Zdravá mládež v ČR

Zdravá mládež v ČR

Náš program Zdravá mládež pomáhá správně nastavit výhybky v životě mladých.

Děti se s pornografií na internetu setkávají průměrně už v 11 letech.
Čeští školáci ve věku 15 let jsou nejrozšířenější skupinou uživatelů marihuanyextáze v Evropě.
V ČR stále přibývá nakažených HIV. Celkem 88 % nakažených se infikovalo při sexu.

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Na program Zdravá mládež můžete přispět i v rámci vánoční sbírky

O podporu lektorské činnosti v programu "Zdravá mládež" můžete žádat v průběhu grantového řízení ZDE.

 • Co je program Zdravá mládež:
  • finanční podpora křesťanských lektorů, kteří na školách přednášejí o důležitých etických otázkách
  • témata přednášek: vztahy v rodině i kolektivu, sexualita, šikana, alkohol a jiné závislosti, Facebook a mnoho dalších
  • lektoři nabízejí mladým možnost dalších setkání např. ve volnočasových klubech, kroužcích, a nespočetných formách dalších aktivit
  • naše podpora umožňuje, aby se lektoři své činnosti věnovali profesionálně na plný úvazek
Lektoři v roce 2018:
 • uskutečnili 2 623 programů ve školách
 • oslovili v nich 66 500 studentů
Nadace v roce 2018:
 • dala na program Zdravá mládež 4,1 milionu Kč

 

Proč přednášky

Tyto přednášky pomáhají studentům a žákům v jednom z nejdůležitějších životních období.
Vlak najíždí na výhybky hned po rozjezdu a také člověk nastavuje směr svého života v době svého mládí. To není snadné.
Mladí lidé u nás nezápasí s podvýživou či chybějící zdravotní péčí. V moderním světě je však obtížné najít hodnoty, na kterých člověk může spolehlivě postavit svůj život.
Česká společnost vnímá rizika, která mladým lidem hrozí. Školy se aktivně věnují primární prevenci sociálně patologických jevů a často k tomu využívají služeb nestátních organizací.
Umožněte mladým slyšet tyto přednášky.
Staňte se i Vy součástí řešení jejich nouze svými dary – viz Podpořte program.

Přednášky podporujeme od roku 1999

Každým rokem rozšiřujeme tuto práci i do oblastí, kde dosud chybí. Během let jsme získali zkušenosti, jak efektivně spolupracovat s obdarovanými lidmi, připravenými vstoupit do této práce. Jejich činnost osobně sledujeme, jsme pro ně partnery na společném díle.

Lektoři

Spolupracujeme s křesťanskými lektory a jejich neziskovými organizacemi. Právě mezi nimi nacházíme neobyčejně zapálené pracovníky, kterým na mladých lidech velmi záleží. Pomáhají jim vidět, co je v životě důležité – jak slovem, tak vlastním příkladem. Dovedou se přiblížit mladým lidem a jejich práce je oblíbená jak u studentů, tak u učitelů.

Lektoři jsou pro svou práci odborně vyškoleni. Na školách nepřednášejí posluchačům o křesťanství, pokud o to nejsou přímo požádáni.

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod… jen doufám, že v této službě bude působit víc nových lidí. Je tolik dětí, které potřebují ukázat, že je má někdo rád, že mají svou hodnotu a že můžou žít svobodně….

studentka z ČR, 20 let

Naše podpora je dlouhodobá

Podporujeme lektory, kteří se této práci věnují profesionálně a u nichž je předpoklad dlouhodobé spolupráce.
Zaručujeme jistotu dlouhodobé podpory, pokud jsou plněny podmínky a lektor vykonává činnost, na které jsme se dohodli. Náš příspěvek pokrývá významnou část osobních nákladů lektora. Neposkytujeme krátkodobé ani jednorázové granty.

Způsob financování

Podporu dárců zasíláme podpořeným lektorům nebo jejich neziskovým organizacím každý měsíc.

Jak se kontroluje využití podpory

Činnost lektorů osobně sledujeme, navštěvujeme jejich přednášky a případně další aktivity. Z většiny těchto návštěv máme reportáže s fotografiemi.
Lektoři nám předkládají čtvrtletní zprávy ze své činnosti.
Lektoři nám po skončení roku vykazují využití našich nadačních příspěvků a splnění dohodnutých cílů.
Pravidelné informace o práci lektorů zveřejňujeme v našem zpravodaji Čerstvé zprávy a ve výročních zprávách.

 

 

 

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary