Soustředění lektorů 2016 - reportáž

Soustředění lektorů 2016 - reportáž

Soustředění lektorů proběhlo 5.–7. 9. 2016 v Konferenčním centru Immanuel, které jako vždy poskytlo vynikající péči. Byl to dvanáctý ročník tradiční akce, kterou Nadace Mezinárodní potřeby pořádá pro lektory programu Zdravá mládež od roku 2003. Původně dvoudenní akce se rozrostla na třídenní a s letošními 66 účastníky (tři ze Slovenska) jsme se přiblížili hranici kapacity konferenčního centra.

Cílem Soustředění lektorů je být službou pro lektory. Tito lidé přinášejí naději mezi mladé lidi do škol. Soustředění má být místem, kde sami načerpají čerstvou posilu ve svém povolání a službě.
 
Setkání začalo pondělní večeří, po které následovaly úvodní informace a seznamování účastníků v menších skupinkách. To je důležité pro celý účel a smysl soustředění, protože se takto vytváří osobnější atmosféra a společenství navzájem.

Hlavní program druhého dne začal tématickým blokem nazvaným „Povídej, naslouchám“. Šlo v něm o to, jak nechat žáky a studenty při programu hovořit a přitom udržet téma, kterého se má program týkat. Tři lektoři sdíleli své zkušenosti a myšlenky a následovala všeobecná diskuze.
Další blok se týkal specifika křesťanské lektorské práce: role modlitby. Své zkušenosti a zajímavé příběhy sdílelo pět různých lektorů. Šlo o velmi silné téma, ve kterém zazněly skutečně hodnotné pravdy. Když později nastal čas na všeobecnou diskuzi, místo ní jsme se spontánně věnovali modlitbám. Připomněli jsme si naléhavá modlitební témata – například vážné zdravotní potíže některých lektorů, kteří se soustředění nemohli zúčastnit.

  

Odpolední program druhého dne rozdělil účastníky do dvou workshopů, které proběhly dvakrát za sebou. Takto se do nich mohli postupně zapojit všichni účastníci. Jan Molnár z liberecké organizace Maják o.p.s. měl připraveny modelové situace lektorské práce – co se může ve třídě přihodit, jak si s tím poradit. Hovořil o šikaně, ale i o jiných problémech, se kterými se lektor může setkat. Účastníci si zahráli názornou hru, sdíleli svoje zkušenosti a živě diskutovali.
Druhý workshop vedený Zdeňkem Dlabolou se týkal motivace k učení – porovnání vnitřní a vnější motivace, biblické principy.

Večery zůstávají na soustředěních lektorů tradičně volné. Jsou hojně využívané k rozhovorům, setkáním, prostě ke společenství přátel, které spojuje společná služba.

  

První programový blok třetího dne se týkal propojení lektora s místním křesťanským společenstvím. Čtyři lektoři vyprávěli, jakou roli v jejich práci hraje jejich křesťanské společenství. Jejich svědectví bylo velmi upřímné a většina posluchačů se s jejich zkušenostmi mohla ztotožnit. Následná diskuze přinesla také pěkné zkušenosti o získávání osobních dárců, což je pro většinu lektorů živé téma. Diskuze i příspěvky vyzněly velmi pozitivně a mohly být velkým povzbuzením pro přítomné.

Poslední bod soustředění přinesl pohledy a zkušenosti tří lektorů se zvláštními přednáškovými tématy, o něž školy často jeví zájem: programy o Bibli, Janu Husovi, světových náboženstvích. Radek Hejret posluchače do tématu vtáhl a nechal je vyzkoušet si část interaktivního programu o biblických dějinách, který si vytvořil na přímou žádost jedné učitelky. Lektoři vyprávěli o upřímném zájmu mnoha učitelů a studentů o hodnověrné informace o těchto otázkách a také o zájmu o Bibli samotnou.
V návaznosti na tato svědectví jsme se opět vrátili do menších skupinek, v nichž jsme byli na samém počátku, a soustředění lektorů jsem ukončili modlitbami za sebe navzájem.

Nakonec ohlasy dvou účastníků:
„Právě jsem se vrátil z tří denního soustředění lektorů Nadace Mezinárodní potřeby a cítím se motivován a povzbuzen mnohým vzděláváním, ale i osobními rozhovory a sdílením dobré praxe.“
„Programy byly velmi konkrétní a praktické.“


Od roku 2013 pořádá Nadace Mezinárodní potřeby „Soustředění lektorů“ v součinnosti s partnerskou F-nadací. Díky spolupráci s organizacemi Etická výchova, o.p.s., a Křesťanská akademie mladých, z.s., má soustředění od roku 2016 statut akreditovaného kurzu v rámci Lektorské akademie.

Na krátkém sestřihu se můžete podívat na několik momentů ze soustředění:

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary