali spolu po mnoho hodin

Pavel a Milan (jména jsou změněna) jsou z křesťanské rodiny. Když však dospěli, žili si po svém. Každý den se mezi sebou hádali. Pokud šel Milan do církve, Pavel tam nešel. Několikrát jsem je navštívil. Napoprvé mě nepustili dovnitř. Denně jsem se za ně modlil a žádal jsem pomoc od Boha. Konečně mě Pavel pustil do svého domu. Zlobil se na mladšího Milana, že jej nikdy nerespektoval. Řekl jsem mu, že jako starší by on měl odpustit první. Hovořili jsme mnoho o odpuštění a Pavel se rozhodl za Milanem zajít. Když Milan viděl, že přichází k jeho domu, spěchal mu naproti. Setkali se a plakali po mnoho hodin. Nyní vedou pokojný život. Společně se modlíme a oni jsou velmi šťastní.

Jdu všude, kde jsou otevřené dveře

Každé ráno a večer se s rodinou modlíme za pandemii. Chodím se také modlit za pacienty do nemocnic. S manželkou mluvíme s lidmi o Bohu během návštěv nevěřících a muslimských rodin v sousedství. Setkávám se s dětmi z okolních vesnic a vyprávím jim biblické příběhy, učím je písně a modlitby. Účastním se pravidelných setkání věřících rodin. Vedu bohoslužby a kážu jak v místní církvi, tak i při videokonferencích. Mluvím s mládeží o Bohu a co o něm učí Bible a snažím se je inspirovat, aby nesli odpovědnost za svůj život a byli užiteční pro svět.

 Změna je možná

Jeden zdejší mladík, Raymond, se o nic užitečného nezajímal. Rád se poflakoval s kamarády a zanedbával školu. Několikrát jsem ho navštívil u něj doma, mluvil jsem s ním a modlil jsem se za něj. Bůh ho postupně proměnil. Dnes Raymond pravidelně chodí do církve a své přátele naopak sám motivuje ke studiu.

 Opuštění nejsou sami

V mém okolí jsou staří lidé, kteří již nedokáží chodit ven, a přitom nemají nikoho, kdo by se o ně staral. Žijí velmi osaměle. Chodím je proto navštěvovat. Modlíme se spolu a povídáme si o každodenním životě.

 Křesťanská osvětová akce

Díky obětavé pomoci potřebným nacházejí naši bangladéšští partneři tiché uznání u svého okolí. Mohou proto za zvláštních podmínek každoročně pořádat třídenní osvětovou akci otevřenou veřejnosti. Přichází sem až tisícovka lidí. Jedni si chtějí vyslechnout křesťanskou zvěst, jiní přicházejí proto, aby přijali modlitbu za uzdravení. Každý rok Vás zveme k podpoře této akce ve vánoční sbírce. Mnozí lidé tu nalezli důležité hodnoty pro svůj další život nebo pocítili Boží moc a uzdravení. Mnoho účastníků změnilo svůj dřívější život. Někdy se stává, že zpovzdálí naslouchají také další lidé, kteří se neodváží vstoupit dovnitř.

 

Dárcům poskytujeme během roku výňatky ze zpráv těchto pracovníků prostřednictvím newsletteru „Čerstvé zprávy“ (o Bangladéši píšeme obvykle 2x ročně) a navíc 1x ročně speciální zprávu z této služby.


Využíváme darovací portál DARUJME.CZ.

Na bangladéšské duchovní pracovníky můžete přispívat na náš účet s variabilním symbolem 1598 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).

Více informací o DARUJME.CZ zde.

Nejnovější zprávy z projektu:

Vytrvalá práce křesťanů v Bangladéši nese ovoce

Jak vypadá dennodenní práce křesťanů uprostřed země, která je z 89 % islámská, 10 % hinduistická a ke křesťanství se hlásí méně než 0,4 % obyvatel?

Co člověk udělat nemůže, to Bůh dokáže

Bangladéš je již přes 35 let oficiálně muslimským státem. Islám je zde hluboce zakořeněn, a přesto zde vytrvale působí křesťanští pracovníci, kteří touží lidem svědčit o živém Bohu. Přečtěte si několik působivých příběhů z jejich nelehké práce.

Zpráva z projektu „Podpora křesťanských aktivit v Bangladéši“ za rok 2022

Během celého roku 2022 dva křesťanští pracovníci, Ratan a Karel, usilovně sloužili lidem na severu Bangladéše a v blízkých regionech. Přečtěte si o jejich neúnavné práci uprostřed muslimské země v Jižní Asii.

Příběhy naděje a praktické pomoci rodinám v Bangladéši

Lidé v Bangladéši prožili náročné období v sevření covidu – lockdowny, izolace, nemožnost vlastní obživy… Skrze terénní duchovní pracovníky ale i přesto získávají oporu a povzbuzení. Díky nim tak nacházejí praktickou pomoc a podporu v pravý čas!

Zpráva z projektu „Podpora křesťanských aktivit v Bangladéši“ za rok 2021

Podpora křesťanských aktivit v Bangladéši přináší velkému množství lidí duchovní povzbuzení i praktickou pomoc. Příspěvky dárců jsou oporou dvěma místním terénním duchovním pracovníkům. Přečtěte si o jejich statečné práci v roce 2021.

Bangladéšští duchovní pracovníci: blízko lidem ve všech jejich starostech

Bangladéšané bojují s pandemií a prohlubující se chudobou, stále bez vyhlídky šťastného konce tohoto těžkého období. Nelehké dny jim díky darům českých dárců pomáhají překlenout dva místní terénní duchovní pracovníci.

Čím žije IN Bangladéš, duben 2021

Informace o současné podobě vzdělávání dětí ve školách International Needs (IN), nová budova školy v Naogaon a nový terénní duchovní pracovník podporovaný českými dárci. Přinášíme Vám výběr novinek z bangladéšské organizace IN. Vstupte i Vy do osudu chudých dětí.

Raymon už zase chodí do školy i na bohoslužby – příběh z práce bangladéšského křesťanského pracovníka

Bangladéšský mladík Raymon chodil do školy rád, později ho ale začalo lákat spíše poflakování s kamarády. Jak jeho příběh dopadl?