Soustředění lektorů

Téma: Jsi tu proto, že jsem si Tě vybral

Dnešní doba klade mnohé výzvy před mladé lidi a stejně tak před ty, kdo jim na školách slouží. Mluvíme o „programu Zdravá mládež“, protože lektoři na školy přinášejí zdravé životní impulzy. Něco, co jen tak někde nekoupíte.
Na soustředění se zaměříme na to, co služebníkům poskytuje oporu i posilu v těchto nesnadných dobách.

 

Tým lektora Václava Jiřička se činí.

To dáme! Tým lektora Václava Jiřička se opravdu činí. Vítězství v outdoorové aktivitě je na dosah.

Devatenáctý ročník soustředění lektorů se bude konat 4.–5. září 2023 (pondělí a úterý).

Cílem soustředění je vytvořit prostředí, kde můžete načerpat novou posilu a nasměrování do své cenné práce, sdílet své zkušenosti a postupy a vzájemně se obohatit.
Podívejte se na fotografie, dojmy a videa z minulých soustředění.

 

Soustředění organizujeme pro lektory, které podporujeme ve službě na školách v programu Zdravá mládež. Těm náklady soustředění plně hradíme.

Srdečně zveme i ostatní aktivní křesťany-lektory, kteří se věnují přednáškové činnosti pro žáky a studenty na českých školách anebo se o ni zajímají. Ti platí účastnický poplatek, který pokrývá část nákladů za pobyt (část dotujeme ze svých zdrojů).

 

Ředitel nadace, Petr Horáček, se svým týmem rozebírá průběh outdoorové aktivity.

Nesmíme zapomenout na závěrečné zhodnocení outdoorové aktivity. Tým ředitele nadace, Petra Horáčka, je se svým výkonem nadmíru spokojený.

Kdy:
začátek: pondělí 4. září (registrace od 11:30, ve 12:30 zahajujeme společným obědem)
konec: úterý 5. září (končíme společným obědem v cca 12:30)

 

Kde:
Konferenční centrum Immanuel, Slavíkov-Dlouhý 1, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Popis cesty najdete na webu centra.

 

Program:
Zde najdete program (může v něm dojít ještě k případným menším změnám).

 

Poplatek za účast:
600 Kč při platbě přijaté do 1. 7.
780 Kč při platbě přijaté mezi 2. 7. a 13. 7.
1000 Kč při platbě po 13. 7. nebo v hotovosti na místě

Slovo má lektorka Jitka Kultová.

Ačkoliv se všichni dobře bavíme, Jitka Kultová vlastně vypráví o náročných, byť nedílných, součástech lektorské služby.

Poplatek za soustředění zčásti pokrývá ubytování za jednu noc a stravu po celou dobu. Vychází z ceníku konferenčního centra a nezahrnuje žádné poplatky či srážky pro organizátora, kterým je Nadace Mezinárodní potřeby (NMP).

K platbě budete vyzváni fakturou přiloženou k našemu potvrzujícímu e-mailu, který Vám zašleme do pěti pracovních dnů (může dojít případně k prodlevě s ohledem na dovolené) po vyplnění Vaší přihlášky.

Lektorům, které podporuje NMP, soustředění hradíme.
Ostatní účastníci musí Nadaci Mezinárodní potřeby zaslat poplatek za účast buď soukromě, nebo si musí úhradu domluvit se svou organizací (zaměstnavatelem apod.), její fakturační údaje vyplnit do přihlášky a včas naši fakturu předat dané organizaci.

 

Slovo má lektor Michal Malina.

Zkušený havířovský lektor Michal Malina má slovo: vypráví o radostech a strastech ze své služby mezi dětmi.

Přihláška:
Přihlášku vyplňte zde.

Přihlašování je otevřeno do 13. 7.

Poté bude z kapacitních důvodů přihlášení možné jen po domluvě (napište nám na e-mail nadace@mezinarodni-potreby.cz).

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Každou přihlášku Vám do pěti pracovních dnů potvrdíme e-mailem spolu s fakturou k platbě (může dojít případně k prodlevě s ohledem na dovolené).
Po odeslání přihlášky vyčkejte, až Vám potvrdíme, že s Vaší účastí počítáme. Z organizačních důvodů není možné účastnit se bez přihlášení!
V případě potřeby se obracejte na Lenku Staňkovou, nadace@mezinarodni-potreby.cz, tel. č. 733 602 417.

 

Storno přihlášky:
Pokud se po přihlášení potřebujete z vážných důvodů odhlásit, do 1. 9. pište na e-mail nadace@mezinarodni-potreby.cz – viz pokyny o datech a storno poplatku níže:
Po tomto datu nám svá sdělení pište formou sms na číslo: 733 602 417 (Lenka Staňková).

Při odhlášení do 22. 8. neúčtujeme žádný storno poplatek.
Při odhlášení od 23. 8. účtujeme storno poplatek ve výši částky uhrazené za váš pobyt konferenčnímu centru.

Vezměte prosím na vědomí, že i když jako podpořený lektor máte pobyt zdarma, Nadaci Mezinárodní potřeby tím vznikají nemalé náklady (které v případě vaší účasti hradíme opravdu srdečně rádi). Před odhlášením vaší účasti prosím důkladně zvažte své důvody. Pokud jde o důvody, které nejsou uvedeny v zákoníku práce jako překážky pro výkon práce, bylo by spravedlivé poskytnout nadaci příspěvek na úhradu nákladů, které jí takto vznikly.
Děkujeme za pochopení.

 

Soustředění pořádáme od roku 2003 pro lektory, které Nadace Mezinárodní potřeby podporuje v programu „Zdravá mládež“, a pro další hosty.

Program „Zdravá mládež“ letos vstoupil do 25. roku své existence.
Buďte stále součástí řešení tam, kde je nouze. Podílejte se na proměně mladých v naší vlastní zemi.

Podpořte lektory darem na náš účet
s variabilním symbolem 350.