Karin Roikova

Místo působení: Třinec
Zaměstnavatel:
Pracuje jako OSVČ v úzké spolupráci se sborem Církve bratrské Třinec-Lyžbice.
V programu Zdravá mládež: od 1. 9. 2020
Webové stránky: CB Třinec-Lyžbice

Díky úsilí pastora Stanislava Piętaka, který měl srdce zapálené pro děti, se na konci 20. století učilo náboženství jako nepovinný předmět na všech základních školách v Třinci.

V důsledku změny legislativy již toto není možné. Přesto mají žáci na školách o výuku náboženství zájem, byť i jen formou volnočasového kroužku. Karin Roiková se této službě věnuje již 25 let.

A jak takové typické setkání probíhá? Každá lekce je prolnuta jednou ústřední biblickou pravdou, která je dál zdůrazněna ve společných hrách, soutěžích, písních nebo během učení biblického verše. Cílem je, aby si ji děti odnesly ve svých srdcích. Děti jsou také vybízeny, aby přemýšlely, jakým způsobem mohou danou konkrétní pravdu aplikovat ve svých každodenních životech.

 

Navštivte reportáže z programů Karin a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Prosinec 2022

Více o službě lektorky

V devadesátých letech 20. století odjela Karin studovat biblickou školu do USA. Po ukončení studia a návratu do České republiky začala působit jako katechetka při Slezské církvi evangelické a.v. a začala na základních školách vyučovat nepovinný předmět „náboženství“.
Karin říká: „Je to Boží milost a já ji chci využít. Mám ráda děti, a proto jim chci takto sloužit.“

Témata programů:
Soubory lekcí pro křesťanskou výuku od Dětské misie a organizace TIM 2,2 z.s.