Vánoční sbírka 2010

Vánoční sbírka 2010

Již po sedmé jsme vyhlásili Vánoční sbírku a našli jsme jednu zvláštní potřebu v každé zemi, ve které pracujeme. Velkou naléhavost jsme vnímali zejména ve financování programu přednášek na českých školách (Zdravá mládež) a velmi nás potěšilo, že na naši výzvu reagovalo mnoho štědrých dárců. Děkujeme Vám všem, kdo jste nám přispěli pro jakoukoliv zemi!

Níže uvádíme původní znění, jak jsme vyhlásili Vánoční sbírku 2010. Najdete zde především podrobný popis jednotlivých témat, ke kterým se Vánoční sbírka vztahovala.

********************************************************

"Vaše hojnost pomůže nyní jejich nedostatku." (Bible, 2. Kor. 8,14)

Milí přátelé,

mnoho let budujeme tým lektorů přednášejících o etických hodnotách na českých školách a jsme zapojeni do dlouhodobé praktické i duchovní pomoci ve čtyřech chudých zemích světa. V této předvánoční době se na Vás obracíme s pozváním ke zvláštní sbírce pro mnohé potřeby této práce. Zaměření jsme vybrali po pečlivé konzultaci s kolegy ze zahraničí tak, abychom pomohli jejich nejnaléhavější nouzi. Prosím, pomozte i Vy!
Finanční dary můžete zasílat na náš účet 139513054, kód banky 2700, UniCredit Bank Czech Republic Liberec.
Pokud jste se rozhodli přispět do Vánoční sbírky 2010, prosíme Vás, sdělte nám ve formuláři své kontaktní údaje a z jakého účtu jste nám poslali dar, abychom jej dokázali identifikovat. Případně nás kontaktujte obvyklým způsobem.

Sbírka potrvá do 31. 1. 2011 a o jejím výsledku Vás budeme informovat. Děkujeme Vám za Vaše dary!

Váš Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

 • Přehled variabilních symbolů pro jednotlivé účely:
  • var. s. 350 a spec. s. 222 - ČR, Zdravá mládež
  • var. s. 919 - Nepál, střecha pro církev v Dhapakhel
  • var. s. 920 - Filipíny, rýže pro postižené povodněmi
  • var. s. 921 - Srí Lanka, garáž, kde se mění životy lidí
  • var. s. 922 - Uganda, motocykl usnadní práci

ČR – program Zdravá mládež
Existuje mnoho rad, jak řešit vlastní život. Nedávné ministerské návrhy, jak učit o sexuální výchově na školách, se podobají spíše reklamě na sex. Preventivní programy některých organizací připomínají hašení ohně benzínem. V programu Zdravá mládež podporujeme lektory, kteří přednášejí v českých školách na desítky etických témat a ukazují zdravé životní hodnoty na vlastním životě. V letošním roce potřebujeme získat ještě cca 200 000 Kč.
Přispějte prosím s variabilním symbolem 350 a specif. symbolem 222.

Více o programu Zdravá mládež

Nepál – střecha pro církev v Dhapakhel
V r. 2009 jsem v Nepálu navštívil jedno z domácích společenství prostých věřících v Dhapakhel u Káthmándú. Nesu si silný zážitek nezdolné víry a proměňující moci evangelia na životech těchto lidí. Sbor vznikl před šesti lety a nyní ho tvoří 200 věřících, kteří se přes velkou chudobu složili na pozemek a zahájili stavbu budovy sboru. Pomozme jim částkou 37 500 Kč, určenou na střechu budovy!
Přispějte prosím s variabilním symbolem 919.

Více o naší práci v Nepálu

Filipíny – rýže pro postižené povodněmi
Ničivé záplavy v roce 2009 překonaly mnohá obvyklá měřítka, když se některé části Manily ocitly pod 5 metry vody. Naše finanční pomoc po povodních byla účinná a s rodinami v postižených oblastech pracují filipínští kolegové dodnes. Nyní nás prosí, abychom jim pomohli financovat koupi 5 kg rýže pro 800 rodin v předměstí Marikina. Potřebujeme asi 100 000 Kč.
Přispějte prosím s variabilním symbolem 920.

Více o naší pomoci na Filipínách

Srí Lanka – garáž, kde se mění životy lidí
International Needs (IN) postavila v sousedství bezútěšného slumu tři budovy Harrisonova centra a poskytuje vzdělání dětem a další rozmanitou pomoc rodinám ze dna společnosti. Pronajímají také velkou garáž – jediný vhodný prostor pro větší akce pro děti i rodiče. Nevzhledný sál se mění v podivuhodné místo, když děti i učitelé zpívají o Boží lásce a zakoušejí proměny ve svém nitru. Na zakoupení garáže potřebujeme 4,6 milionu Kč, zatím se v IN zdařilo získat asi třetinu.
Je to velká výzva, ale tuto garáž pro naši práci nutně potřebujeme!
Přispějte prosím s variabilním symbolem 921.

Více o naší pomoci na Srí Lance

Uganda – motocykl usnadní práci
IN zakládá nová křesťanská společenství v nuzných oblastech v okolí Kampaly. Církve se stávají místem osvěty a podpory zdravých životních hodnot. Nové sbory vytvářejí účinnou bariéru před tradičními kletbami této země: pověrčivostí, animismem, sexuální nevázaností. Chceme postupně devíti pracovníkům pomoci získat motocykl v hodnotě 44 000 Kč. Motocykl usnadní pohyb mezi vzdálenými skupinkami věřících a znásobí možnosti pracovníků.
Přispějte prosím s variabilním symbolem 922.

Více o naší pomoci v Ugandě

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js