Mezinárodní spolupráce s International Needs

Nadace Mezinárodní potřeby byla založena z podnětu mezinárodní organizace International Needs Incorporated, dále jen: International Needs (dříve I.N. Network) a je s ní spojena Smlouvou o partnerství. International Needs Incorporated je registrovanou charitativní organizací se sídlem na Novém Zélandu; zde si ji můžete vyhledat zadáním jejího názvu do pole Charity Name.

International Needs stojí za rozsáhlými misijními aktivitami a projekty praktické křesťanské pomoci v rozvojových zemích a v nově budovaných demokraciích. Více o činnosti International Needs (v češtině).

Programy a pomoc v potřebných zemích organizují a řídí pouze místní lidé. Ti vědí nejlépe, co je pro jejich spoluobčany nejpotřebnější. Tak vznikají programy, které jsou „šité na míru“ a které pomohou právě tam, kde je největší nouze. International Needs pracuje v mnoha sociálních a rozvojových projektech neobyčejně efektivně, a to i v mimořádně obtížných místních podmínkách. Obvyklými projekty bývají např. Dálková adopce PLUS®, projekty rozvoje komunity, vzdělávání žen a mnohé další programy pomoci.
Finanční prostředky na svou práci přijímají tyto země většinou z poboček International Needs nebo z partnerských organizací v bohatších zemích, které se plně soustředí na získávání darů pro tuto práci.

Mezi oběma typy zemí zapojených v této síti organizací International Needs je úzká spolupráce, bez které by pomoc ani zpětná vazba dárcům neexistovala.

Země zapojené v International Needs se proto dělí na:

  • dárcovské země, které podporují;
  • podporované země, které podporu přijímají.

Naše nadace se od svého vzniku jako jediná zapojila do obou typů činností; v síti International Needs jsme tím byli asi 15 let unikátní. V roce 2010 se k našemu příkladu připojila International Needs na Slovensku, která původně pouze přijímala podporu.

V současné době International Needs spojuje partnerské organizace v následujících zemích:

Dárcovské země:
Austrálie, Česká republika (jako Nadace Mezinárodní potřeby), Holandsko, Kanada, Monako, Nový Zéland, Slovensko, Švýcarsko (francouzsky mluvící oblast), USA, Velká Británie.
Podporované země:
Bangladéš, Bougainville, Bulharsko, Burkina Faso, Česká republika (jako Nadace Mezinárodní potřeby), Demokratická republika Kongo, Dominikánská republika, Egypt, Etiopie, Filipíny, Ghana, Indie, Indonésie, Keňa, Kolumbie, Nepál, Papua Nová Guinea, Rumunsko, Slovensko, Srí Lanka, Tanzánie, Togo, Turecko, Uganda, Vietnam, Zambie.
Činnost partnerských organizací

Zakladatel International Needs, Dr. Ray Harrison z Nového Zélandu, se v r. 1974 nechal inspirovat příkladem biblických křesťanů v Makedonii a Korintu, podporujících chudé křesťany v Jeruzalémě. Usoudil, že je daleko účinnější podporovat místní křesťany v jejich úsilí, než vysílat misionáře, kteří se teprve musí učit jazyk, překonávat kulturní bariéry, a stejně zůstávají pro posluchače cizinci. Byla to v té době průkopnická myšlenka, dnes už je podobných organizací více. Když začal podporovat první zahraniční pracovníky, byla to zpočátku jeho soukromá iniciativa. Brzy se k němu přidávali další zájemci a postupně vznikla rozsáhlá práce v řadě zemí světa.