Staňte se přítelem sirotků v Jižním Súdánu

Malý dar s velkým účinkem:
Možná se necítíte na adopci dětí na dálku, nebo nemůžete přispívat pravidelně a dlouhodobě, ale chtěli byste pomoci těm, kdo to potřebují. Staňte se přítelem sirotků v Jižním Súdánu. Není nic potřebnějšího než přítel v nouzi. Otevíráme další příležitost k občasným darům: prosím přispějte, kolik a kdy můžete. Hledáme prostředky na zajištění pomoci sirotkům a jejich vzdělání v Jižním Súdánu.

Více o Jižním Súdánu

Přítel první přijde, když celý svět odešel

Jižní Súdán je země zdevastovaná nejdéle trvající občanskou válkou na africkém kontinentu. Patří mezi 10 nejchudších států světa. Během války běžný život téměř nefungoval. Nyní je od roku 2018 příměří. Pokoj v zemi je však velmi křehký. Každá chvíle, kdy se děti učí, je pro ně vzácností.

V roce 2019 jsme proto zahájili pilotní podporu vzdělání 28 sirotků ze sirotčince Grace Community (česky: Komunita milosti) ve městě Torit, kteří vlivem války, násilí a strádání přišli o rodiče. A začali jsme tam připravovat realizaci programu Dálková adopce PLUS®.

K této spolupráci nás přizval respektovaný český Spolek pro Jižní Súdán.

Zahraničním partnerem pro tuto službu je nevládní nezisková organizace „Asociace Společenství křesťanů pro Východní Ekvatorii“. Osobou odpovídající za průběh projektu je ředitel této organizace a současně emeritní arcibiskup Bernard Oringa Balmoi.

Mezitím se bývalý arcibiskup se svými spolupracovníky i některými sirotky přestěhovali z Toritu do vesnice Obama. Je to místo mnohem lépe situované: u jediné silnice v zemi. Je možné tam dosáhnout aspoň určité úrovně internetového připojení.

Ve vesnici Obama zahájila Asociace práci na pomoc pro sirotky a chudé děti z okolí. Děti jsou do programu vybírány bez rozdílu vyznání.

Pandemie koronaviru však výukové aktivity na rok znemožnila. I nadále jsme pro tyto sirotky díky dárcům poskytovali finanční pomoc, protože nás potřebovali ještě více než předtím. Se začínajícím létem 2021 se konečně otevřela možnost studia sirotků.

Dary, které od Vás získáme, použijeme na náklady studia sirotků z Jižního Súdánu. V současné době pro ně ještě nemáme dostatečně pokryté dary z nedávno zahájené adopce dětí na dálku. Nějakou dobu potrvá, než všechny děti získají své dárce.

Moji rodiče, sestry, bratři, strýci i tety, všichni byli zabiti

Příběhy sirotků z Jižního Súdánu je nesmírně těžké i jen číst, natož žít.
Vicky, která žije v sirotčinci a studuje střední školu v Ugandě, vypráví:
„Mým domovem se stala církev. Během školního roku jsem na internátě střední školy, kde studuji. Některé děti mohou během prázdnin navštívit příbuzné, ale já přijíždím do sirotčince. Zdejší pracovníci se stali mou rodinou. Můj otec zemřel v mých osmi letech. Když mi bylo 11, moje maminka, sestry, bratři, strýci i tety, všichni byli zabiti při přepadení našeho domu skupinou, která si říká Armáda Božího odporu. Přežila jsem jen já a teta, která se po masakru psychicky zhroutila. Mě se ujala církev.

Chatrč v Jižním Súdánu Jihosúdánské děti ve škole

Do školy s vlastní židličkou Usmívající se dívka mele mouku

Přítel není ten, kdo polituje, ale ten, kdo pomůže

Čtvrtletní zpráva podporovaného vysokoškoláka

Na pomoc pro sirotky v Jižním Súdánu můžete přispívat v libovolné výši na náš účet s variabilním symbolem 1700, zároveň použijte svůj osobní specifický symbol (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).

Vaše dary nám umožní, abychom mohli jihosúdánským sirotkům posílat podporu do doby, než konkrétní děti najdou svého dárce prostřednictvím adopce dětí na dálku. Měsíčně potřebujeme získat 2 000 Kč. Pro jednoho sirotka na základní škole je zapotřebí 800 Kč měsíčně.

Dárcům, kteří tento projekt podpoří, poskytujeme během roku zprávy prostřednictvím newsletteru „Čerstvé zprávy“ a navíc 1x ročně speciální zprávu o pokrocích a vývoji, který je díky podpoře možný. Tyto unikátní zprávy najdete i v sekci Články.

Fotografie jsou z archívu Spolku pro Jižní Súdán, použito s laskavým svolením.

 

Nejnovější zprávy z projektu:

Děkujeme za Vaše přátelství k jihosúdánským sirotkům  6. 9. 2021

Zpráva z projektu „Staňte se přítelem sirotků v Jižním Súdánu“ za rok 2020   2. 3. 2021

 

Sirotky v Jižním Súdánu můžete podpořit také pravidelnou podporou konkrétního dítěte v programu Dálková adopce PLUS®.

Výběr sirotka k adopci

Staňte se přítelem sirotků v Jižním Súdánu a přispějte na náš účet s variabilním symbolem 1700 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).