Zdravá mládež v ČR

Zdravá mládež v ČR

Studentky na programuNastavme výhybky v životech naší mladé generace!
Mladí Češi mají vše, co svět dává – nemají však lásku, vzory, hodnoty. V preventivních programech na školách jim pomáháme najít to, co nelze nikde koupit.
Jak zakotvit svůj život zdravě, jak nedělat špatná rozhodnutí.

O co v programu „Zdravá mládež“ jde?
Lektoři mluví s dětmi a studenty v českých školách o ožehavých životních otázkách.
Jde o témata: vztahy, rodina, sexualita, šikana, závislosti, používání internetu a další.

Lektoři jsou k programům odborně vyškoleni. Sami jsou příkladem zdravých hodnot – svým zájmem, nasloucháním, otevřeným přístupem k citlivým tématům.
Mladí lidé se též mohou zapojit do aktivit, které lektoři organizují nebo se na nich podílejí: volnočasové kluby, víkendové akce, nejrůznější sportovní, zájmové či jiné aktivity.

Lektoři v roce 2019:
  • uskutečnili  3 078 programů ve školách
  • oslovili v nich 73 900 studentů
Nadace v roce 2019:
  • dala na program Zdravá mládež 4,25 milionu Kč

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod… jen doufám, že v této službě bude působit víc nových lidí. Je tolik dětí, které potřebují ukázat, že je má někdo rád, že mají svou hodnotu a že můžou žít svobodně….

studentka z ČR, 20 let

Jak program probíhá?
Od roku 1999 jsme umožnili 53 osobám, aby se této práci věnovaly profesionálně.
Lektor Petr Kadlec ve škole s dětmiNáš příspěvek pokrývá významnou část osobních nákladů lektora.
Mnozí zahájili svou práci díky naší podpoře „na zelené louce“. Tím, že má lektor čas a prostor svou práci rozvinout, postupně na místních školách získává výborné postavení. Neposkytujeme krátkodobé ani jednorázové granty.
V souladu s našimi hodnotami podporujeme křesťanské lektory.
Lektory v jejich službě pravidelně navštěvujeme, 4x za rok od nich dostáváme zprávu z činnosti a po skončení roku vykazují využití našich nadačních příspěvků. Pořádáme pro ně každoročně zvláštní „Soustředění lektorů.

 

Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Podpořte program
Program Zdravá mládež je financován z darů ze zahraničí i ČR. Prosím, podpořte tento program pravidelnými či jednorázovými dary. Sto procent Vašich darů předáváme lektorům.
Je nám ctí i velkým povzbuzením, že se do financování programu zapojuje stále více dárců z ČR.
O programu Zdravá mládež pravidelně informujeme v e-mailových „Čerstvých zprávách“, ve výročních zprávách a ve zprávách z návštěv přednášek.

Staňte se služebníkem mladé generace na českých školách
Každý rok vyhlašujeme grantové řízení, ve kterém se o podporu v programu Zdravá mládež mohou ucházet další služebníci.
Nejsme zaměstnavateli lektorů, ale poskytujeme důležitou finanční podporu pro to, aby mohli konat svou práci profesionálně (obvykle na půdě místních neziskových organizací či jako OSVČ).

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary