Místo působení: Třinec
Zaměstnavatel:
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třinci
Webové stránky: trinec.sceav.cz

Díky úsilí pastora Stanislava Piętaka, který měl srdce zapálené pro děti, se na konci 20. století učilo náboženství jako nepovinný předmět na všech základních školách v Třinci. V důsledku změny legislativy již toto není možné.
Přesto mají žáci na základních i mateřských školách o křesťanskou výchovu zájem a sice formou volnočasového kroužku.
Právě takové kroužky si pro děti především v mateřských školách připravuje Miriam Maroszová. Této práci se věnuje již od roku 1998.

A jak takové typické setkání probíhá?
Každá lekce je prolnuta jednou ústřední biblickou pravdou, která je dál zdůrazněna ve společných hrách, soutěžích, písních nebo během učení biblického verše.
Cílem je, aby si ji děti odnesly ve svých srdcích. Lektorka také děti vybízí, aby přemýšlely, jakým způsobem mohou danou konkrétní pravdu aplikovat ve svých každodenních životech.

V současné době Miriam pracuje na čtyřech školách a čtrnácti mateřských školách. Děti se do koužků zapojují se souhlasem svých rodičů, většina z nich není z rodin praktikujících křesťanů. Projevují velmi vřelé porozumění tomu, co zde mohou z Bible slyšet.
Miriam je též zapojena do přípravy dětského tábora a X-campu pro mládež.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 357

Více o přednáškách

Jak se stala lektorkou:
Miriam se narodila a vyrostla v křesťanském prostředí.
Má srdce otevřené pro službu dětem. Jako dobrovolník se věnuje dětem v církvi, je zapojená do podpůrné skupiny se závislými.
Mezi děti třineckých mateřských a základních škol chodí vyučovat náboženství a křesťanskou výchovu.

 

Témata přednášek:
Soubory lekcí pro křesťanskou výuku od spolků „Dětská misie“ a Tim 2,2 z.s.