Miriam Maroszová

Místo působení: Třinec
Zaměstnavatel:
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třinci
V programu Zdravá mládež: od 1. 12. 2020
Webové stránky: trinec.sceav.cz

Díky úsilí pastora Stanislava Piętaka, který měl srdce zapálené pro děti, se na konci 20. století učilo náboženství jako nepovinný předmět na všech základních školách v Třinci. V důsledku změny legislativy již toto není možné.
Přesto mají žáci na základních i mateřských školách o křesťanskou výchovu zájem a sice formou volnočasového kroužku.
Právě takové kroužky si pro děti především v mateřských školách připravuje Miriam Maroszová. Této práci se věnuje již od roku 1998.

A jak takové typické setkání probíhá?
Každá lekce je prolnuta jednou ústřední biblickou pravdou, která je dál zdůrazněna ve společných hrách, soutěžích, písních nebo během učení biblického verše.
Cílem je, aby si ji děti odnesly ve svých srdcích. Lektorka také děti vybízí, aby přemýšlely, jakým způsobem mohou danou konkrétní pravdu aplikovat ve svých každodenních životech.

V současné době Miriam pracuje na čtyřech školách a čtrnácti mateřských školách. Děti se do koužků zapojují se souhlasem svých rodičů, většina z nich není z rodin praktikujících křesťanů. Projevují velmi vřelé porozumění tomu, co zde mohou z Bible slyšet.
Miriam je též zapojena do přípravy dětského tábora a X-campu pro mládež.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 357

 

Navštivte reportáže z programů Miriam a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Prosinec 2022

Více o službě lektora

Miriam se narodila a vyrostla v křesťanském prostředí.
Má srdce otevřené pro službu dětem. Jako dobrovolník se věnuje dětem v církvi, je zapojená do podpůrné skupiny se závislými.
Mezi děti třineckých mateřských a základních škol chodí vyučovat náboženství a křesťanskou výchovu.

Témata programů:
Soubory lekcí pro křesťanskou výuku od spolků „Dětská misie“ a Tim 2,2 z.s.

Ohlasy

„Paní Maroszová docházela každé pondělí do naší školičky a povídala si s dětmi, které se přihlásily do náboženství. Měla pěkný a citlivý přístup k dětem. Pozornost dětí si dokázala získat svým poutavým vyprávěním a vedla je k vlídnému chování k ostatním dětem a dospělým. Také se zamýšlela nad vztahy a konflikty mezi dětmi. Každé setkání měla paní Maroszová připravené pro děti zajímavé příběhy a úkoly.
Jsme rádi, že dochází za našimi dětmi, které se na ni vždy těší a mají ji rády.“
učitelka v MŠ

„Chtěla bych napsat o kroužku náboženství, které je vedeno už více než pět let v naší mateřské školce. I přes „moderní dobu“, jak někteří lidé nazývají toto období, stále více mladých lidí se přiklání k zapsání svého dítěte do kroužku vedeného paní Maroszovou v naší mateřské škole. Tato žena oddaná Bohu za každého počasí jede na svém kole, aby dětem povídala o Bohu. A že to má svůj pozitivní ohlas, slyším nejenom z úst rodičů, ale také z úst ostatních učitelek. Chování dětí to ovlivňuje pozitivním směrem, neboť vidíme některé děti, které měly problémy s chováním v jiné mateřské škole, u nás tyto děti takové problémy nemají, za což vděčíme z velké míry i paní Miriam, která prakticky dětem ukazuje, jak žít příkladný život, a děti si její slova berou za svá.
Vždy v pátky ráno děti s nadšením odcházejí na své setkání s Bohem, aby se zase o něm dozvěděly něco jiného. Je to přínos a pomoc pro naši mateřskou školu a chceme i nadále v této spolupráci s paní Maroszovou pokračovat.“
učitelka v MŠ