Soustředění lektorů 2011

Soustředění lektorů 2011

Dvoudenní soustředění pro spolupracovníky programu Zdravá mládež se odehrálo 26.–27. 9. 2011 a vybrali jsme pro něj příjemné prostředí konferenčního centra Immanuel u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Vybrali jsme dobře a měli jsme také hezké počasí. Slunce na obloze bylo jakoby znamením shůry, že Pán Bůh chce během těchto dvou dní vložit do našich srdcí světlo i novou sílu – a to je také vlastní smysl těchto soustředění.

Soustředění se zúčastnili všichni lektoři kromě Martina Růžičky, který onemocněl. Byl s námi rovněž host Pavel Kotouček z Olomouce, který uvažuje vstoupit do tohoto druhu služby. Pozvali jsme také Davida Ř. a Bogdana Lacha z Křesťanské akademie mladých (KAM), aby vedli program soustředění.

Všichni přítomní lektoři jsou velmi zkušení ve službě mladým a strávit dva dny v debatě těchto lidí a sdílení jejich pohledů, zkušeností i zápasů, je skutečná duchovní koupel.

Naším tématem byla především mimoškolní část naší práce (tedy volnočasové aktivity), ale ve skutečnosti jsme v debatách zabíhali do všech oblastí práce – od škol ke klubům, víkendovým či letním akcím, osobním rozhovorům, komunikaci s mladými s využitím moderních elektronických prostředků atd.

Vzhledem k tomu, že pracovníci KAMu toto osobně dobře znají a David Ř. byl navíc mnoho let lektorem programu Zdravá mládež, byli nám Bogdan i David skvělými společníky, povzbuzovateli, vedoucími i kamarády zároveň. Při velmi interaktivní formě programů jsme strávili příjemné chvíle. Všichni přítomní jsou velmi zkušení ve službě mladým a strávit dva dny v debatě těchto lidí a sdílení jejich pohledů, zkušeností i zápasů je skutečná duchovní koupel…

Na závěr programu jsme se spontánně modlili za každého jednotlivě. Jsme si sice vědomi, že dobrá teorie a příprava jsou pro profesionální práci na školách nutnou podmínkou, ale bez Boží pomoci by tato práce byla jen prázdným – byť jakkoliv zdařilým – povídáním, nikoliv skutečnou posilou v životě mladých. Každý z nás je v jiné situaci a má jiné potřeby, proto jsou osobní modlitby za každého jednotlivě tím nejlepším závěrem.

Velmi si vážíme přípravy i osobního nasazení pracovníků KAM. Vážíme si jejich přístupu jako rovného k rovným, ale zároveň jasného směřování soustředění k tomu, abychom šli vždy ještě o krůček dále, než jsme nyní.

Na toto soustředění jsme obdrželi grant od F-nadace, který pokryl menší část nákladů. Děkujeme za něj.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary