Místo působení: Zlín
Zaměstnavatel:
Unie Kompas, o.s.
Webové stránky: Unie Kompas

Mgr. et Bc. Martin Stavjaník je zkušeným lektorem a působí ve Zlíně od roku 2001. Kromě přednášek se věnuje osobním rozhovorům se studenty a volnočasovým aktivitám pro mladé, které organizuje Unie Kompas. Patří tam např. hudební klub Fusion.

Martinovy přednášky, besedy a speciální programy se týkají citlivých témat a zejména důležitých vztahů (partnerských, v rodině, v kolektivu). Jsou oblíbené jak u studentů, tak i u učitelů. Martin mnohokrát zažil, že musel přednášku prodloužit, protože si to studenti spontánně vyjednali s vedením školy. Atmosféra přednášek je prodchnutá něčím, co nelze rozumně vysvětlit, ale co studenty přitahuje a obohacuje.

Martin říká: „Stále více mi leží na srdci, abych mluvil s mladými o jejich hodnotě. Ať už mluvím na jakékoliv téma, často se dostaneme k otázce hodnoty člověka. Vždy si  uvědomuji, jak se jich dotýká, když jim zdůrazňuji, že mají obrovskou hodnotu. I když si často o sobě myslí, že žádnou nemají, mívají slzy v očích, když slyší, že jejich hodnota je jedinečná.“

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 316

 

Navštivte reportáže z přednášek Martina a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Březen 2019

Prosinec 2017

Prosinec 2016

Červen 2015

Září 2012, seznamovací pobyt pro 6. třídy

Listopad 2011

Květen 2011

Prosinec 2009

Květen 2009

Březen 2006

Březen 2005

Více o přednáškách

Jak se stal lektorem
Martin byl původně kuchařem a o to více vyniká obdarování, kterým může sloužit mladým lidem. Studenti za ním pak přicházejí a svěřují se, že dnes mluvil přímo a osobně právě do jejich života. Podobně si jeho práce cení i pedagogové.
Martin o tom vypráví:
„V poslední době se na to častěji ptají i učitelky: ‚A co máte vystudované, že Vás ta děcka tak poslouchají?‘ Někdy mám pokušení dát jim nějakou vyhýbavou, klouzavou odpověď o tom, že jsem absolvoval různé semináře a odborné stáže (což je samozřejmě také pravda), ale pokaždé si znovu uvědomím, že se nemám stydět říci, že jsem ‚vystudovaný‘ kuchař, který přijal od Boha povolání ke službě mladým lidem…“

Martin dokončil Doplňující pedagogické studium pro profese pracující se znevýhodněnými skupinami populace na pedagogické fakultě na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvoval psychoterapeutický výcvik a stále se průběžně vzdělává.

Témata přednášek (Aktuální seznam témat):
Šikana
AIDS, sex, vztahy…
Sexuální zneužívání, znásilnění
Prostituce a promiskuita
Exkurze do prostor nízkoprahového zařízení
Celodopolední preventivní program v nízkoprahovém zařízení
Poruchy příjmu potravy (PPP)
Interaktivní program pro zlepšení klimatu ve třídním kolektivu

Ohlasy

„Pan Stavjaník pro nás každoročně připravuje adaptační pobyt pro šesťáky a dětem se to neskutečně líbí. Byl jsem loni svědkem toho, jak někteří šesťáci přijížděli na adaptační pobyt doslova znechucení a otrávení a nadávali na všechno kolem sebe a postupem času jsem viděl na nich proměnu….no a na konci pobytu byli tak nadšeni, že odmítali jet domů! S panem Stavjaníkem samozřejmě spolupracujeme i v dalších programech a činnostech a vždycky nám vyjde vstříc. Nemohu říct jediné špatné slovo na tohoto “odborníka” ve své branži :))“
učitel

„Do naší školy si pana Stavjaníka zveme především proto, že dětem se jeho ‚zážitková‘ metoda velmi líbí. Uvolní se a poznají navzájem samy sebe v různých situacích.“
preventistka

„Dětem se tyto besedy líbí, lektor k nim má kamarádský přístup, dokáží se pak otevřít, nestydí se ptát na choulostivé věci.“
učitelka

„Jsem přesvědčená z reakce dětí, že programy jsou profesionální, přesvědčivé, zajímavé, mnohdy se opírají o různé životní příběhy. Vědomosti děti určitě mohou uplatnit ve svém dalším životě, pan Stavjaník je k dětem přátelský a berou ho někdy skoro jako vrstevníka. Myslím, že mu věří víc než rodičům.“
učitelka

„Zpětná vazba od žáků je velmi dobrá, besedy se jim jeví jako velmi zajímavé a přínosné (na rozdíl od jiných, které jsme právě na základě zpětné vazby od žáků zrušili).“
učitelka

“Chtěl bych dodatečně ještě touto cestou poděkovat za podnětnou konzultaci o klimatu ve třídě. Doporučení, která jste mi dal, rozhodně přispěla k lepší atmosféře v třídním kolektivu.”
učitel

“Několikrát jsme s panem Stavjaníkem řešili problémy třídních kolektivů formou několika sezení s danou třídou. Také zde většinou došlo k posuvu k lepšímu, děti p. Stavjaníkovi důvěřují a nebojí se mu otevřít se svými problémy. Jeho radami, jak se třídou dál pracovat, se vždy řídíme.”
učitelka