Nepálští studenti biblických škol

Nepálská církev je jednou z nejrychleji rostoucích na světě. Během 50 let vzrostl počet křesťanů v Nepálu z nuly na odhadovaný 1 milion. Církev má nedostatek vzdělaných služebníků. Proto podporujeme nepálské studenty tří biblických univerzit ve městě Dehradun v severní Indii. Po ukončení studia se absolventi vrací do Nepálu. Pravidelnými dary můžete podporovat konkrétního studenta.

O studentech

Tento program se podobá Dálkové adopci PLUS®, liší se však tím, že z podpory není žádná část určena na financování křesťanských aktivit (jak je tomu u adopce).

Koho a proč podporujeme

Jde o pomoc nepálským křesťanům, kteří chtějí získat potřebné vzdělání a pak pracovat jako profesionální služebníci v církvi nebo v církevních organizacích.

Po dokončení studia pracují buď přímo v Nepálu nebo slouží početným nepálským menšinám v Indii, případně v Bhútánu. Ve studiu vysoké biblické školy mají přednost zájemci přímo z Nepálu, jinak hledáme dárce podpory též pro nepálské studenty odjinud.

Zájemců o službu v církvi je dost, studium je však velmi drahé.
Vždy jde o lidi z chudých rodin a z chudých křesťanských církví.
Podporu mohou dostat jen ti studenti, kteří se už před studiem aktivně zapojují v církvi.
Naším partnerem pro službu této komunitě je místní pobočka organizace International Needs, jejíž práci podporujeme prostředky od dárců z ČR. V tomto projektu spolupracujeme od roku 1997.

Proč podporujeme toto studium
Studium biblické školy pomůže mladým dospělým lidem k lepšímu zakotvení v biblické zvěsti. Připraví je pro službu v církvi a pro službu lidem ve svém okolí. Mohou pak pomáhat tisícům dalších potřebných lidí.
Církev v Nepálu vyrostla z 50 000 pokřtěných v roce 1991 na více než milion křesťanů nyní. Nepálská církev je tak jednou z nejrychleji rostoucích na světě. Panuje zde veliký hlad po evangeliu, ale zároveň veliký nedostatek dobře připravených služebníků. Pastorem nového křesťanského společenství se v Nepálu často stane první, kdo ve vesnici uvěří.
Někteří z absolventů studia se také mohou zapojit do práce mezi početnou nepálskou menšinou v Indii (příp. v Bhútánu), která má rovněž významné sociální a duchovní potřeby.
Staňte se i Vy součástí řešení jejich nouze; umožněte jim svými dary studium: Studenti, kteří čekají na podporu.

Jaké vzdělání je třeba
Podporujeme bakalářské studium na vysoké biblické (teologické) škole.

V jakých školách se podporovaní studenti učí
Studium probíhá na třech školách v Dehradunu:
Doon Bible College (DBC) – Biblická škola Doon
New Theological College (NTC) – Nová teologická škola
Presbyterian Theological Seminary (PTS) – Presbyteriánský teologický seminář

V Nepálu zatím dobré teologické školy nejsou – křesťanství tam donedávna bylo trestné. Studium proto probíhá na školách v Dehradunu v severní Indii (více níže). Z toho důvodu  je tento projekt zařazen pod Indii.

 • školné
 • ubytování a stravu
 • kapesné pouze na školní rok
 • jednu cestu domů na zimní a letní prázdniny (druhou cestu hradí rodina)
 • lékařskou péči (je-li třeba)
 • pojištění
 • zálohu škole na případné zdravotní výdaje
 • příspěvek na knihy
 • malý vánoční dárek a malý dárek k promoci

Rodiny studentů kromě toho samy hradí další výdaje: zápis a související poplatky vždy na začátku školního roku (ve výši asi desetiny celoroční podpory od dárce), oblečení a další.

Financování podpory, zajištění a kontrola

Finanční prostředky se poskytují:
a) přímo škole (školné, ubytování a strava, záloha na případné zdravotní výdaje)
b) přímo studentům (kapesné, jízdné na 1 cestu domů na zimní a letní prázdniny, pojištění, příspěvek na knihy)
c) Určité procento používá Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) na provoz nadace.
Určité procento používá NMP na „Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí“.
O výši obou předchozích srážek rozhoduje správní rada pro každý rok znovu; obvykle se však rok od roku mění pouze nepatrně či vůbec. Upřesnění pro daný rok najdete v článku Jakou část Vašich darů použijeme na provoz (správu), kde také vysvětlujeme, co je potřeba z těchto dvou srážek financovat a proč.
d) Částí z darů na podporu studenta se financuje chod podpory v místní pobočce partnerské organizace International Needs (IN) v Indii, kde probíhá studium biblických škol.
Pro zajištění této administrace využívá indická IN 8 % z Vaší podpory pro studenta.
Proč je nutná srážka na chod podpory v Indii:
Program „Nepálští studenti biblických škol v Indii“ je založen na tom, že konkrétní dárce podporuje konkrétního studenta. Pro dárce je nutno zajistit pravidelné zprávy a také pečovat o to, aby darované prostředky byly využity ke svému cíli. K tomu je třeba zajistit nad programem podpory přiměřený dohled. Mezi NMP a zahraniční pobočkou IN je nutná i další detailní, často rozsáhlá, komunikace než jen povinné 4 zprávy za rok. Také v zahraničí se musí vést účetnictví, platit poplatky za bankovní převody a jiné náležitosti dané tamními zákony.
e) Žádnou část z přijatých darů na podporu studentů biblické školy nepoužíváme k duchovní osvětě (k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků), jak je tomu u Dálkové adopce PLUS®.
f) Podporu dárců z České republiky zasíláme studentům každý měsíc.

Kdo zajišťuje chod podpory v severní Indii
Projekt  „Nepálští studenti biblických škol v Indii“ je organizován kanceláří International Needs.
Program vede ředitel Prasanna Khaling a pomáhá mu asistentka paní Seema Pradhan.

Jak se kontroluje využití podpory a hospodaření v severní Indii?
Hospodaření organizace je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.
Koordinátoři místní pobočky International Needs kontrolují využití podpory i to, zda studenti opravdu studují. Nesrovnalosti se dříve nebo později projeví a pak je řešíme. Jde-li o nevyužitou podporu za poslední období, dárci nabízíme vrácení daru nebo jiné řešení.

Studium probíhá v angličtině.
Školní rok těchto studentů začíná zpravidla v červnu nebo v červenci a končí v dubnu nebo v květnu – podle školy, na kterou chodí nebo se hlásí.
Prázdniny jsou přibližně od poloviny května do poloviny července.

Jak dlouho trvá studium
– 3 roky, mají-li úplné středoškolské vzdělání (tj. 10 tříd základní školy + 2 roky střední školy)
– 4 roky, mají-li jen 10 tříd základní školy nebo jejich znalost angličtiny není příliš dobrá

Prázdninová praxe
Studenti během letních a zimních prázdnin vyjíždějí s programy přesahujícími školní vyučování a jako laici a studenti teologie sdílejí evangelium, kamkoli přijdou. Často o tom dárcům píší ve svých dopisech. V hinduistickém prostředí prožívají někdy nesnadné situace.

Projekt podpory je dlouhodobý a osvědčený

Projekt běží od roku 1991. Za tu dobu absolvovalo biblickou školu přes 150 studentů. Nejméně 90 % z nich se po dostudování zapojí do služby v Nepálu a v okolních zemích. V Nepálu se někteří z nich stali pastory a učiteli církevních škol a vedou si velmi dobře. Jejich vliv přesahuje církev, protože působí na celou místní komunitu.

Kontakt se studenty

Pravidla a informace k dopisům a dárkům pro studenty se převážně shodují s pravidly pro dopisy a dárky dětem v programu Dálková adopce PLUS®. Prosíme, abyste si pravidla prostudovali a dodržovali je!

Dopisy studentům biblických škol (v angličtině) posílejte na tuto adresu:
Mrs. Seema Pradhan
Sponsorship IN-Charge
ACTS Ministries – Dehradun Project
Thani Gaon, near Moravian Institute
P.O. Rajpur, DEHRADUN – 248009
UTTARAKHAND, INDIA

Pozor, adresa na balíček se liší od adresy na dopis – viz níže!

Pokyny k balíčkům a dárkům:
Pokud možno žádný balíček s dárky neposílejte. Pokud jej i přes naše doporučení chcete poslat, pak:
a) Pokud student dokončí studium a balíček pro něj přijde až potom, je velmi obtížné až nemožné doručit mu ho, když student už není na škole. Studium obvykle končí na konci dubna nebo 1. týden v květnu.
b) Dbejte na to, aby velikost balíčku nepřesáhla 10×17 cm.
c) Posílejte jen lehké a nerozbitné věci. Například knížku nebo šátek apod.

Do balíčku rozhodně nepatří:
Peníze.
Další předměty nevhodné pro mladé lidi.
Žádné pravé šperky ani bižuterii (jako např. přívěsky, řetízky).
Žádné jiné cennější věci.

Veškerý obsah balíčku označte jménem, příjmením a kódem (z písmen a číslic, na konci je CZ) studenta.

Balíčky posílejte na tuto adresu:
Mr & Mrs. N. Tamang
Thani Gaon, near Moravian Institute
P.O. Rajpur, DEHRADUN 248009
UTTRAKHAND, INDIA

Vždy počítejte s vysokým poštovným – zjistěte si předem. Nikdy neposílejte balíček pro studenta na adresu české kanceláře, tj. na adresu Nadace Mezinárodní potřeby. Pokud nám do kanceláře přijde balíček k doručení studentům, nemůžeme Vám ho kvůli nákladům ani vrátit, musíte si ho vyzvednout u nás.

Cena dárku: nemá přesáhnout 10 amerických dolarů.
Označení obsahu balíčku: veškerý obsah balíčku označte jménem, příjmením a kódem studenta (kód je z písmen a číslic, na konci je CZ) .
Četnost: Prosím neposílejte balíčky častěji než 1x za rok.

Prosím přijměte tato pravidla a nepřekračujte je.

Zprávy od studentů

Zajišťujeme od studentů 4 zprávy ročně. Může to být:

  • čerstvá fotografie
  • zpráva koordinátora o studentovi
  • dopis od studenta
  • přání k Vánocům

 

Termíny obvyklého odeslání pravidelných zpráv z naší kanceláře dárcům:
začátkem května, v srpnu, začátkem listopadu a před Vánocemi (závisí to na termínu, kdy nadace dostane zprávy studentů ze zahraničí).

Vezměte prosím v úvahu, že dopis, který jste dostali, určitě není úplně „čerstvý“ (viz níže). Mezinárodní organizace International Needs (IN) má pevně dané termíny, kdy nám korespondenci zasílá. Studenti mohou psát dopisy i s větším předstihem, který je nutný pro zpracování všech zpráv. Může se snadno stát, že v době, kdy student psal svůj dopis, ještě ani dopis od Vás neměl, a tak na něj nemohl reagovat.

Odpověď na Váš dopis je něco navíc; nejsme schopni zaručit, že Vám Váš student vždy odpoví. Odpověď si může vyžádat i více než 3–4 měsíce.

Nejméně před dvěma měsíci. Je to doba nutná ke zpracování zpráv mnoha podpořených v zahraničí i v ČR a k přepravě.

Záleží nám na tom, aby vše bylo v pořádku a abychom pro sebe i pro Vás získali ze zahraničí vysvětlení. Naši zahraniční kolegové často pracují za velmi obtížných okolností. Někdy dojde k chybě, nikdy to však není záměrný pokus oklamat dárce.

V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte.

Výše a délka podpory, jak platit, ukončení

 • plná podpora*              1 800 Kč měsíčně (21 600 Kč ročně)
 • poloviční podpora        900 Kč měsíčně (10 800 Kč ročně)

* Výjimečně umožňujeme i nižší podporu tak, aby 1 student měl maximálně 3 dárce. Součet podpor všech tří dárců jednoho studenta musí být 1 800 Kč měsíčně. Nejnižší možná podpora jednoho dárce je 500 Kč měsíčně.

Interval a pravidelnost plateb
Podporu nám zasílejte měsíčně, čtvrtletně či pololetně i celou částku za rok najednou – co Vám nejvíce vyhovuje.
Při jiném intervalu plateb než měsíčním je třeba platit odpovídající částku pravidelně a na začátku období, nikoliv na jeho konci.
Celoroční částka není myšlena pro kalendářní rok, ale na dobu 12 měsíců dopředu.
Netrváme na celoroční podpoře placené předem. Žádáme Vás však, abyste zavedli trvalý příkaz a zajistili dostatek peněz na účtu, aby nám podpora přicházela pravidelně. Nebo si dobu další platby hlídejte.

Způsob platby
Způsobů platby je více, vyberte si ten, který Vám nejvíc vyhovuje.
Ve všech případech je nutné uvádět námi přidělený variabilní symbol. U darů bez příslušného variabilního symbolu hrozí, že je nezaúčtujeme správně.

Minimální doba podpory je 1 rok (tedy 12 kalendářních měsíců), optimální po celou dobu studia.
Podporu lze začít v kterémkoli měsíci roku bez ohledu na to, kdy začíná školní rok.
Podpora je rozpočítána i na období prázdnin.

V případě, že máte nečekané finanční problémy, komunikujte s námi, vždy se Vám snažíme vyjít vstříc a dohodnout se na nějakém kompromisu nebo na ukončení podpory. Prosíme však o dodržení jednoho roku minimální doby podpory.

Změnu výše podpory nebo její úplné ukončení nám oznamte více než 3 měsíce předem e-mailem nebo dopisem. Ve třech měsících následujících po měsíci, kdy nám to sdělíte, nám prosím posílejte podporu v původní výši. Mezitím můžeme začít hledat nového dárce. Je to v zájmu podporovaného studenta.

Při časově omezené podpoře Vás před uplynutím dané doby sami kontaktujeme s dotazem, zda chcete s podporou skutečně skončit. Musíte-li podporu ukončit ještě před uplynutím Vámi zvolené doby, kontaktujte nás více než 3 měsíce předem.

Poloviční a nižší podpora
Dárce poloviční a nižší podpory od nás dostává profil, zprávy studenta a vše ostatní, jako kdyby přispíval plnou podporou. Pro studenta hledáme dárce zbývající části podpory.
Oba (nebo všichni) dárci poloviční (nebo částečné) podpory jsou na sobě naprosto nezávislí. O jakýchkoli změnách komunikujeme s každým zvlášť a nic, co se týká podpory, nezávisí na shodném rozhodnutí všech dárců.
Když nám dárce 1. poloviny (nebo části) podpory začne posílat dary, do zahraničí pro tohoto studenta posíláme plnou podporu (zbývající část podpory doplňujeme z našeho rezervního fondu, dokud se nenajde další dárce). U poloviční nebo nižší podpory je proto lepší, když si dárce k takovéto podpoře vybere studenta, který už část podpory má, protože se nám tím uvolní rezervy a můžeme je případně věnovat dalšímu potřebnému studentovi. K poloviční podpoře se můžete rozhodnout i u studenta, který potřebuje plnou podporu.

Vyberte si studenta k podpoře

Studenti biblických škol v Indii k podpoře: Abidan Lakra

Abidan Lakra

Narodil se 11. července 1998.

Abidan pochází z křesťanské rodiny z města Siliguri v Západním Bengálsku v Indii.

Studenti biblických škol v Indii k podpoře: Roshni Oraw

Roshni Oraw

Narodila se 25. června 1999.

Roshni pochází z nevěřící rodiny. Vyrůstala v křesťanském dětském domově Sano Diyo ve městě Siliguri v Západním Bengálsku.