Činnost našich partnerských organizací ve světě

Činnost Asociace Společenství křesťanů pro Východní Ekvatorii v Jižním Súdánu

Jižní Súdán je většinově křesťanská země – alespoň nominálně. Je rozvrácená vleklou občanskou válkou. Napřed 50 let vzdoru proti násilné islamizaci ze severu a poté 5 let mezikmenových konfliktů. Jde o jednu z nejchudších zemí světa. Nejvzácnější komoditou je zde vzdělání. Pouhá třetina Jihosúdánců umí číst a psát.

V Jižním Súdánu spolupracujeme s Asociací Společenství křesťanů pro Východní Ekvatorii – Association of Christian Fellowship for Eastern Equatoria of Eastern Equatoria, ACFEE (v ostatních zemích probíhá program Dálková adopce PLUS® i další podpora do zahraničí v pobočkách naší partnerské organizace International Needs). O tuto spolupráci nás požádal český Spolek pro Jižní Súdán (SJS).

Osobou odpovídající za průběh projektu je pan Bernard Oringa Balmoi, bývalý arcibiskup jihosúdánské Episkopální církve (ECS) ve Východní Equatorii v diecézi Torit. Než  Bernard z důvodu věku opustil úřad arcibiskupa, zaštiťovala pomoc sirotkům na jihosúdánské straně právě Episkopální církev. ECS provozovala základní školu a sirotčinec Grace Community (česky: Komunita milosti) v Toritu.

Koncem roku 2020 odešel arcibiskup Bernard do důchodu, aby mohl své síly věnovat vedení registrované nevládní neziskové organizace ACFEE pro koordinaci pomoci Jižnímu Súdánu. Centrum projektu se poté přemístilo z Toritu do vesnice Obama. Cílem ACFEE je vybudování střediska celostní misie v bývalém uprchlickém táboře v 10 km vzdáleném Amee na pozemku, který je ve vlastnictví ACFEE.

Emeritní arcibiskup Bernard Oringa Balmoi je osobnost uznávaná místní církví i státní mocí, která ho pověřila koordinací pomoci uprchlíkům i mediací při urovnávání mezikmenových konfliktů. V zemi zpustošené válkou (občanské války 1956–2006 a 2013–2018) jsou obrovské potřeby do čeho investovat. Ředitel Asociace, Bernard, proto nechce mrhat prostředky, ale vložit je do budování lidského potenciálu vzděláním.

Níže uvádíme nejvýznamnější aktivity Bernarda a ACFEE, které stojí na podpoře z ČR:

Potravinová pomoc

V letech nejtěžší humanitární krize (hladomor 2017-2018) zajištění potravinové pomoci ve spolupráci s organizací Krmte hladové. Po překonání nejhoršího od roku 2019 podpora zemědělského programu k zajištění potravinové soběstačnosti v Amee.

Dočasný sirotčinec ve vesnici Obama

V Jižním Súdánu je v důsledku války velmi mnoho sirotků bez jakéhokoli sociálního zabezpečení.

Ve vesnici Obama (na některých mapách lze nalézt pod domorodým názvem Ayii) může ACFEE pro sirotky a jejich pečovatele využívat zapůjčenou přízemní budovu. Po rekonstrukci bude dům sloužit jako sirotčinec, než bude pro děti připravené zázemí ve středisku v Amee.

Budování centra holistické misie s biblickou školou v Amee

Jihosúdánská církev trpí akutním nedostatkem vedoucích, kteří by byli alespoň trochu vzdělání (uměli číst, dostatečně rozuměli angličtině, měli Bibli a uměli pracovat s textem). To proto, že většina vzdělaných pastorů byla zabita nebo musela utéct ze země. Klíčovým projektem ACFEE je proto biblické vzdělávání vedoucích služebníků v církvi a budování biblické školy v ruinách areálu bývalého uprchlického tábora nedaleko vesnice Amee. V prostorném areálu má vzniknout nejen biblická škola, ale i škola základní, zdravotní klinika a sirotčinec, včetně políček pro zajištění potravinové soběstačnosti.

Zdravotní středisko a holistická misie v Tabworu (kmen Ofirika)

ACFEE  provozuje zdravotní kliniku a duchovně a osvětově působí v kmeni Ofirika.

Ofirika je malý přátelský kmen v odlehlé buši Jižního Súdánu mezi horami. Jsou to zemědělci a lovci žijící uprostřed nádherné přírody. Jazyk tohoto kmene ještě není zapsán.

 

Tyto čtyři projekty se uskutečňují díky pomoci křesťanů z ČR, která trvá už od roku 2009. Od roku 2015 spolupracuje emeritní arcibiskup Bernard se Spolkem pro Jižní Súdán, českou neziskovou organizací.

 

S použitím materiálů Spolku pro Jižní Súdán, použito s laskavým svolením.

Činnost organizace International Needs v Bangladéši

MacDonald M. Adhikary, ředitel IN Bangladéš, s manželkouSociální systém v Bangladéši způsobuje, že osiřelé děti jsou velmi zanedbávané a odsouzené k životu dětského dělníka v extrémní chudobě. International Needs (IN) působí v Bangladéši od roku 1974 s cílem pomoci zejména chudým dětem a sirotkům. Výkonným ředitelem je pan MacDonald M. Adhikary (na fotografii s manželkou).

International Needs pracuje v pěti chudých oblastech Bangladéše a svou prací vždy pomáhá zlepšovat život celé místní komunity.

Škola v oblasti Naogaon na severu země
IN v této zemědělské oblasti provozuje školu a školku pro chudé děti. Oblast je velmi chudá a děti nemají šanci dostat se do státních škol.

Škola v BanasriŠkola Banasri ve slumu v hlavním městě Dháka
IN v tomto slumu provozuje školu a školku pro chudé děti.

Savar Ministry v hlavním městě Dháka
International Needs zde provozuje:

  • Křesťanský dětský domov „Savar“ pro sirotky a ohrožené děti – pro dívky. Během let domovem prošly tisíce dětí. V roce 2015 jich zde bydlelo 198 a pocházejí z různých míst Bangladéše. Dostávají zde vzdělání až do vysokoškolské úrovně, jídlo, bezpečné bydlení, zdravotní péči. Provoz domova je hrazen z podpory zahraničních dárců. Při domově funguje základní a střední škola s 10 učiteli a malé koleje pro vysokoškoláky.
  • Školu ve slumu. Škola je zdarma a děti zde dostávají vyvážený oběd 6x týdně, protože většina z nich trpí podvýživou. Ve škole je zdravotnické zařízení a pitná voda a děti dostávají zdarma také uniformy. V roce 2012 bylo ve škole 60 dětí, o které se starali 3 učitelé.
  • Zdravotní centrum přístupné pro děti z dětského domova Savar i pro další místní chudé obyvatele.
  • A další: odborné kurzy pro dospělé, pomoc seniorům, biblické studium a jiné duchovní služby.

Bethany Ministry v oblasti Barisal na jihu země

International Needs v této venkovské oblasti provozuje:

 • Chlapecký domov pro pro sirotky a ohrožené děti “Bethany Children Village” (česky Dětská vesnička Bethany). Bydlí zde průměrně 90 dětí, které tu dostávají veškerou potřebnou péči. Součástí domova je základní škola a po jejím dokončení mohou děti docházet na střední školu. Škola je přístupná i chudým dětem z okolí a kromě vzdělání poskytuje zdarma uniformy, učebnice, učební pomůcky a každodenní svačinu.
 • A další: odborné kurzy pro dospělé, rybí farmu, duchovní služby.

Jessore, jihozápad země
IN zde provozuje školku a školu pro děti ze slumu, odborné kurzy pro dospělé, duchovní služby a další pomocné programy.

Činnost organizace International Needs v Burkině Faso

Burkina Faso se potýká s velkou chudobou a velmi nízkou gramotností, jednou z nejnižších na světě. Organizace International Needs (IN) pomáhá od roku 2004 lidem v druhém největším městě na jihozápadě země – Bobo-Dioulasso je rychle rostoucí velkoměsto.
IN sídlí ve čtvrti, kterou obývá přes 60 000 lidí. Hlavním cílem práce IN je poskytnout místním lidem vzdělání, dostupnou lékařskou péči a duchovní osvětu. Provozuje zde základní a střední školu a zdravotnické centrum, které vznikly přímo ve velké chudinské čtvrti, kde lidé žijí bez elektřiny a vodovodu. Výkonným ředitelem je pan Jean Kone.

Základní a střední škola

Křesťanská škola „La Bonne Nouvelle School“ (česky: Škola Dobré zprávy) byla založena v roce 2005 k poskytování středoškolské výuky, která v oblasti chyběla. Od roku 2015 bylo otevřeno i 6 ročníků základní školy, protože zde jinak funguje pouze jedna další základní škola, kde je ve třídách až 200 dětí. Je to pro chudé rodiny možné jen díky tomu, že pro ně IN hledá pravidelnou podporu v programu Dálková adopce PLUS®. Ve škole dostanou nejen kvalitní vzdělání, ale také hlavní denní jídlo, uniformu, učebnice, lékařskou péči, seznámení s Biblí a křesťanskými hodnotami a duchovní podporu. Škola záměrně mírně upřednostňuje dívky, protože ty zde mají oproti chlapcům mnohem méně možností, jak získat vzdělání. Výuka probíhá většinou ve francouzštině, ale lidé mezi sebou často hovoří místním jazykem dioula.
Děti čekající na dárce, které chtějí chodit do této školy.

Zdravotnické centrum

V roce 2007 dostala burkinská IN pozemek od města, aby na něm postavila zdravotnické centrum. To se díky dárcům z britské pobočky IN zdařilo a středisko má nyní 3 budovy. Centrum  poskytuje kvalitní lékařskou péči a dále se rozvíjí; v roce 2017 zde bylo otevřeno nové mateřské a porodnické oddělení s vyškoleným personálem.

Činnost organizace International Needs na Filipínách

Mezinárodní organizace International Needs (zkráceně IN; dříve I.N. Network) započala činnost na Filipínách v r. 1977. Výkonným ředitelem je pan Leonardo Alconga (na fotografii). Pobočka International Needs na Filipínách má své sídlo ve městě Marikina City nedaleko hlavního města Manily.

Práce pobočky zahrnuje rozmanité projekty:

 • duchovní osvěta a vznik nových místních církví – více viz v sekci Křesťanské aktivity
 • Dálková adopce PLUS®
 • komunitní projekty

Komunitní centra

International Needs se snaží v každé větší chudinské oblasti, kde slouží, vybudovat komunitní centrum s těmito prvky:

 • miniknihovna – Pokud děti chodí do veřejné školy, dělí se o jednu učebnici 3–5 dětí. V miniknihovně mají 2 učebnice na každý předmět pro každý ročník. Děti mohou studovat další knihy, pracovat na počítači, připojit se k internetu, použít tiskárnu. Tato zařízení provozovaná International Needs zvyšují úroveň vzdělání podpořených dětí.
 • předškolní výchovné skupiny – organizované a vedené místním koordinátorem
 • doučování pro děti, které jej potřebují
 • kurzy biblického studia
 • poskytování pitné vody za zlomek obvyklé ceny

Programy soběstačnosti

International Needs rozvíjí dle místních podmínek programy, který pomáhají rodinu dítěte vyvádět ze závislosti na darech ze zahraničí.
Jsou to například tříměsíční kurzy vyrábění bot a oděvů, svařování, jednoduchého účetnictví, obchodování a manažerství, ale i znalostí Bible.
Osvědčil se též projekt, kdy vhodná podpořená rodina dostala od International Needs na leasing rikšu (taxi-vozík se šlapacím pohonem). Vozíky jsou hojně využívané jako forma veřejné dopravy a slouží rodinám k obživě.

Zdravotnické výjezdy

Chudé komunity s nízkou životní úrovní nemají dostatek zdravotnické péče poskytované státem, protože leží daleko od příslušné obce. Většina vzdálených vesnic nemá zdravotní střediska ani dostupného lékaře. V naléhavých případech spoléhají vesničtí starší na tradiční praktiky, které mnohdy situaci ještě zhorší.
International Needs organizuje zdravotnické výjezdy, které lidem poskytují základní lékařskou a zubařskou péči. Lidé také dostanou léky a vitamíny.
Mnoha nemocem, s nimiž lidé přicházeli, by bylo možno zabránit účinnou prevencí. Proto se věnuje energie do poradenství.

Humanitární pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami

Filipíny patří mezi země s největším množstvím živelných pohrom na světě. Filipínci každoročně zažijí asi 20 tajfunů. Dalšími neštěstími jsou zemětřesení, erupce sopek, záplavy, sesuvy půdy. Pobočka International Needs v takových případech vydatně a účinně pomáhá postiženým lidem. Díky našim dárcům jsme měli výsadu pomáhat s nimi v letech 2004, 2006, 2009 a 2013.

Činnost organizace International Needs v Indii

Mezinárodní organizace International Needs (zkráceně IN; dříve I.N. Network) zde začala pracovat mezi nepálskou
menšinou v roce 1989 pod vedením Nicanora Tamanga (na fotografii), který byl vyhoštěn z Nepálu kvůli své víře.

Centrum Prayas v Dehradunu
Zde se poskytují následující služby:
– doučování pro děti v rámci Dálkové adopce PLUS®
– výuka gramotnosti pro dospělé
– kurzy šití
– v plánu jsou kurzy pro chudé a nevzdělané (např. krejčovský kurz, kurz pro učitele, služebné atd.)

Dětský biblický klub
International Needs v Dehradunu pořádá o letních prázdninách Dětský biblický klub. Této akce se účastní nejen děti z programu Dálková adopce PLUS®, ale také děti z různých církví i z nevěřících rodin. Každý rok sem přichází přibližně 120 dětí.

Ve vánočním čase probíhají vánoční setkání, kde děti dostanou užitečné dárky. Během posledních let tak dostaly například školní tašky, oblečení, penály, jídlo (například sojové boby, rýži nebo ovoce), teplé přikrývky a nouzové baterky pro případ, kdy v noci vypne elektrika.

Činnost organizace International Needs v Nepálu

Stručně z historie International Needs v Nepálu
Mezinárodní organizace International Needs (dříve I.N. Network) zahájila službu v Nepálu v roce 1974 pod vedením Dr. Nicanora Tamanga a jeho manželky Elizabeth, kteří byli pro svou víru vyhoštěni z Nepálu.
Pobočka International Needs v Nepálu má své sídlo v hlavním městě Káthmándú.

Nepál je většinově hinduistickou zemí, kde před půlstoletím prakticky neexistovalo křesťanství. Dr. Nicanor Tamang je přesvědčen, že Nepálu nelze pomoci, pokud se nezmění něco důležitého v myšlení a srdcích Nepálců. Na počátku stála především osvětová duchovní práce a vzniklo mnoho nových církví. Ty se stávají přirozeným centrem vzdělání, osvěty v oblasti zdraví a hygieny. Více o této činnosti najdete v sekci Život a služba křesťanů v Nepálu.

Odborné výcvikové centrum Lydia
Po splnění programu získávají studentky diplom uznaný i nepálskou vládou.

Tento vynikající projekt International Needs řeší obtížnou situaci žen, na které zvláště tvrdě dopadá zaostalost a chudoba. Nepálské dívky a ženy bývají kvůli chudobě mnohdy prodávány jako prostitutky do Indie. Jejich společenské postavení bývá nízké a nezaměstnanost vysoká.

Centrum Lydia je jedno z prvních křesťanských center v Nepálu, kde ženy dostanou komplexní výcvik v oblastech povolání a základní péče o zdraví. Obdrží též duchovní podporu. Je to projekt, který dobře zapadá do přirozeného prostředí a potřeb žen v Nepálu a přináší velký užitek.
V centru Lydia se 20 žen po dobu 5 měsíců učí praktickým dovednostem jako je: šití, vaření, základy hygieny, preventivní zdravotní péče, výživa, péče o děti, gramotnost, základy křesťanského života.

V počátcích projektu stála misionářka Danmit Sharma, registrovaná zdravotní sestra a porodní asistentka, která už předtím navštěvovala ženy v několika vesnicích. Ženy ji žádaly, aby založila školu, kam by mohly přijít, několik měsíců se učit a potom své znalosti využít ve svých vesnicích. To se uskutečnilo v roce 1997.
V centru získávají ženy praktické dovednosti a díky duchovní podpoře také novou sebedůvěru a vědomí vlastní hodnoty. Po skončení kurzu dostávají darem šicí stroj. Když se vrátí do své vesnice, jsou schopny si vydělávat a ostatní ženy se k nim chodí učit. Každá žena z kurzu Lydia má závazek předat své umění a nabyté znalosti nejméně dalším pěti ženám. Tím se dopad programu ještě násobí. Mnohé absolventky kurzu jsou v tom velmi aktivní a úspěšné. Dr. Tamang vypráví o jedné z absolventek kurzu, která požádala o další šicí stroj a sama začala malou výcvikovou školu ve své vesnici.

Návštěva z Velvyslanectví České republiky v Dillí

Nepálskou pobočku International Needs v Káthmándú navštívil 10. 3. 2004 pan velvyslanecký rada z Velvyslanectví České republiky v Dillí, Ing. Václav Štor, a s ním i česká honorární konzulka v Nepálu, paní Zdeňka Karkyová. Byli příjemně překvapeni tím, co všechno tato organizace dělá pro děti a pro mladé ženy. Pan velvyslanecký rada nám sdělil, že podpora nepálských dětí zprostředkovaná z ČR Nadací Mezinárodní potřeby je platnou součástí rozvojové pomoci poskytované českými nevládními organizacemi.
8. 11. 2009 navštívil nepálské projekty vedoucí velvyslaneckého úřadu ČR v Dillí, pan Mgr. Jan Kreuter. Následně nám zaslal dopis (viz fotografie).

 

Činnost organizace International Needs v Ugandě

Naše partnerská organizace International Needs (zkráceně IN; dříve I.N. Network) působí v Ugandě
od roku 1994 a práci řídí výkonný ředitel Justus Miwanda (na fotografii).

Základní záměry International Needs Uganda
International Needs chce celkově zasáhnout životy lidí v komunitách v celé oblasti,
přinést jim naději a nabídnout pozitivní změny. K tomu jí slouží řada projektů. Kromě vzdělávání se
práce ugandské International Needs zaměřuje na:

 

  • poskytování zdravotní péče,
  • zajištění pitné vody,
  • prevenci AIDS,
  • posilování ekonomiky nejchudších rodin,
  • výuku řemeslných dovedností,
  • biblické vzdělávání křesťanských služebníků,
  • zakládání nových křesťanských společenství v odlehlých oblastech.

Víceúčelové křesťanské centrum služby v Buikwe

Nachází se v něm Trinity Bible School, vzdělávací a konferenční centrum, křesťanské společenství
Buikwe Community Fellowship a kancelář International Needs.
Služby centra:

 

 

 • Pořádání všeobecných konferencí a seminářů na podporu křesťanských služebníků,
   • služba ženám v oblasti Buikwe,
   • služba dětem v křesťanském společenství v Buikwe,
   • přinášení biblického poselství do okolních vesnic,
   • roční biblický kurz pro 10–15 kazatelů nebo pracovníků zakládajících nová společenství.

 

Lékařská klinika Makonge – Kiyindi

Toto zdravotní centrum poslouží více než 200 lidem týdně. Centrum je k dispozici pro téměř 20 000 lidí především ze tří okrsků: Kiyindi, Tukulu a Busagazi. Mnoho lidí také přichází z Buvuma Islands.
Centrum má ordinaci praktického lékaře, dětského lékaře, poradnu pro těhotné maminky, porodní oddělení, centrum pro plánování rodiny, laboratoř a kliniku HIV/AIDS. V r. 2006 byla otevřena zubní a oční ordinace. Mezi další činnosti patří terénní zdravotní služba a očkování dětí. Ve školách se vyučuje předmět „Výchova ke zdraví“. Centrum také pořádá programy pro prevenci onemocnění virem HIV přímo ve vesnicích v regionu. Zdravotničtí a křesťanští pracovníci v Ugandě prožívají úspěch díky zaměření na skutečné problémy lidí.

 

Existuje řada projektů s výukou základní hygieny, školení zaměřená na prevenci nemocí. Projekty bývají založené na praxi, tzn. ti, kdo školí, znají prosté ugandské rodiny a jejich potřeby. Lidé také obdrží duchovní osvětu.

Pomoc rodinám ke zvýšení ekonomické nezávislosti
International Needs rozvíjí některé praktické projekty, ve kterých vyučuje místní farmáře zásadám správné péče o dobytek a pěstování plodin. Potřebným rodinám je jako vstupní investice poskytnuto hospodářské zvíře s tím, že další zvířata narozená z jejich chovu jsou zčásti rozdána dalším rodinám.