Viktoria Zemanova

Místo působení: Hodonín
Zaměstnavatel:
Hope4kids, z.s.
V programu Zdravá mládež: od 1. 9. 2020
Webové stránky: www.hope4kids.cz

Mgr. Viktória Zemanová začala s lektorskou službou již v roce 2012. Do škol přichází s nabídkou certifikovaných primárně preventivních programů Etické dílny®. Svým působením na školách chce přispět ke změně hodnotových postojů mladých lidí ve svém okolí.

Dětem chce být, a beze sporu je, osobním příkladem. Skrze Viktórii mohou děti ve školách vnímat opravdový zájem a lásku, která pramení z vědomí, že jsme jedineční a milovaní.

V rámci programů Etické dílny® Viktória například motivuje děti a mládež k novým pohledům na život, na svět kolem nás, k budování lepších mezilidských vztahů nebo k lepšímu rozhodování v nejrůznějších životních situacích.

Mimo školní třídy Viktória nově působí i v Komunitním centru – křesťanském nízkoprahovém zařízení, kam docházejí především děti ze sociálně problematického prostředí.

Více o službě lektorky

V roce 2009 s manželem přes Nadaci Mezinárodní potřeby adoptovali na dálku dvě děti. Každý rok pak v zasílané výroční zprávě Viktória četla o programu Zdravá mládež, který ji velmi oslovoval. Několik let tuto cestu zvažovala. Po čase dostala možnost připojit se k projektu Etické dílny pod vedením Elišky Krmelové z organizace Hope4kids. K této službě se připojila v říjnu 2012 a dodnes v ní vytrvale stojí. Od září 2020 přibyla do rodiny lektorů podporovaných Nadací Mezinárodní potřeby.

„Jsme za Tebe v nadaci vděční, Viktórie, a přejeme hodně sil a moudrosti do dalších let Tvé služby!“

Témata programů:
Jak se máš?
Buďme kamarádi
Jak se chránit v nebezpečných situacích?
Jak se stalo, že jsem tady?
Jak být v pohodě se sourozenci?
Jak se stát dobrým kamarádem?
Jak mít pěkný vztah s rodiči?
Jak překonat starosti ve škole?
Co dělat se svým vzhledem?
Jak správně naložit se svými penězi?
Jak správně využívat IT a média?
Život v mediální džungli
Moc slova
Přátelé
Rodina
Pohoda a klídek bez tabáčku
Image, nebo charakter?
Peníze, peníze, peníze
Kdo jsem?
Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?
Na vlně emocí
Předsudky
O stáří vesele i nevesele
Sex, láska a vztahy
Morální bludiště

Ohlasy

„Skvěle odvedená práce, příjemné vystupování, schopnost zaujmout všechny žáky, navození příjemného klimatu ve třídě. Jsme velmi spokojeni. Tato práce má smysl, ukazuje na hodnoty života, které jsou velmi důležité, bohužel opomíjené.“
metodička prevence

„Téměř všichni žáci hodnotili programy pozitivně, téma uvítali. Perfektní! Ještě jsem se s takovou zpětnou vazbou nesetkala, velmi si jí cením.“
metodička prevence

„Výborné! Krásně nachystané, citlivě pojaté. Zmíněné všechny podstatné věci, co by měli žáci vědět. Důraz na to, co žáci potřebují (sex, vztah). Samotnou mě to velmi obohatilo!“
třídní učitelka, Sex, láska a vztahy

„Program byl jako vždy profesionálně připravený. Děti se do všech činností aktivně zapojovaly. Pro mne to byla velká inspirace na náplň třídnických hodin.“
třídní učitelka, Mise Tajemný ostrov

„Program byl přímo ušitý na naši třídu. Ve třídě je velký problém v komunikaci, v domlouvání se, v poslouchání se navzájem. Toto všechno program obsahoval.
Děkuju moc. Paní Zemanová byla skvělá!“
třídní učitelka, 6. třída, Mise Tajemný ostrov

 

Druhostupňoví žáci po programu Na vlně emocí napsali:
„Uvědomil jsem si, že útočím, když je nějaký konflikt, a teď už vím, jak to vyřešit lépe.“

„Chci si z programu zapamatovat, jak se zachovat i v těch nejtěžších situacích. Byla jste úžasná.

„I když jsem už dost věcí znala, teď se mi to poskládalo celé jako „puzzle“, jak postupovat při stresu, znovu postupně, a hlavně uceleně projít a určitě to využiju ve svém životě. Díky!“

„Zaujalo mě to, že jsem se s hodně věcmi už potkal, prožil jsem je a děkuju za rady, jak si s tím poradit.“